Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách

PROJEKTY

Ostrovní akademie

Přednáškový cyklus na téma Místa kultu(r) spojený s hudebními vystoupeními.

Projekt Ostrovní akademie je jednou z prvních aktivit volného uskupení občanů a občanských sdružení Iniciativa pro naše kostelíky OSTROV. Tato iniciativa si klade za cíl oživení kulturního, společenského a duchovního života kolem z velké části zanedbaných církevních památek (kostelů a kaplí) v obcích, ležících na levém břehu Labe mezi Ústím n. L.m, Děčínem a saskou hranicí. V kostelích se již v tomto roce uskutečnily různé koncerty, literární čtení, happeningy, výstavy, filmová a divadelní představení apod.

Projektem Ostrovní akademie by měli být osloveni lidé bez rozdílu věku a vyznání, obyvatelé jednotlivých obcí v regionu i zájemci ze sousedních větších měst Ústí nad Labem a Děčína. Projekt Ostrovní akademie sestává z cyklu přednášek špičkových českých odborníků, které budou spojeny s hudebním vystoupením. Jednotlivé přednášky se uskuteční v průběhu akademického roku od září 2010 do června 2011 tak, aby bylo zapojeno co možná nejvíce kostelů. Předběžně plánujeme uskutečnit celkem osm přednášek na téma Místa kultu(r). Veřejnost tak bude na příhodném místě renomovanými odborníky seznámena s různými aspekty religiozity. Současně nám záleží na tom, aby přednášky byly dostatečně atraktivní pro širší veřejnost (ovšem ne povrchní!).

Projekt Ostrovní akademie nemá misijní či jinak ideologicky podbarvený charakter. Odborníci jsou vybíráni tak, aby byla v jejich přenáškách zohledněna regionální i globální, aktuální i historická témata v souladu se zastřešujícím tématem i s místy konání. Hudebních vystoupení se ujmou studenti Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, případně další účinkující z regionu.

Program akademie naleznete na těchto stránkách v sekci AKCE, případně na stránkách pořádající iniciativy Ostrov.Encyklopedie > Projekty > Ostrovní akademie
Úvod   Napište nám   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 24. 9. 2010


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz