Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách
PROJEKTY

Hledání ztraceného ráje

autor: Mgr. Veronika Svobodová, 2008

Proč hledat ztracený ráj v Českém středohoří?

Vraťme se po časové ose do 18. a 19. století, do této doby spadají počátky turistiky ve střední Evropě. Výlety a pobyty v přírodě se stávají módní záležitostí. Lákavé přírodní zajímavosti, pobyt na čerstvém vzduchu, krása krajiny - to vše přitahuje básníky, malíře, přírodovědce, spisovatele či poutníky hledající romantiku a dobrodružství.

Turistická i místopisná literatura popisuje malebný a úrodný litoměřický kraj, překrásnou polabskou krajinu a pro pojmenování užívá názvu Český ráj ( Paradies von Bohmen). Území s jedinečným krajinným reliéfem, s neobyčejnou pestrostí živočišstva i rostlinstva láká návštěvníky a atraktivně znějící název oblasti je šířen a propagován dál.

Ve všech uvedených částech severních Čech, do nichž byl Český ráj umísťován, výrazně převládalo německy mluvící obyvatelstvo. Pro české obrozence bylo stále problematičtější ponechat název Český ráj – krajinně zvláště přitažlivou část celého království - uprostřed území, jehož obyvatelé neuměli nebo nechtěli hovořit česky. Z důvodů dalšího národnostního vymezování Čechů a Němců bylo označení Český ráj pomocí mediálního tlaku přeneseno na Turnovsko.Okolí Litoměřic už čeští autoři napříště označovali skromněji, jako Zahradu Čech.

V projektu chceme mapovat jaké stopy u nás Český ráj zanechal a pomoci rekonstruovat jeho obrázek. Pojďme se tedy společně podívat na postupnou proměnu krajiny – jak ji lidé svou činností v průběhu času měnili a přetvářeli. Objevit krásu a malebnost krajiny v níž žijeme a najít ztracené kořeny v zapomenutém ráji.

Oficiální název projektu zní: Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří aneb klíčové kompetence pro zodpovědný život v místě a přenositelnost kulturního bohatství. Jeho předkladatelem je Město Litoměřice. Na projektu spolupracují také školy z regionu Českého středohoří. Jednou z jejich aktivit je porovnávání starých fotografií a pohlednic s místy, jak jsou vyfoceny dnes. Výstupem by se měla stát výstava a kniha. Veškeré další podorbnosti o tomto projektu naleznete na stránkách www.ztracenyraj.net.Encyklopedie > Projekty > Hledání ztraceného ráje
Úvod   Napište nám   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 13. 5. 2009


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz
Klikněte prosím