Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách
Projekt Obnova kříže s Kristem mezi Kozly a Chrámci


Prosebná procesí do polí
na den svatého Marka v Kozlech

Obnovená tradice v Kozlech

Při pohledu na kapličky, boží muka a křížky v polích a u cest jen málokoho napadne, že tyto dnes často zanikající památky bývaly kdysi živou součástí venkovského života, zvyků a tradic. I drobné sakrální památky v okolí obce Kozly (LN) v Českém Středohoří takto každoročně ožívaly především díky tradici prosebných procesí do polí.

Základ této tradice sahá až do období římské antiky, k pohanským obřadům Robigalií, jejichž smyslem bylo dosáhnout ochrany úrody před obilní snětí. Ve snaze potlačit pohanské obyčeje se v křesťanském období vnější forma těchto zvyklostí transformovala do podoby pravidelných křesťanských procesí do polí, která měla být prosbou za každoroční dobrou úrodu a ochranu proti živelným pohromám. K jejich konání se posléze ustálily dokonce dva termíny. Prvním byl svátek svatého Marka, patrona nenadálé smrti (25. dubna), druhým pak tzv. Křížové dny před pohyblivým svátkem Nanebevstoupení Páně v průběhu května, které trvaly dokonce tři dny.

Tyto svátky, zejména Křížové dny, měly mít kající ráz, což měli účastníci procesí dosvědčovat zbožným životem, skutky milosrdenství a jistou zdrženlivostí v přijímání pokrmů podobně jako v postním období. Podle farní pamětní knihy bývala v Kozlech procesí na den svatého Marka zahajována ve farním kostele litaniemi ke Všem svatým. Poté vyšlo procesí do polí, kde byly zpravidla čtyři zastávky u křížků, božích muk či kapliček v polích, které někdy mohly být ozdobeny improvizovanými oltáříky. Na těchto místech kněz kropil osení ve spojení s krátkou pobožností (čteno evangelium svatého Marka s oracemi proti špatnému počasí), účastníci procesí přitom zapíchávali do posvěcené půdy drobné improvizované křížky, aby obilí bylo chráněno před nepohodou. Poté se průvod zase vracel do kostela. Při třech křížových dnech se chodilo každý den jinou trasou, aby byly vystřídány pokud možno všechny kříže, boží muka a kapličky v okolí, včetně přifařených obcí Jablonec, Sinutec, Odolice a Bělušice.

V Čechách začala tato tradice upadat již po první světové válce, kdy místy byla redukována na pouhé obcházení kostela či přilehlé návsi v důsledku vandalského „osvětářského“ ničení drobných sakrálních památek v krajině. Definitivní ránu pak této tradici zasadil nástup totalitního režimu. Oficiální zrušení procesí na svátek svatého Marka přinesly liturgické reformy v období po II. vatikánském koncilu, zachování tradic procesí Křížových dnů bylo však připuštěno s benevolencí dle místních zvyklostí.

Záhadné zmizení jednoho z posledních dřevěných křížů ve volné krajině Českého Středohoří u křižovatky mezi obcemi Kozly a Chrámce na přelomu loňského ledna a února se stalo podnětem nejen k obnovení vlastního kříže, ale i k pokusu o oživení sakrální krajiny.

Křížový deníček

Leden 2005 – Předchůdce nyní obnovovaného dřevěného kříže stával po dlouhá desetiletí u křížovatky mezi vískami Kozly a Chrámce. Jeden z posledních svého druhu v Českém Středohoří. Plechového Ježíše Krista již dávno odvál vítr / rez / čas.


Přelom ledna a února 2005 – Ač loňská zima ani zdaleka nebyla tak krutá jako ta letošní, někdo si zřejmě prostřednictvím sešlého kříže vyspravil účet za topnou sezónu 2004/2005. Jak se zdá, není mnoho cest do nebe (což se týká i většiny z nás – také proletíme komínem). … Tu se na scéně objevuje občanské sdružení Středohoří sobě (stíny vlevo) a pan Syrovátka (osoba a stín vpravo), aby se pokusili postavit časoběhu čelem.


Konec června 2005 – Osvícena Duchem svatým (pták pod levicí Ježíše Krista), chopila se Monika V. štětce. Viset bude ten vpředu (Fred V. vzadu). Plech vyklepal šikovný Klepač.


Půle března 2006 – Plakali jsme (Eliška a Mirek N. – po stranách), když nám pan stavitel Hlaváček (uprostřed) přislíbil trám. Pan stavitel Hlaváček však zaplakal taktéž …


… když spatřil, že řežeme a nakládáme ten nejdelší a nejkrásnější trám z celé hromady (3+5m).


Ruku k dílu přiložila Wandička V. ...


Konec března 2006 – a pilu k trámu pan Randák. Svým nasazením nám zřejmě ušetřil asi tak dva, možná i tři dny práce. Eliška a Mirek N., Jirka Š., Honza a Janička K. se tak proměnili v přicmrndávače. Jak rádi! Díky, sousede!


Tak jednoho ze dvou lotrů pro kompletní kalvárii bychom již měli, jen není ještě známo, zda se jedná o toho zatrvrzelého na pravé, či polepšeného na levé straně …


Měřítko v burce


Brousíme! Jirko, roztoč kotouč!


Nyní trám vydatně nasává fermež (z ruky Jany K.), aby ji po pootočení opět vyblinkal.


Počátek dubna 2006 - Ohňová lázeň patce kříže dozajista přijde k duhu. Hořák v rukách Mariana K.


Na Květnou neděli (9. dubna) Léta Páně 2006 - Nakládáme, odvážíme!


Jirka Š. v jámě, vedle něj se krčí zbytek kříže-předchůdce, který jsme po chvíli vší silou vytáhli.


Dřevěný kříž byl neslavnostně vyzdvižen, aby mohl být o 14 dní pozdějí (22. dubna) slavnostně požehnán během procesí ke cti svatého Marka. O vyzdvižení se toho dne přičinili: Eliška & Mirek N., Jirka & Denisa & Vašík Š., Jan & Jana K., Monika & Fred & Wandička & Tobiáš V. a manželé Syrovátkovi.


O slavnostním posvěcení kříže naleznete více zde.

Encyklopedie > Projekty > Projekt Obnova kříže s Kristem mezi Kozly a Chrámci

Encyklopedie > Společnost > Neziskové organizace > Středohoří sobě > Projekt Obnova kříže s Kristem mezi Kozly a Chrámci
Úvod   Napište nám   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 18. 5. 2007


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz
Klikněte prosím