ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách

Porcelanit - Nečichy

Dnes se chci podívat na třetihory, do období, které se nazývá miocen. Krajina tehdy vypadala úplně jinak. Na základě poznatků geologie lze ještě nyní rekonstruovat, jak to tehdy vypadalo.

Od Rakovníka do Žatce tekla řeka a v prostoru mezi Doupovskými horami a Středohořím se rozlévalo bezodtokové jezero, které zasahovalo od Kadaně přes Most, Osek, Dubí, Krupku až do Ústí nad Labem - Krušné hory byly vysoké jen několik metrů. Ve Středohoří byla drobnější jezera například v Žalanech, Svinčicích,u Korozluk a podobně. Jeden záliv směřoval do Ledvic a druhý pravděpodobně od Postoloprt směrem na Lenešice a Nečichy. Možná se jednalo o nesouvislé tůně, to se už nyní nedá říci.

Každopádně bouřlivý rozvoj vegetace a vhodné podmínky umožnily vznik uhlí. Následně došlo k prohloubení jezera, uhlonosná sedimentace ustala a v jezeře se dále usazoval jen jíl. Přesto vítr dokázal zanést listy do jezera a ty časem zanechaly otisky v jílu.

Po zániku jezera došlo k erozi měkkých vrstev a obnažení uhelných slojí. Následně došlo k zemnímu požáru uhlí, které pak vypálilo nadložní jíl. Tím vznikla hornina nazývaná porcelanit. Nejvíce se podobá cihle, kterou v podstatě také je (cihla je také vypálený jíl).

Vypálený porcelanit byl odolnější vůči erozi. Ta dále pokračovala a došlo ke snížení okolního terénu až o 100 m a vzniku skupiny kopečků v okolí Nečich. Jedná se například o Černodoly, Červený vrch, Podivák a Trhlávek. Na jejich vrcholech lze právě porcelanit najít.

Je třeba si uvědomit, že už dávno před vznikem jezera tu byly kopce Oblík, Raná, Srdov a Brník. Je jistě lákavá představa se podívat na tehdejší rozhled z Oblíku, v jehož podhůří se rozlévalo velké jezero. Ovšem je otázka, zda by bylo vidět, protože pravděpodobně bylo velmi mělké a možná i zarostlé. Každopádně vegetace byla velmi hustá a vyskytovaly se v ní i teplomilné druhy jako palmy či vavřín. Přesto vše dominovaly hlavně jehličnany, buky a javory.

Na naleziště Černodoly se dostaneme tak, že za vsí Nečichy směrem na Chožov odbočíte asi 200m za koncem obce doprava. Po100 metrech je vlevo malé parkovišťátko (A). Zde se může nechat auto. Dál se musí pokračovat po polní cestě až na vrchol kopce. Jedná se ale o dno bývalého lomu, celé navrší bylo odtěženo a nyní je rekultivováno. Porcelanit se užíval jako podsyp pro kolejovou dopravu v dolech.

K nalezišti se pak dostaneme tak, že asi po 30 m je rozcestí, na kterém se dáte vlevo k severu. Asi po 300 m dojdete ke stěně asi 8 m vysoké. Stěna je zřetelně červená a vypadá jako skládka antuky (B). Lomová stěna je asi 200 m dlouhá . Při pozornějším prohlížení porcelanitu záhy najdeme otisky listů; někde je jich až příliš. Další otisky rostlin je možno získat štípáním porcelanitu a najít si vhodné otisky.. Kromě otisků listů je možno najít šištice a otisky větví a kmenů stromů. Zbytky fauny se nedají najít. Podmínky pro zachovaní fauny zde nebyly příznivé. Kromě otisků listů se zde dá najít i obecný opál.

Nedaleko na Velkém vrchu se nachází jediná mykologická rezervace v České republice. Jistou nepříjemností zdejší lokality je to, že v době střeleb, které jsou ale vzácné, je nepřístupná.

Výskyt porcelanitu ve Středohoří není ojedinělý. Je známo asi 80 nalezišť, například v okolí Modlan, Želének, Malhostic, Korozluk, Svinčic, Postoloprt a Lužice. Řada těchto lokalit byla v minulosti těžena a poskytovala kvalitní zkameněliny. Kromě lomu mezi Lužicemi a Korozlukami se však jednalo o lokality, kde nebylo tolik vegetace a zkameněliny jsou dosti vzácné. Druhé nejlepší naleziště zkamenělin třetihorního původu bylo v zaniklém lomu mezi Korozluky a Dobrčicemi, kde se často nacházely i otisky kmenů palem. Lom je však rekultivován.

Otisky třetihorních rostlin je možno samozřejmě získat při skrývkových pracích při těžbě uhlí. Lomy však nejsou přístupné a navíc hornina není příliš pevná. Tyto nevýhody otisky v porcelanitech nemají. Lokalita v Nečichách není umístěná v chráněném území, přesto se zde k přírodě chovejte ohleduplně.

Ing. Jan Macháček
Most, červenec 2012

Mapa převzata z mapy.cz.mapy.cz
Oblík z Nečich
Parkovište pod Černodoly
Cesta na vrchol Černodolů
Lomová stěna
Lomová stěna s porcelanitem - detail
Porcelanit s otiskem listu
Porcelanit s otiskem listu
Porcelanit - zkamenělina

Encyklopedie > Geologie > Porcelanit - Nečichy

Úvod
Napište nám 
Copyright
Dolní banner