ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat

Reportáž z cest
Na Černčí a V Kuksu
Když jsem přemýšlela, kam se v pátek 8.6. vypravit, rozhodla jsem se pro návštěvu dvou Evropsky významných lokalit, nacházejících se v úštěcké pahorkatině mezi městy Štětí a Úštěk, ve kterých by měla růst řada vzácných a chráněných vstavačovitých rostlin.

Krajina, kterou cestou projíždím, je krásná a přívětivá, na upravené obce Snědovice a Střížovice radost pohledět, za odbočkou přes Julčín mne silnička dovede k nevelkému borovému háji - zalesněnému ostrůvku uprostřed obdělávaných polí. Na okraji lesa zahlédnu už zdálky naučnou tabuli, dorazila jsem se na první z vybraných lokalit, do Přírodní rezervace Na Černčí. Se zaparkováním není problém, místa je tu dost a tak si jdu tabuli přečíst. Na vápenitém podloží se v rezervaci dobře daří mimořádně velkému počtu druhů z čeledi vstavačovitých, jedná se o jednu z druhově nejbohatších lokalit v Ústeckém kraji a v Čechách vůbec. V posledních desetiletích zde byl potvrzen výskyt nejméně dvanácti druhů orchidejí, např. tořič hmyzonosný, vstavač nachový, kruštík širolistý oddálený, k. tmavočervený a k. růžkatý. Z dalších rostlin například koulenka prodloužená, koniklec luční český, sasanka lesní, čičorka pochvatá, len žlutý a kociánek dvoudomý. Vydám se na prohlídku. Lesík je rozdělený na dvě části úzkou lesní silnicí, nalevo i napravo jsou tu a tam vyšlapány stezky, nejspíš od zvěře, ale nelze vyloučit ani stopy po milovnících rostlin. Sluníčko se občas ukrývá za mraky, chvílemi však pěkně připaluje, je tedy příjemné pátrát po rostlinách ve stinném lesním prostředí. A výběr je skutečně nesmírně rozmanitý, spousta vemeníku dvoulistého a pětiprstky žežulníku, nejvíc je tu ale bradáčků vejčitých, jsou všude, kam se podívám, doslova jeden vedle druhého. Kruštíky zatím ještě nekvetou, objevím jich několik ve stadiu poupat. Postupně potkávám jetel horský, kozinec sladkolistý, kopretinu luční, pupavu obecnou (suché loňské lodyhy), krvavec menší, chrastavec rolní, kručinku barvířskou, čilimník černající, ožanku kalamandru, černohlávek velkokvětý, několik druhů svízelu (mj. sivý a severní), devaterník velkokvětý tmavý, vikev lesní, kolonii konvalinek - malou ukázku z toho, co všechno se tu dá uvidět. V trávě mezi borovými šiškami dozrávají lesní jahody a v porostu borůvčí se počínají vybarvovat do modra první letošní borůvky. Zatímco procházím doleva doprava vším tím bohatstvím, zastavuji se a fotím, moje psí společnice se nudí a polehává na silnici. Několik metrů za ní si podobné místo k odpočinku vybral zajíc, je zřejmé, že je na podobné návštěvníky přivyklý. Mimochodem, i zajíců je tu hodně. Obejdeme lesík kolem dokola po okraji kukuřičného lánu, jsou odsud krásné výhledy, na Říp a Sovici, na nepříliš vzdálené Sedlo apod. Na okraji pole najdu voskovku menší, kousek za ní, těsně na rozhraní lesní půdy a asfaltu, dvojici zatím nízkých kruštíků, ještě nějaký čas uplyne, než vykvetou. Moc se mi odsud nechce, projdu si celý areál znovu a zahájím přesun na druhou lokalitu, Přírodní památku V Kuksu u obce Vědlice, vzdálenou pouhých několik kilometrů.

Mám jen velice přibližnou představu, kde ji hledat. Po marné návštěvě Vědlic a po poradě s mapou zahlédnu ze silnice mezi Střížovicemi a Malešovem mezi rozlehlými lány zalesněný ostrov, to bude asi ono, ale jak se tam dostat? Zkouším to vyjetými kolejemi v bujném řepkovém poli a mám štěstí, narazím na nějakou polní cestu, směr má správný, tak se po ní vydám a dojdu k první tabulce s označením Přírodní památka, umístěné na okraji lesa ve vysokém porostu kopřiv. Zkouším se do lesíku někudy protáhnout, pod nízkými větvemi se mi to podaří, ale přede mnou je vymletá strž, do které se spouštět nehodlám. Ujdu pár dalších metrů a potkám druhou tabulku, opět mezi urostlými kopřivami. Cestička do lesíku nevede žádná, všude nedotčená pásma plevelů a kopřiv. Až za posedem spatřím zahýbající lesní cestu, po několika krocích však končí, zřejmě tu občas nechávají auta myslivci. Jsem ale konečně uvnitř lesa, dám se doleva a pátrám po vstavačích. Jeden, první a poslední a navíc ještě nevykvetlý, naleznu v nezarostlém zákrytu pod vysokým keřem, asi pantoflíček. Vyfotím ho a jdu dál, všude kolem vysoký plevel, kopřivy, netýkavky, spousta dalších invazívních rostlin, náletových keříků, nějak si neumím představit, že v tak nepříjemně zarostlém terénu, který je dobrý možná leda pro houbaře, rostou vstavače. Když mám nohy v kraťasech dostatečně ošlehané od kopřiv a poškrábané od ostružin, probojuju se zpátky na cestu, přes další vysoký lem z kopřiv. Zkusmo pokračuju po cestě dál, co kdyby..... Najednou se napravo tyčí úplně nová informační tabule s textem i fotkami, mj. vyjmenovávající, co všechno tu roste: sasanka lesní, kruštík širolistý, vemeník dvoulistý, hlístník hnízdák aj, hlavně se tu má nacházet velmi bohatá populace střevíčníku pantoflíčku. Když si tento text přečtu, mám chuť si protřít oči a jít se podívat znovu, přes absenci jakékoliv pěšinky, která by naznačovala jakous takous návštěvnost, to skutečně učiním a se stejným výsledkem, jako předtím, vstavač nezahlédnu žádný. Jen stejnou džungli, ze které jsem prchla. Samozřejmě to neznamená, že tu vstavače nejsou, prostě jsem je nenašla. Stále toutéž cestou pokračuju dál, stáčí se zvolna k silnici a když už ne vstavači, mohu se těšit nádhernými výhledy na Sedlo, Mlýnský vrch, Hořidla , Skalky, Holý vrch a za nimi na celé milešovské středohoří, pěkná viditelnost je doplněná výraznými kumuly. Cesta vyústí na silnici asi 200 m od místa, kde jsem nechala auto.

Kdyby chtěl někdo tuto lokalitu navštívit, přesvědčit se o pravdivosti mého vyprávění a pokusit se vypátrat vstavače, tak nejlepší přístup je polní cestou ze silnice mezi Střížovicemi a Malešovem, blíž k Malešovu. Dá se tam pohodlně zaparkovat auto a k naučné tabuli to není daleko, nějakých 200-300 m. A kdyby ten někdo získal z tohoto místa lepší dojem, než já, ať nám tady o tom napíše.

Zdena Vojtíšková


Encyklopedie > Cestopisy > Na Černčí a V Kuksu


Úvod
Napište nám 
Copyright
Dolní banner