ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkáchZÁRAZA ŠUPINATÁ


zvětšit foto


zvětšit foto Vědecký název: Orobanche artemisiae-campestris Gaudin


Čeleď: zárazovité Orobanchaceae


Status: kriticky ohrožený druh


Rozšíření: Druh s těžištěm rozšíření ve střední Evropě zasahující areálově i do jižních částí Evropy. Celkové rozšíření je nedořešené vzhledem k problémům s různým taxonomickým pojetím podobných druhů.

V České republice velmi vzácně v nejteplejších oblastech. Nejvíce lokalit se nachází v Českém středohoří a dolním Povltaví, jednotlivé výskyty jsou dále udávány ze středního Povltaví, Českého krasu a z jižní Moravy v okolí Mikulova.


V Českém středohoří je největší koncentrace lokalit vázána na údolí Labe. Historicky je udávána z PR Vrabinec, PR Kalvárie a Chotyňského vrchu, v poslední době byla nalezena například v PP Radobýl, PR Kozí vrch, u Střekova a u Církvic.


zvětšit foto Ekologie a biologie: Parazitický druh cizopasící výhradně na pelyňku ladním (Artemisia campestris). Nejčastěji roste na skalnatých svazích s velmi mělkou půdou a rozvolněným vegetačním krytem. Populace bývají obvykle početně velmi slabé.


Ohrožení: Podle současných poznatků se zdá, že je výskyt druhu v Českém středohoří stabilizovaný. Pro vzácnost druhu je ale nanejvýš nutné sledovat stav lokalit s ověřeným výskytem a dbát na jejich praktickou ochranu. Největší ohrožení v současnosti představuje zarůstání lokalit expanzivními druhy křovin a také akátem, potenciální ohrožení může znamenat také lomová činnost a nevhodné úpravy skalních komplexů v blízkosti dopravních cest.


Literatura:

1) Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š., Procházka F. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SROV. Vol. 5. Vyšší rostliny. - 456 p., Príroda a. s., Bratislava.

2) Nepraš K. et Kroufek R. (2005): Nové nálezy záraz na Ústecku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 47 - 52.

3) Zázvorka J. (2003): Zárazy (Orobanche L. s.l.) v Českém středohoří (2. verze po patnácti letech). - Severočes. Přír., Litoměřice, 35: 59-98.

4) Zázvorka J. in Slavík B. [ed.] (2000): Květena České republiky. 6. [Flora of the Czech Republic.] / Ed. Academia, Praha, p. 477 - 513.


Fotografie: České středohoří


Články a příspěvky: Máte-li zájem přispět odborným článkem, věcným komentářem či zajímavým názorem k tomuto tématu, pošlete nám e-mail na info@ceskestredohori.cz


Odkazy: vložit odkaz


Autor: Mgr. Karel Nepraš, listopad 2006
Encyklopedie > Příroda > Květena Českého středohoří > Záraza šupinatá


Úvod
Napište nám 
Copyright