Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách

Koniklec otevřený

Fotogalerie: Koniklec otevřený - Pulsatilla patens (L.) MILL.


Tato rostlina je pro České středohoří natolik typická, že je umístěna i ve znaku chráněné krajinné oblasti.


Koniklec otevřený - Pulsatilla patens (L.) MILL. Vědecký název: Pulsatilla patens (L.) MILL.
Čeleď: Pryskyřníkovité Ranunculaceae


Status: Červený seznam – kategorie C1
(kriticky ohrožený druh)


Rozšíření: Patří mezi euroasijské-kontinentální druhy. Roste v Rusku, Bělorusku, na Ukrajině, v pobaltských republikách a Polsku. České rostliny tvoří západní hranici populace. V ČR roste pouze v severozápadních a severních Čechách. V Českém středohoří roste např. na Holém vrchu, Tobiášově vrchu, Borečském vrchu a Hradišti u Hlinné.


Ekologie a biologie: Jejím typickým stanovištěm jsou slunné suché až mírně vlhké svahy nižších i vyšších pahorkatin. Vykvétá v dubnu až květnu, listy se vyvíjejí až po odkvětu, zaschlé přečkávají zimu. Rostlina je opylována hmyzem, nažky jsou rozšiřovány větrem.


Ohrožení: Během posledních 20 let zanikly všechny málo početné populace. V Českém středohoří se snížil počet lokalit z cca 30 na pouhých 4-6. Početné populace např. na Holém vrchu až o desetitisících jedinců zeslábly na několik desítek. Rostlinu potlačují invazní rosliny (především trávy) a sukcese, která se rozvijí jednak po ukončení tradičního obhospodařování stanovišť (pastva, kosení), jednak vlivem celkové eutrofizace prostředí (hnojení v okolí, sloučeniny dusíku z imisí). Květy jsou též trhány, okusovány zvěří a rostliny vytrhávány zahrádkáři. V poslední době provádí správa CHKO České středohoří management v přírodní rezervaci Holý vrch (odstraňování náletových dřevin, řízena pastva – ovce a kozy).


Koniklec otevřený - Pulsatilla patens (L.) MILL.


Literatura:
Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š, Procházka F. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5 Vyšší rostliny. Príroda a.s., Bratislava: 301.

Hejný S., Slavík B. (1988): Květena ČSR Vol. 1. – Academia, Praha: 418.


Zobrazené fotografie:
Přírodní rezervace Holý vrch u Hlinné, duben 2003

Články a příspěvky: Máte-li zájem přispět odborným článkem, věcným komentářem či zajímavým názorem k tomuto tématu, napište nám.


Autor: Mgr. Jan Rottenborn, květen 2004


Koniklec otevřený - Pulsatilla patens (L.) MILL.Encyklopedie > Květena Českého středohoří > Koniklec otevřený

Úvod
Napište nám 
Copyright