Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách
Menu - reklama


ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY

Lomikámen trsnatý znovu objeven po padesáti letech

autor Karel Nepraš, červenec 2007

zvětšit foto

Saxifraga rosacea subsp. steinmannii (Tausch) Holub u Ústí nad Labem

Lomikámen trsnatý je na území České republiky zastoupen dvěma subspeciemi. Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (l. t. křehký) je v poslední verzi Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2000) řazen mezi druhy silně ohrožené a S. rosacea subsp. steinmannii (l. t. vlnatý). První z poddruhů se vyskytuje na více lokalitách v Českém středohoří, Českém krasu a ve skalnatých údolích Berounky, Vltavy, Lužnice, Oslavy, Jihlavy a Dyje (Hrouda et Šourková 1992). Oproti tomu lomikámen trsnatý vlnatý je nepoměrně vzácnější. Podle současného stavu poznatků je hodnocen jako endemit (endemit = druh rozšířený jen v určitém omezeném prostředí, nikde jinde se nevyskytuje) České republiky, který se vyskytuje pouze ve dvou malých arelách. Jednak v údolí Jizery u Semil a pak na levém břehu Labe jižně od Ústí nad Labem.

Saxifraga rosacea subsp. steinmannii byl pro vědu popsán Tauschem z Českého středohoří ze skal v území dnešní NPP Vrkoč, kde však jeho výskyt nebyl již velmi dlouho potvrzen. Historicky se mimoto vyskytoval na více místech od Labských vrchů až po Panenskou skálu (celkem asi 2,5 km2), přičemž na Panenské skále již nesl některé znaky S. r. subsp. sponhemica (Machová et Kubát 2004). Údaje o historickém i současném výskytu na druhém břehu Labe (Střekov, Průčelská rokle, Holý vrch aj.) jsou podle novějších taxonomických studií mylné (Drábková 1999) a zdejší rostliny náleží k S. r. subsp. sponhemica.

Po padesáti letech, kdy byl považován v Českém středohoří za vyhynulý, se podařilo v letošním roce potvrdit výskyt Saxifraga rosacea subsp. steinmannii v oblasti městské části Ústí nad Labem - Vaňov (fytogeografický podokres 4b Labské středohoří), kde roste v nepříliš rozsáhlé populaci na jediné lokalitě. V květnu letošního roku bylo zjištěno několik set kvetoucích rostlin, což by při zachování nerušeného vývoje stanoviště mělo stačit pro zachování druhu i do budoucna.

Literatura:

  • Drábková L. (1999): Population analysis of Saxifraga rosacea Moench in Central Europe.
    [ www.ibot.cas.cz/personal/drabkova/index.htm ].
  • Hrouda et Šourková (1992): Saxifragaceae in Květena České republiky. 3. - Academia, Praha, s. 401-422.
  • Machová I., Kubát K. (2004): Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka. - Academia, Praha, 220 s.
  • Procházka F. [ed.] (2000): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18, 1 - 146.
  • Šimr J. (1948): Společnost lomikamenu trsnatého na drolinách Českého středohoří. - Příroda 41: 55-58, 79-85.
Zdroj: Osobní stránky Karla NeprašeEncyklopedie > Květena >Lomikámen trsnatý znovu objeven po padesáti letech
Úvod   Napište nám   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 18. 12. 2008


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz
Klikněte prosím