Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách





NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Slunovrat, občanské sdružení Volfartice

Občanské sdružení SLUNOVRAT bylo založeno ve Volfarticích v roce 2006

Občanské sdružení Slunovrat je dobrovolným nevládním neziskovým sdružením. Jeho posláním je obohacení kulturního a společenského života v obci (činnost hlavní). Dále je jeho účelem zpestření volného času dětí, mládeže i dospělých ze sociálně a kulturně méně podnětného prostředí vesnice (činnost vedlejší).

K financování své činnosti využívá sdružení členské příspěvky, prostředky získané z grantů a veřejných sbírek, dotace od obce a sponzorské dary.

V současné době sdružení spolupracuje s obcí, s dalšími místními spolky na rozvoji kulturního a společenského života ve Volfarticích.

Druhým rokem finančně podporujeme výuku angličtiny v MŠ a v 1. a 2. třídě ZŠ získáním sponzora ve výši 20 000,- Kč.

V současné době se na činnosti občanského sdružení podílí pět členek.

Akce v roce 2009
Velikonoční dílna na tvrzi
Dětský den - Zachraňte princeznu!
Divadlo na nádraží
Předvánoční dílna na tvrzi

Občanské sdružení nabízí školám v okolí program “KORÁLKOVÁ DÍLNA”

Kontakt:
 Slunovrat, občanské sdružení Volfartice
 Volfartice 220, okres Česká Lípa, 471 12
 IČO: 27040381
 DIČO: CZ 27040381
 bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., číslo účtu: 2867357001/5500
 kontaktní osoba: Magdaléna Špeldová, tel.: 605 212 102, speldovkam@seznam.cz



Encyklopedie > Společnost >Neziskové organizace > Slunovrat, občanské sdružení Volfartice




Úvod   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 14. 12. 2009


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz