ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách

Hradišťany,
knovízské hradiště

cyklus: Neznámé středohoří

Kdekoli zde na Hradišťanech do země třeba jen holí zabodneš, všude popel a samý střep, zvenčí červený, s druhé strany černý, tlustý, z hlíny s pískem a slídou smíšené. (F. A. Borovský, B. Bernau: Čechy. Díl VII. Středohoří, 1892).

Nebodal jsem holí do země ani nehrabal rýčem. Konec konců Hradišťany jsou významnou archeologickou památkou, kde jsou takovéto aktivity přísně zakázány. Nebylo toho vlatsně ani zapotřebí. Moji kamarádi krtečkové bez kalhotek vyhazovali na západní straně vrcholové louky na povrch krtinců střepy. Stačilo je zdvihnout ze země, skutečně jsou na líci červené, na rubu černé.

Hradiště Hradišťany je odborníky přisuzováno knovízské kultuře typu Plešivce (hradiště u Příbrami) z doby asi 1200 až 1000 př.n.l. Vzhledem ke statutu vrcholové louky jako rezervace Hradišťanská louka vycházejí historikové pouze z povrchového průzkumu a starších výzkumů pánů J.E.Vocela, M.Šoleho, Z.Váni, … Publikovaný průzkum Zdeňka Smrže v roce 2007 shrnuje dosavadní průzkumy, zpřesňuje tvar opevnění a předkládá názory na funkci hradiště. (Archeologie ve středních Čechách 15/1, Knovízská hradiště typu Plešivec)

Několik zajímavých informací z článku stojí za to heslovitě uvést: dominantní kopec byl bezlesý, louky a loučky vrcholů středohoří na skalnatém podloží trvale holé, opevnění akropole z kamenité hradby asi 3m tloušťka, 2m výška, bez valů (ohrazení ne opevnění), funkce hradiště mezi sídelní setkávání a komunikace, možnost inspirace mykénskými pevnostmi a životem.

Zajímavá paralela existuje na Slovensku - slovenské Mykény: www.hradiska.sk

O výhledu z Hradišťan na středohoří od Milešovky k Lounským vrškům a na Prahu informuje také na dvou místech Řivnáčův průvodce (1882), uvádí i 60 modřínů na vrcholu zdaleka viditelných (zřejmě v místě dnešního lesíka) a kamennou „chýži“.

Na první pohled upoutají mohutné kamenité rozvalené hradby kolem celého vnitřního areálu, které jdou mimo dobu vegetace s menšími obtížemi projít, malou část akropole pokrývá novodobý lesík, zbytek je udržovaná louka. Při návštěvě v květnu jsem našel na celé louce jediné dva výskyty plicníky lékařského, v červenci byla louka v květu a vzrostlá, v srpnu opět posekaná.

Vnější areál je zarostlý, zčásti zalesněný a dále se zalesňuje, přesto je ohraničení se stopami valů znatelné. Na severní straně je přerušené lesní cestou a pod ohraničením na severní straně jsou zřetelné další valy. Přístupová červená prochází vnějším valem na severozápadě.

Při pohledu na foto ze satelitu a přímo na místě vás musí upoutat možná mezifáze hradiště, val, příp. rozdělení vnějšího prostoru na dvě části, ….(fialová). Lesní cesta v těchto místech nemá logiku.

Po projití hradeb a rozlehlé louky se určitě vyšplháte na sedátko v posedu na okraji akropole a popustíte uzdu své fantazii. Nejsme archeologové, svázáni strohým pojmem kultovní místo. Na tak rozlehlém areálu určitě neprobíhaly pouze porady tehdejších elit, spíš připomíná tržiště s otroky, místo k oslavám, lidským obětem, soubojům a bojům o vedoucí postavení jednotlivých regionů, informace o možném kanibalizmu vyvolávají další představy. V nepravidelných otvorech v hradbách mohly být odstrašující obětní kůly (u otvoru 14 leží několik těsnících kamenů kůlu), …..

Nás turisty kromě historie hradiště zajímají Hradišťany i jako druhý nejvyšší vrchol středohoří (752m) ve tvaru mohutného magmatického masivu pestrého geologického složení, na okrajích masivu jsou další nenápadné šestistovky, boční vrcholky: Kotolský vrch (636m), Kozí hřbet (647m), trachytová Skalka (652m), přilehlý samostatný Velký obr (603m) a čedičová sedmistovka Ostrý (719m).

Přístup na vrchol je po červené od Třebívlic, od Štěpánova nebo lesními cestami z Mukova příp. Červeného Újezdu k rozcestníku na Kozím hřbetu, dále opět po červené až na akropoli. Z akropole je možno se vrátit lesní cestou začínající u původního vchodu na konci loučky (Smrž) zhruba podél vnějšího valu hradiště zpět k rozcestníku.

V poslední době byl bohužel zrušen poslední víkendový autobus z Bíliny do výchozích míst Štěpánova a Mukova.

Vrcholek Hradišťan patří ke „kopřivovým kopcům“ středohoří, v té době jsou hradby akropole a vnější areál včetně obchvatné lesní cesty, obzvláště za vlhka, zvětší části prakticky neprůchodné.

Poloha fotografií je orientační, jako turista necítím potřebu určovat přesnější umístění pomocí GPS.

Ladislav Buka
KČT TJ Glaverbel Czech Teplice

Mapa převzata z mapy.cz.
Turistika > Turistické trasy > Hradišťany, knovízské hradiště

Úvod
Napište nám 
Copyright
Dolní banner