ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 

JMÉNO

Opárno


fotogalerie

DALŠÍ JMÉNA Oparno
Wopparn
TYP hrad
OBLAST Milešovské středohoří
REGION Lovosice
GPS 50°32'32.509"N, 14°0'35.815"E
POLOHA Zobrazit na mapě
POPIS
Zřícenina nevelkého, avšak velmi zajímavého hradu. Nalezneme ho nad stejnojmennou vsí, na hraně hojně navštěvovaného Opárenského údolí.

Pozůstatky hradu Opárno, jak je dnes známe, nejsou nejstarším opevněným objektem na tomto místě. Místní jméno "Hrádek", uváděné v listině z roku 1276 napovídá, že se zde někdy před tímto datem nacházelo starší hradiště či hrad. Této příhodné situace později využil i stavitel dnešního hradu, jímž mohl být jeho první, v roce 1344 doložený majitel, Smil ze Vchynic. V majetku jeho rodu setrval opárenský hrad po celé období své existence, tedy do samého počátku 16. století. V té době ale již hrad představoval stísněný a zastaralý objekt, vyžadující značné investice na svoji údržbu. Z majetko-právního hlediska došlo navíc k rozdělení hradu mezi dva nové majitele a ti dali přednost životu na jiném, pohodlnějším šlechtickém sídle. Proto byl opáresnký hrad opuštěn a ponechán svému osudu. Přesto se sem život ještě jednou vrátil. S nástupem turistiky v 19. a na počátku 20. století byl na hradě zřízen hostinec a také kuželník, určený pro zábavu hostů. Ale i hostinec byl později opuštěn a dnes o něm vypovídají jen zbytky podezdívek a barevného nátěru v prostoru hradního jádra. Návštěva opuštěného hradu je velmi příjemným zážitkem, smutnou stránku představuje jen postupující chátrání. O zříceninu nikdo trvale nepečuje, nadějí by snad mohla být vznikající iniciativa "Hrady Českého středohoří".

Za staveniště hradu byla zvolena úzká protáhlá ostrožna s příkrými bočními srázy, která se táhne nad soutokem Milešovského potoka a menšího potoka přitékajícího z obce Opárno. Po ostrožně přicházela také hlavní příjezdová cesta, před hradem byla ostrožna předělena dvěma příkopy. V prostoru mezi mima vzniklo malé předhradí. Údajně se zde měla nacházet první brána, věž a také nezbytná hradba, dnes zde ale již nic takového nespatříme. Cesta odsud pokračovala dále do vlastního hradu. Ten byl vystavěn na půdorysu protáhlého obdélníku se zaoblenými nárožími. Po celém jeho obvodu obíhala hradba s vnitřním ochozem, prolomena byla pouze vstupní branou a třemi velkými okny na východní straně. Nic z toho se ale již nedochovalo, z původní vnitřní zástavby zde nalezneme alespoň sklepení, které se nacházelo pod obytným stavením. Na sníženém zalesněném prostranství, za příkopem na konci hradu, nalezneme základy zaniklé trojprostorové stavby. Pokud pochází z doby existence hradu, mohlo by se jednat o část podhradí, které zajišťovalo hospodářské potřeby hradních obyvatel.

Vůči příchozímu působil hrad Opárno téměř jako jednolitý zděný válec zakončený cimbuřím. Z hradního jádra nevystupovala žádná věž, rovněž střechy všech vnitřních budov byly skryty za hradbou a chráněny tak před přímou palbou případného dobyvatele. Opárno tím představuje ukázkový příklad hradu s plášťovou zdí. Tento typ hradů je na území České republiky rozšířen zejména na Moravě a na východu Čech. V tomto zeměpisném prostoru však představuje spíše vzácnou výjimku.

PŘÍSTUP
Pokud jste se rozhodli pro cestu vlakem, sejdete nejprve ze zastávky dolů k železničnímu viaduktu, přejdete úzkou silnici a vystoupáte poměrně prudkým svahem po modré turistické značce až na hrad. Stejnou cestu zvolíte, když putujete po Opárenským údolím proti proudu potoka od Malých Žernosek. Asfaltová cesta, která se stáčí z údolí vzhůru k obci Opárno, vás dovede k již zmíněnému železničnímu viaduktu pod vlakovou zastávkou. Pokud jdete Opárenským údolím dolů od Velemína, i vás dovede na hrad modrá značka, stoupání z tohoto směru však není zdaleka tak prudké. Jestli je vaším výchozím bodem kopec Lovoš nebo obec Opárno (pro motoristy), vydejte se od návsi s kapličkou cestou vzhůru kolem domu se sochou svatého Floriána. Pak se dejte po cestě vpravo, která vás dovede až k hradu.
 


VLAK Opárno (0,2 km), Malé Žernoseky (4,5km)
AUTOBUS Opárno (1 km)
PARKOVÁNÍ Ve vsi Opárno (0,3 km)
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY

V případě, že máte zájem přispět odborným článkem, věcným komentářem či zajímavým názorem k tomuto místu, napište nám e-mail na info@ceskestredohori.cz

ODKAZY Historie, popis hradu, bohatá fotogalerie: www.hrady.cz
Historie a popis hradu: www.hrady-ceskeho-stredohori.cz
Pověst z hradu Opárno: www.rozhlas.cz
Historie, pověst,cesta k hradu: druidova.mysteria.cz

vložit odkaz
AUTOR Jiří Šedivý, únor 2010


Turistika > Hrady, zámky, tvrze > Opárno

Úvod
Napište nám 
Copyright
Dolní banner