Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Vchynické škatule

Jarmareční ochotnické divadlo ve Vchynicích, založeno roku 2007

Ochotnický spolek má v současné době 10 členů. Soubor devíti žen zdobí jeden muž. Původním záměrem bylo nacvičení scénky pro obecní oslavu Vchynický kvítek. Účastníkům se ale hraní natolik zalíbilo, že v něm pokračují dál. Režie her se záhy ujala paní Anna Stará z Lovosic, zkoušky souboru se konají na sále místního pohostinství ve Vchynicích. Repertoár vychází z vlastní tvorby, jedná se většinou o adaptace místních pověstí nebo parodie. Většinu her napsala paní Anna Stará, některé paní Mirka Žáková a paní Lenka Baudlerová.

Spolek tak může divákům nabídnout tato představení:

Pověsti:

 • „O Pašku a Polovi“ (autor Anna Stará)
  děj pojednává o osudu dvou malých chlapců a zlém Konrádovi

 • „Levoboček“ (autor Anna Stará)
  příběh se týká pánů Herbersteinů z Libochovic a nechtěném levobočku

  Parodie
 • „Šťastný domov“ (autor Anna Stará)
  dějem pohlédneme do domečku zahaleném dýmem z chemičky

 • „Láska v Českém středohoří“ (autor Anna Stará)
  o lásce kance a Tondy

 • „Óda na radost“ (autor Anna Stará)
  příběh kněžny Libuše a oráče Přemysla

 • „ O veliké řepě“ (autor Mirka Žáková)
  obměna klasické pohádky

 • „Vězeňkyně“ (autor Mirka Žáková)
  píseň promlouvá k divákům proč a jakým způsobem zprovodily ze světa své manžele vchynické ženy

 • „Balada jezerní“ (autor Anna Stará)
  příběh o porybném, jeho ženě Barče, rozpustilých žábách a nešťastném vodníkovi

  Ostatní
 • „O Stěnku Razinovi“ (autor Anna Stará)
  děj se odehrává na Volze, na lodi Donských kozáků, kde dojde k utopení paní kněžny vůdcem kozáků Stěnkou a následném trestu

 • Dva bratři“ (autor Lenka Baudlerová)
  pohádka o neposlušných bratrech, které napravilo až peklo

 • nebo krátké vystoupení v podobě čertů či andělů na mikulášské besídce

  Premiéra každého představení se koná vždy ve Vchynicích. Divadlo hraje příležitostně i při slavnostech v jiných městech a obcích. Pravidelně vystupuje zejména v nedaleké Sutomi. Svými vystoupeními zpestřuje také program mateřského centra Mozaika v Lovosicích, Domova důchodců v Čížkovicích a svými převleky vypomáhá i Ústavu sociální péče ve Skalici u Litoměřic.

  Filmový záznam divadelního představení "O Pašku a Polovi" v podání Vchynických škatulí je součástí připravovaného DVD Ostrou chůzí na Ostrý. • Encyklopedie > Společnost >Neziskové organizace > Vchynické škatule
  Úvod   Copyright

  Tato stránka byla naposledy aktualizována 9. 6. 2011


   České středohoří
  Kouzla krajiny 
  ceskestredohori.cz