ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách

Ovčín přes židovský hřbitov
cyklus: Neznámé středohoří

S Ovčínem jsem měl dlouhou dobu smůlu na počasí, až jsem jednou za jasného dne z důvodu špatného spojení z Teplic zvolil dosti nevlídnou trasu po silnici z Lovosic přes Sulejovice k okraji Čížkovic, s plánem prodrat se polními a lesními cestami na zelenou od Košťálova do Vchynic. Kousek za silnicí z Lovosic do Mostu se přede mnou objevil opuštěný židovský hřbitůvek.

Při hledání informací mě z nesčetných článků o „židovství“ zaujaly dva na sebe navazující z webu www.demografie.info: Dějiny osídlení Židů v Čechách a Židovské obyvatelstvo v Čechách. Málokdo si uvědomuje, že teprve ve své době nepochopený Josef II. se snažil (pochopitelně z mocenských cílů) začlenit židy do normální společnosti, zrušil označování židů hvězdou, že v revolučním roce 1848 byla zrušena židovská ghetta, a že teprve ústava v roce 1867 dala židům formální rovnoprávnost.

V době druhé světové války patřily Čížkovice do Německa, naštěstí hřbitůvek unikl nařízením o likvidaci všech židovských hřbitovů.

Po úvaze, jak hřbitov prezentovat jsem nakonec zvolil text z nalezeného webu o židovských hřbitovech. ( zidovskehrbitovy.wz.cz/)

"Významnou památkou v Čížkovicích je vedle zámku a kostela sv. Jakuba židovský hřbitov. Židovský hřbitov v Čížkovicích leží 500 m severně od vsi na kraji pole v místní části zvané „Na Svobodě“ (na místě, kde kdysi stával tzv. cihelní výčep, "Ziegelschenke"). Svoji rozlohou (539 m***2) patří k nejmenším židovským hřbitovům v České republice. Byl založen údajně roku 1800 (pozemek měl Židům darovat majitel panství v Čížkovicích pokřtěný Žid Glaser z České Lípy). Pohřbívali se tu Židé z okolí Třebenic, Milešova (kde byla židovská obec s modlitebnou), Velemína a Terezína (včetně vojáků z terezínské posádky). Na hřbitově se nachází cca 50 náhrobků, téměř všechny jsou v torzálním stavu. Nejstarší náhrobky pocházejí z I. poloviny 19. století, nápisy na náhrobcích v němčině a hebrejštině. Na podzim roku 2003 byl hřbitov zbaven náletových dřevin a křovin.“

Po prohlídce hřbitova se každý určitě rozhlédne, zvlášť působivé jsou výhledy ze hřbitova k Lovoši a kontrast náhrobků s Čížkovickou cementárnou.

Přístup k Ovčínu, jednomu z méně navštěvovaných kopců středohoří s nádherným kruhovým výhledem od hřbitova vede polní cestou, na okraji bývalých sadů uhýbá vlevo na širší cestu od Čížkovic ke středohoří podél sanatoria. Já jsem zvolil kvůli stínu nejkratší cestu vzhůru lesními cestami k zelené. Pohodlnější přístup je polní navazující cestou ve směru k Vchynicím. Se zelené se odbočuje na velké křižovatce lesní cesty u louky s výhledem vlevo. Asi po 300 m v sedle vede vpravo nenápadná odbočka k vrcholu prošlapanou stezkou, ke skalkám a vrcholovému hřebínku zarostlému křovím, ale kolem vrcholku s kótou se otvírá nádherná výhledová plošina.

Výhledy z Ovčína tentokrát nezklamaly, několikrát jsem "objel" celý obzor a výběr fotografiíí mi pak doma dělal problémy, i na kavyl pro "kytičkáře" se dostalo. Na dálnici je zajímavé místo, přechod pro zvěř „zvířecí koridor“.

Ladislav Buka
KČT TJ Glaverbel Czech Teplice

Mapa převzata z mapy.cz.


Turistika > Turistické trasy > Ovčín přes židovský hřbitov

Úvod
Napište nám 
Copyright
Dolní banner