ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 

Knihy      Mapy      Pohlednice      Obrazy a grafiky      DVD      Antikvariát                 

INTERNETOVÝ OBCHOD

Na této stránce jsou prezentovány pouze vybrané položky se vztahem k Českému středohoří. Kompletní nabídku všech produktů naleznete v našem e-shopu SVĚT MÍSTOPISU.cz. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Knihy, mapy či DVD zde zakoupili desítky obdivovatelů a zájemců o České středohoří. Vašeho zájmu si velmi vážíme a rádi vyjdeme vstříc i Vašim dalším přáním. Proto budeme vděčni za tipy a doporučení na další předměty, které Vám v naší nabídce chybí.


KALENDÁŘ 2019

Název: Nástěnný kalendář - České středohoří 2019
Autor: Ludmila Hájková
Cena: 209,-

Nástěnný kalendář úžasných panoramatických fotografií Českého středohoří od vyhlášené fotografky Ludmily Hájkové. Formát: 32 x 47 cm, 12 listů s kalendáriem, titulní list, závěrečný list s náhledy fotografií a prodloužená podložka. Bližší informace o koupi kalendáře získáte zde.
Nabízené KNIHY

NOVINKY!!!

Název: Zázračné České středohoří
Autor: Jiří Svoboda
Cena: 899,-

Kniha je volným pokračovaním úspěšné publikace Tajemství Českého středohoří, která vzbudila mezi čtenáři a milovníky této sopečné krajiny mimořádný ohlas. Pro svou novou knihu autor Jiří Svoboda osobně dohledal, popsal a fotograficky zdokumentoval dalších 250 lokalit více než tisícovkou úžasných barevných fotografií... zde
Název: Hradiště Hrádek u Libochovan. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013-2016)
Autor: Jindřich Šteffl - Radka Hentschová
Cena: 259,-

Předkládaná kniha je první, dlouho očekávanou monografií o největším a nejvýznamnějším hradišti Českého středohoří. To se nalézá v místě symbolicky zvaném Porta bohemica - Brána Čech, na skalnatém návrší, v místě kde řeka Labe opouští starou českou sídelní kotlinu... Více informací naleznete zde.
ZÁKLADNÍ NABÍDKA

Název: Bílinské moře v době dinosaurů
Autor: Dvořáková, P. - Dvořák, Z.
Cena: 56,-

Vlastivědná, paleontologicky zaměřená publikace mapuje velmi podrobným způsobem nálezy zkamenělin druhohorních živočichů v okolí Bíliny. přináší soupis a popis zjištěných živočišných druhů, obývající zdejší oblast v době kdy byla dnešní Bílina ostrovem, omývaným druhohorním mořem....... zde.
Název: Bořeň očima geologa
Autor: Mach, K. - Závada, P.
Cena: 70,-

Publikace seznamuje veřejnost srozumitelným způsobem s nově zjištěnými vědeckými poznatky, získanými v průběhu několikaletého intenzivního geologického výzkumu s cílem objasnit geologický původ této hory. Členěna je do jedenácti kapitol. Vedle geologických pojednání mezi nimi nalezneme i mimořádně zajímavé kapitoly pojednávající o vulkanickém původu Českého středohoří nebo o obdobných skalních útvarech ve světě, jako je např. tzv. Devils tower (Ďáblova věž) v USA.... zde.
Název: České středohoří (edice Tajemné stezky)
Autor: Luboš Y. Koláček
Cena: 199,-

Předkládaná kniha popisuje velmi poutavým způsobem více či méně známé kapitoly z historie Českého středohoří. Její zařazení v edici "Tajemné stezky" není náhodné, kapitoly věnované alchymiii, nevyřešeným záhadám a tajemným pověstem jsou toho jasným důkazem. Více informací naleznete zde.
Název: Házmburk. Zřícenina hradu severně od Libochovic
Autor: R. Vojkovský - M. Rubeš
Cena: 59,-

Publikace obsahuje vedle historického textu celkem 47 dokumentačních fotografií, 2 vyobrazení, 1 kresebnou rekonstrukci hradu, půdorys s popiskami, přehlednou tabulku se seznamem všech známých majitelů a samozřejmě zde nechybí ani pověsti, které se k Házmburku váží... Více informací naleznete zde.
Název: Helfenburk. Hrad pražských arcibiskupů
Autor: Gabriel, F. - Panáček, J. - Podroužek, K.
Cena: 609,-

Monumentální kniha renomované trojice autorů o zřícenině arcibiskupského hradu Helfenburk (Hrádek) u Úštěka patří bezpochyby mezi nejrozsáhlejší publikace věnované jednomu hradu. Je prostoupena velkým množstvím příloh, ať se jedná o historická vyobrazení, plány, fotografie či dokumentaci archeologických nálezů. Součástí knihy je i vložený vrstevnicový plán ... Více informací naleznete zde.


Název: Hrady na hranici. Čechy - Sasko
Autor: Kolektiv
Cena: 330,-

Výpravná publikace věnovaná středověkým hradním stavbám rozkládajícím se podél východní části česko - saského pomezí. Impulsem k jejímu vydání se stalo 450. výročí uzavření Chebské smlouvy roku 1459, čímž došlo k ustálení do té doby velmi proměnlivé středověké hranice mezi Čechami a Saskem. Čtenář zde nalezne podrobně zpracovaný katalog třiceti hradů na české a sedmadvaceti hradů na saské straně hranice. Více informací naleznete zde.
Název: Jezero mezi sopkami. Kučlín u Bíliny
Autor: Dvořák, Z. - Mach, K. - Dvořák, P.
Cena: 100,-

Publikace je bilancí téměř 200 let trvajícího vědeckého výzkumu a současně populárně vědeckým popisem evropsky významné paleontologické lokality Trupelník u Kučlína včetně rekonstrukce eocenního života a krajiny v okolí dnešní Bíliny... zde.
Název: Obrazy z mládí i stáří. Nahlédnutí do grafického díla. Malé rozjímání o životě a malířském umění
Autor: Dan Richter
Cena: 260,-

Reprezentativní publikaci nevelkého rozsahu, dokumentující dosavadní život a dílo Dana Richtera, jednoho z nejvýznačnějších středohořských malířů, vydala v roce 2010 k jeho osmdesátým narozeninám Kristina Richterová. Textová část (15 stran) představuje mistrovo životní vyznání, ve kterém osobitou formou rekapituluje svůj umělecký příběh. Obrazová část pak čítá celkem 38 barevných reprodukcí... Více informací naleznete zde.
Název: Oltářík. Hrad Jakoubka z Vřesovic
Autor: Ivan Lehký - Milan Sýkora
Cena: 418,-

Jedná se o první svazek plánované edice "Nemovité památky severozápadních Čech", jejíž první díl je věnován hradu Oltáříku, středověkému opevněnému sídlu, které si nechal vystavět mocný husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Vedle zpracovaných dějin objektu zde nalezneme i podrobný popis a rozbor dochované architektury... Více informací zde.
Název: Máchův kraj - Českolipsko (edice Tajemné stezky)
Autor: Ladislav Smejkal
Cena: 229,-

Velmi zdařilá kniha je souborem málo známých, ale o to více zajímavých střípků z dějin východní části Českého středohoří a podhoří Lužických hor. Čtenář má zde možnost objevit řadu zapomenutých postav, míst, pověstí a událostí, dočíst se například kdo byl kdysi věhlasný Hockewanzl, nebo jak fungovaly vodní lázně Jeleč u Levína. Více informací naleznete zde.
Název: Na slunné straně Milešovky
Autor: Franz Sitte
Cena: 220,-

Kniha "Na slunné straně Milešovky" byla vydána k uctění památky bořislavského faráře a vlastivědného badatele Franze Sitteho. Její název vychází ze stejnojmenného, dosud nepublikovaného Sitteho vlastivědného spisu, v němž vyjadřoval svou úctu, obdiv a lásku Českému středohoří. Vedle tohoto díla, které se věnuje popisu kraje a života pod Milešovkou, byl do publikace zařazen... Více informací naleznete zde.
Název: Pohádky Českého středohoří (II. rozšířené vydání)
Autor: Dan Černý - Daniel Binko
Cena: 229,-

Pokud se někdo domnívá, že uvedená pohádková kniha představuje reminiscenci na známé pověsti a příběhy z Českého středohoří, tak se rozhodně mýlí. Všech čtrnáct kapitol představuje zcela originální pohádkové příběhy, například o bolavém zubu čaroděje z Hrádku, nebo jak se líným strašidlům ze Sukoslavi nechtělo strašit. Kniha je doplněna velkým množstvím veselých ilustrací zkušeného komiksového kreslíře... Více informací naleznete zde.
Název: Rostliny Bořeně u Bíliny
Autor: Pavel Jaroš - Barbara Stalmachová
Cena: 130,-

Kniha, jejíž finální zpracování trvalo více než tři roky, překonává svým rozsahem všechny ostatní tituly, jež Bílinská přírodovědná společnost do této doby vydala. Dočteme se v ní nejenom, jaké druhy rostlin v této národní přírodní rezervaci rostou,... Více informací naleznete zde.
Název: Správné pověsti české a pohádky zpod Milešovky
Autor: Správné pověsti české a pohádky zpod Milešovky
Cena: 195,-

Úsměvná, místy objevná, jinde zase trochu lechtivá komiksová kniha pověstí z nejstarších Českých dějin a Českého středohoří, která by určitě neměla uniknout žádnému sběrateli středohořské literatury. Dočteme se zde např. o prokletí Mariánské skály, pochopíme proč zdobí Bránu Čech tři kříže... Více informací naleznete zde.
Název: Tajemství Českého středohoří
Autor: Jiří Svoboda
Cena: 749,-

Nová výpravná publikace o Českém středohoří. Kniha má formát A4 na šířku, má více než 320 stran, obsahuje přes 800 fotografií a je v ní popsáno více než 140 přírodních a historických lokalit. Naleznete v ní popis naprosté většiny středohořských vodopádů, hradů, mineralogických nalezišť... zde
Název: Václav Babinský. Život loupežníka a loupežnická legenda
Autor: Adam Votruba
Cena: 169,-

Václav Babinský je patrně nejslavnějším českým loupežníkem. Narodil se v roce 1796 v Pokraticích u Litoměřic na úpatí Českého středohoří. Tam byl také v roce 1835 zatčen, když šel neuváženě navštívit své původní bydliště a to dva roky poté, co spáchal loupežnou vraždu nedaleko Horní Kamenice v témže kraji. Kdysi se o něm říkalo, že bohatým bral a chudým dával. Jak to však bylo s Babinským doopravdy? V této knížce ... Více informací naleznete zde.
Název: Vodopády na Ústecku, 2. přepracované vydání
Autor: Petra Kudělová - Jiří Šedivý - Václav Hrdonka
Cena: 55,-

Četné potoky, které se sbíhají k řece Labi, vymlely v prudkých svazích labského kaňonu příkré a hluboké rokle. Tam, kde voda při své cestě narazila na pevné skalní podloží, vznikly krásné kaskády a vodopády. Ústecko je tím zcela unikátní a může se právem pyšnit přízviskem „město vodopádů“. Některé z nich jsou známé více, jiné méně. Některé jsou dokonce skryty v naprostém zapomnění... Více informací o publikaci mapující vodopády na Ústecku naleznete zde.

