Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Ostrov. Iniciativa pro naše kostelíky


Iniciativa vznikla v roce 2009 z popudu občanských sdružení Chvojensko a Středohoří sobě pod názvem OSTROV s cílem aktivizovat místní obyvatele kolem památek duchovního charakteru (kostelíky a kaple). Vedlejším“ efektem by mělo být oživení a záchrana těchto z velké části zanedbaných památek a jejich vzkříšení jakožto lokálních duchovních a kulturních center. V neposlední řadě má tato iniciativa přispět k rozvoji cestovního ruchu s plánovaným přeshraničním dosahem.

Zastřešující organizací této iniciativy je MAS Labské skály se sídlem v Jílovém, jejíž působnost pokrývá zájmové oblasti tohoto projektu. Partnery jsou místní občanská sdružení: Středohoří sobě, Chvojensko a Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic. Na projektu se podílí i další organizace a aktivní jednotlivci z daných lokalit (obcí a osad), kde je projekt realizován.

Proč se iniciativa nazývá OSTROV? To je dáno na jedné straně geografickou polohou: centrum její zájmové oblasti je vymezeno řekou Labe mezi Ústím n. L. a Děčínem a potoky Jílovským a Klíšským, jež jsou navzájem spojeny středověkým náhonem. Tímto vzniká skutečný ostrov, kraj ohraničený ze všech stran vodou. Druhý smysl názvu OSTROV vychází z představy, že se kostelíky v této oblasti stanou „ostrovy“ kulturního a duchovního života. Rovněž nezanedbatelná je společenská dimenze s tím, že se tyo kostelíky opět stanou významnými centry pro setkávání.

V kostelících se celoročně organizují např. koncerty, výstavy, happeningy, dny otevřených dveří, přednášky, divadelní představení nebo filmové projekce. Důležitým cílem Iniciativy je zpřístupnění kostelů a vytvoření informačního systému (tištěné brožury o historii, informační panely, internetové stránky).

Iniciativa se v současnosti zabývá kostely ve vsích Arnultovice, Čermná, Javory, Jílové, Krásný Les, Libouchec, Lipová, Petrovice, Roztoky, Skorotice, Tisá a Žežice. V případě příznivého ohlasu této Iniciativy by se projekt v následujících letech postupně rozšířil i na další objekty v zájmové oblasti.

Bližší informace nalznete na internetových stránkách www.iniciativaostrov.estranky.cz/Encyklopedie > Společnost >Neziskové organizace > Ostrov. Iniciativa pro naše kostelíky
Úvod   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 21. 9. 2010


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz