Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách
Menu - reklama


Zpráva z botanické exkurze
"Babinské louky"


Tradiční jarní botanická exkurze, kterou pro o.s. Středohoří sobě každoročně pořádají botanikové Mgr. Karel Nepraš (muzeum Litoměřice) a Mgr. Roman Kroufek (Univerzita J.E. Purkyně), se pro rok 2010 zaměřila na výše položené oblasti Českého středohoří v okolí Tašova, Čeřeniště a Varhoště.

Onoho rána na autobusové zastávce Tašov – Ovčárna se nás v sobotu 22. května sešlo okolo padesáti zájemců o středohorskou květenu. I počasí bylo nečekaně příjemné, čekal nás nejkrásnější den z jinak zcela proplakaného měsíce května. Po úvodním slovu jsme se vydali za krásami zdejší květeny a nemuseli jsme ani chodit daleko. Zajímavý a poutavý výklad začal, ostatně jako vždy, již od prvních metrů. Postupně jsme se tak během cesty podél silnice, vedoucí bývalým vojenským výcvikovým prostorem směrem na Čeřeniště, seznámili s typickou květenou této oblasti. Když jsme se ocitli na rozlehlé louce na náhorní pláni, objevily se již první orchideje a také další unikátní keře a rostliny.

Když jsme se dostatečně pokochali, sešli jsme podmáčenou loukou níže do prostoru zaniklé obce Babiny I, kde jsme již vstoupili na území vyhlášené přírodní rezervace "Babinské louky". A návštěva se skutečně vyplatila, ohromující i pro obyčejného laika byla zejména fascinující záplava prstnatce májového, jaká se jen tak nevidí. Odsud jsme po odborném výkladu pokračovali přes osadu Čeřeniště po silnici vedoucí úbočím Martinské stěny do sedla pod Varhoštěm. Výstup k rozhledně byl v relativně teplém počasí náročný, ale stál za to. Rozhledna nás odměnila výhledem a my na oplátku obdarovali své žaludky svačinou.

Z Varhoště vedly naše kroky k další vyhlídce zvané Krkavčí skála. Stejně jako se točí hlava z výstupu na varhošťskou rozhlednu, zapůsobí silně i vrcholové skalisko Krkavčí skály s úžasným výhledem do Tlučeňského údolí. Odsud následoval závěrečný sestup do údolí u Sebuzína. Čekání na autobus jsme si zpříjemnili posezením v tamní restauraci, kde jsme navíc a nečekaně stihli závěr ostře sledovaného hokejového zápasu naší reprezentace proti Švédsku v boji o postup do finále mistrovství světa. Bylo to drama do poslední chvíle a úspěšně zvládnuté nájezdy českých barev se staly zlatou tečkou za příjemně a smysluplně stráveným dnem. Hokejistům sláva a botanikům díky.

Za o.s. Středohoří sobě

zapsal Jiří Šedivý


Soupis vybraných druhů demonstrovaných v rámci botanické exkurze v sobotu 22. května 2010

Připravil: Karel Nperaš

Za názvy druhů zapsaných v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky je uveden v závorce stupeň ohrožení (C1 – kriticky ohrožený druh, C2 – silně ohrožený druh, C3 – ohrožený druh, C4 – vzácnější druh vyžadující pozornost).


po silnici z Ovčárny k Babinským loukám
hrachor lnolistý (C3)
svízel severní (C4a)
ptačinec velkokvětý
plicník tmavý
bika bělavá
lilie zlatohlávek (C4a)
ocún jesenní
pryskyřník prudký
pryskyřník plazivý
vikev plotní
kontryhel
brusnice borůvka
sasanka hajní
prvosenka jarní (C4a)
prvosenka vyšší
kohoutek luční
hrachor luční
rozrazil rezekvítek
ostřice třeslicovitá

Babinské louky
psárka luční
mochna bílá (C4a)
ostřice horská
prstnatec májový (C3)
kosatec sibiřský (C3)
pryskyřník zlatožlutý
vrba popelavá
vrba plazivá (C1) – problematika vrby plazivé v severozápadních Čechách je poměrně komplikovaná, protože se zde dosti často vyskytují typy přechodné k vrbě rozmarýnolisté, mezi tyto rostliny přechodného habitu lze řadit i populaci z Babinských luk
srpice barvířská (C4a)
bukvice lékařská
hladýš pruský (C3)
vítod obecný
kruštík bahenní (C2) – v Českém středohoří mimořádně vzácný druh orchideje vázané na mokřadní až bažinná společenstva, na Babinských loukách se vyskytuje jedna ze dvou populací známých v celém území CHKO
ovsíř luční
tužebník jilmový
rákos obecný
oměj pestrý (C3)
krvavec toten
tužebník obecný
kohoutek luční
bledule jarní (C3)
ocún jesenní
vraní oko čtyřlisté

po silnici z Čeřeniště pod Varhošť
svízel vonný
osladič obecný
javor klen
javor mléč
hrachor jarní
plicník úzkolistý (C2)
mochna bílá (C4a)

Varhošť a cesta ke Krkavčí skále
vikev hrachovitá (C3)
netýkavka malokvětá
samorostlík klasnatý
lipnice hajní
bažanka vytrvalá
šťavel kyselý
bika chlupatá
rozrazil douškolistý

Krkavčí skála a sestup do Tlučeňského údolí
vikev hrachovitá (C3)
rozrazil Dilleniův (C4a)
violka trojbarevná
skalník celokrajný (C4a)
mochna písečná (C4a)
mochna sedmilistá
tařice skalní (C4a)
locika vytrvalá (C3)
trýzel škardolistý (C3)
silenka nicí
smolnička lepkavá
jeřáb dunajský (C3)
kamejka modronachová (C3)

Tlučeňské údolí k Sebuzínu
mák polní (C4a)
šalvěj luční
silenka hajní (C2)
pilát lékařský (C4a)
Encyklopedie > Cestopisy > Botanická exkurze "Babinské louky"
Úvod   Napište nám   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 16. 6. 2010


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz