Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách
PROJEKTY

Záchrana zámku v Mirošovicích

autor: Jan Kittl, 2008

zámek Mirošovice

Ves Mirošovice leží asi 5 km jižně od Bíliny a 10 km východně od Mostu, na silnici č. 257 spojující Louny a Bílinu. Stačí z této silnice odbočit do vsi a pokračovat asi 250 metrů až na náves. Budova zámku, tvořící severní stranu rozlehlého hospodářského dvora, stojí na jihozápadním okraji návsi, odkud jí předchází malý parčík.

První zmínky o Mirošovicích pocházejí již z počátku 13. století, kdy byla jedna z částí vsi majetkem kláštera v nedalekém Oseku. V průběhu následujícího století zde již vzniklo panské sídlo, zřejmě tvrz, rytířů Mirošovských, jehož členové se zde připomínají k roku 1363. O podobě této starší tvrze i o jejím umístění ve vsi ovšem chybí jakékoli informace. Dodnes v přestavěné podobě dochovaná pozdně gotická tvrz vznikla pak zřejmě někdy na konci 15. století, neboť se poprvé v pramenech objevuje v roce 1523. V majetku rodu zůstalo panství až do roku 1599, kdy jej od Jana z Mirošovic odkoupil Zdeslav Kaplíř ze Sulevic. Tehdy byla již tvrz renesančně přestavěna. To připomíná letopočet 1554 na dochovaném renesančním portále. Po krátké šternberské držbě (od r. 1616) a několika dalších majitelích získali nakonec roku 1668 Mirošovice majitelé blízké Bíliny, Lobkowiczové. Ti vtiskli původní tvrzi definitivně charakter zámku, který byl i nadále využíván až do 20. století, byť později jako sídlo Lobkowiczkého statku. V jeho druhé polovině byla ovšem památka znárodněna a "účelově" a prakticky bez údržby využívána, takže její stav je v dnešní době velmi žalostný.

V současnosti zámek vlastní Sdružení Kampanila, které se snaží o jeho záchranu. Zatím se podařilo opravit střechu věže. Prioritou je dále vytvoření projektu na rekonstrukci střechy, oken, dveří a fasády, aby už památka nadále nechátrala. Nejenže sdružení nedisponuje takovými finančními prostředky, aby samo mohlo zajistit rekonstrukci objektu, ale nemá prostředky ani na samotný projekt, bez kterého se neobejdou takřka žádné dotační tituly, které podporují záchranu architektonického dědictví.

Žádáme proto o jakoukoli finanční podporu, která napomůže k dalším záchranným pracím tohoto jedinečného stavebního díla, jenž bylo po dlouhou dobu velmi opomíjené a zanedbávané. Přispět můžete i zakoupením pohlednice.

Památky jsou pamětí naší země - Pomozte uchovat naši paměť.

Sdružení Kampanila - občanské sdružení
e-mail: mirosovice@gmail.com

číslo účtu: 3395515001/5500
transparentní účet Raiffeisen Bank a. s.Encyklopedie > Projekty > Záchrana zámku v Mirošovicích
Úvod   Napište nám   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 8. 7. 2008


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz