ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách


Fotografie:
Obrázky vyhledáte např. na:
www.zin.ru
www.biolib.cz
www.etf.cuni.cz

a další si vyhledáte vyhledávačem pod heslem druhového jména.


Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758)
Zdobenec zelenavý


Zvláště chráněný – silně ohrožený druh

Ochrana se vztahuje na všechny druhy rodu Gnorimus, ale v Českém středohoří se nachází pouze jeden druh. Podle Check-listu se v České republice vyskytují 2 druhy:

 • Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) – vyskytuje se také v Českém středohoří
 • Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) – vyskytuje se na Ústecku, ale z Českého středohoří nemám žádné zprávy nebo doklady
    syn.: octopunctatus (Fabricius, 1775)

  Český název je uváděn většinou pouze ve jménu rodu a to je Zdobenec, někdy se objevuje výraz ušlechtilý chroust, zvláště v poslední době na Internetu volným překladem z angličtiny.

  Původně byl druh Gnorimus nobilis zařazen do rodu Scarabaeus a u latinského názvosloví se objevuje řada synonym, např.:
  - auratus Schrank, 1781
  - cuspidatus Fabricius, 1787
  - igneus Voet, 1766
  - variabilis Linnaeus, 1758
  - viridulus DeGeer, 1752.

  Německy: Edelkäfer

  Jsou známé i formy – vzhledem k tomu, že se většinou jedná o přechodné formy je řada těchto forem považována za synonyma a uvádíme je jen pro zajímavost. Druh varíruje v barvách a v přítomnosti nebo nepřítomnosti bílých skvrn na těle, např.: ab. annikae (původně popsána jako rasa), ab. cupreicollis Mulsant, 1842, ab. cuprifulgens Reitter, 1908, ab. cyaneoviolaceus Mancini, 1924, ab. fleischeri Ješátko, 1942, ab. heyrovskyi Ješátko, 1942, ab. immaculatus Mulsant, 1842, ab. maximoviči Ješátko, 1942, ab. obenbergeri Ješátko, 1942, ab. obscuripennis Reitter, 1908, ab. roubali Ješátko, 1942, ab. rubrocupreus Mulsant, 1842, ab. serbusi Ješátko, 1942, ab. superbissimus Roubal, 1933, ab. štusaki Ješátko, 1942, ab. tatari Ješátko, 1938, tesaři Ješátko, 1942, ab. viridissimus Depoli, 1917.

  Dále jsou známé var. jako je var. cuprifulgens Reitter (krovky jsou zbarvené kovově červenofialově), var. holonigra (původně popsána jako ssp.), var. lecapitaini (původně popsána jako ssp.) a var. thoracicus Hanuš, 1924.

  Délka: 15-19(-20) mm

  Samičky kladou vajíčka do trouchnivějícího dřeva starých kmenů a kořenů různých listnatých stromů (např. ve Velké Británii se vyskytuje v sadech na švestkách, jabloních, hrušních, třešních) jako jsou např. břízy, vrby, duby, zvláště buky. Uvádí se i akát (Robinia). Larvy se vyvíjejí hlavně v trouchu stromů a v posledním instaru mají až 50 mm. Normální vývoj je 2 roky.

  Imaga jsou velké 15-19 mm a létají od konce května do poloviny srpna za slunečného počasí, Nejraději sedají na bíle a bohatě kvetoucí rostliny jako Filipendula, Spiraea, Sambucus, různé Daucaceae apod. Vyskytuje se hlavně v podhorských listnatých lesích (hlavně v bukových porostech), ve starých sadech a vystupuje i dosti vysoko do hor. V nížinách je jen zřídka.

  Zeměpisné rozšíření:

 • Evropa s výjimkou její severní části (zasahuje nejvýše po jižní Skandinávii), Je v celé Italii, v Řecku, Španělsku a na východ dosahuje do asijské části Turecka, Kavkaz, Gruzie, Armenie, Azerbajdžán, Libanon, Syrie, Izrael, Jordán, Sinajský poloostrov, Arabský poloostrov, Iran a Irak – je znám i z Egypta.

 • V ČR je v podhorských a horských lesích místy hojný, místy jen sporadicky se vyskytující, v nížinách je jen lokálně.

 • V Českém středohoří je znám z Ritiny a Tlučeňského údolí, ale jedná se vždy pouze o velmi staré doklady uložené v coll. Muzeum města Ústí n.L. V novější době nebyl v Českém středohoří potvrzen, ale v blízkých Krušných horách je dosti často nacházen.

  Poznámka: na rozdíl od zlatohlávků při letu rozevírá krovky, když u zlatohlávků jsou spodní křídla vysunutá postranní štěrbinou a krovky zůstávají i při letu zavřená.

  Od tohoto druhu bylo popsáno i několik ras, např.:
  Gnorimus nobilis bolshakovi (Gusakov, 2002) – Rusko
  Gnorimus nobilis macedonicus Baraud, 1992 – Makedonie
  Gnorimus nobilis nobilis (Linnaeus, 1758) – Evropa

  Autor: Václav Vysoký, prosinec 2009 • Encyklopedie > Příroda > Zvířena Českého středohoří > Gnorimus nobilis - Zdobenec zelenavý


  Úvod
  Napište nám 
  Copyright