MAPY

Název: Bořeň. Turistická mapa. 1:5 000, 1:2 000
Cena: 30,-

Oboustranně potištěná mapa je výsledkem čtyřleté práce a detailního průzkumu fascinující skalnaté hory Bořeň. Díky měřítku 1:5 000 a 1:2 000 je tak nejpodrobnější turistickou mapou této hlavní dominanty Bílinska. Dozvíte se tak, kde se nachází např. Rokle tmy, Biskupská stolice, Bilanina jeskyně či Kramlovaná stezka. Více informací naleznete zde.
Název: Chráněná krajinná oblast České středohoří. Západ. 1:25 000
Cena: 89,-

Díky úžasnému měřítku (1 cm na mapě = 250 m ve skutečnosti) představuje nejpodrobnější turistickou a cykloturistickou mapu západní části Českého středohoří. Mapa tak obsahuje názvy kopců a kót, které byste na jiných mapách jen těžko hledali. Tuto mapu ocení každý, kdo se rád toulá přírodou a poznává i ta méně známá zákoutí Českého středohoří. Více informací naleznete zde.Název: České středohoří západ. Turistická mapa 1:50.000
Cena: 89,-

Turistická mapa z oblíbené edice KČT. Mapavyniká výbornou přehledností stejně jako trvanklivostí. 8. vydání, rok 2015. Více informací naleznete zde.POHLEDNICE

Název: Nahlédnutí do grafického díla. Soubor 12 pohlednic
Autor: Dan Richter
Cena: 195,-

Soubor dvanácti barevných pohlednic dokumentujících grafické dílo malíře Dana Richtera. České středohoří je v předkládaném výběru početně značně zastoupeno, nechybí zde motivy s hradem Házmburkem, Košťálovem, působivé panorama Českého středohoří... Více informací naleznete zde.Název: Obrazy z mládí i stáří. Soubor pohlednic obrazů z let 1947 - 2010. Malé rozjímání o životě ...
Autor: Dan Richter
Cena: 195,-

Soubor dvanácti pohlednic ve velmi kvalitním tiskovém provedení na křídovém papíře. Fotografické zpracování zajistil Pavel Planička, výběr jednotlivých prací provedl autor samotný. Vedle pohlednic je součástí této sady i mistrovo stručné a osobité pojednání o malířském umění včetně krátkého uměleckého životopisu... Více informací naleznete zde.Název: Květena Českého středohoří. Díl 1.
Autor: Jaromír Limr
Cena: 25,-

Sada pohlednic v papírovém přebalu. Počet pohlednic: 7. Pohlednice 14,8 x 10,5 cm. Rok vydání: 2011 Více informací naleznete zde.
Kletečná
Autor: L. Hájková
Cena: 6,-
Lovoš
Autor: L. Hájková
Cena: 6,-
Milešovka
Autor: L. Hájková
Cena: 6,-
Deblík
Autor: L. Hájková
Cena: 6,-
Hrads Střekov
Autor: L. Hájková
Cena: 5,-
Kletečná a Milešovka
Autor: L. Hájková
Cena: 6,-
Lovoš
Autor: D. Fiker
Cena: 5,-
Milešovka a Kletečná
Autor: D. Fiker
Cena: 5,-
Raná
Autor: D. Fiker
Cena: 5,-OBRAZY A GRAFIKY

Gennadij Avdějev: Ráno nad Střekovem GENNADIJ AVDEJEV

OBRAZY
s tematikou severočeské krajiny
Gennadij Avdějev: ZubrniceDVD

Název: ZÁHADY MILEŠOVSKÉHO STŘEDOHOŘÍ
Produkce: LNAK
Cena: 115,-

Povedený regionální film při kterém se určitě pobavíte. Ke slovu se dostanou přízraky z kostomlatského hradu, podzemní prostory pod Házmburkem či tajuplný živočich z podzemí Oltáříku. K problémům se vyjadřuje též celá řada tzv. odborníků. Více informací naleznete zde.
Název: Litoměřice a okolí v minulosti
Výroba: Jaroslav Hron
Cena: 119,-

Toto multimediální DVD Video nás přehledně textově seznámí s celou historií měst Litoměřic, Lovosic, Terezína, Roudnice nad Labem, Libochovic a Štětí od první potvrzené písemné zmínky napříč staletími až po současnost. Je zde také nepřeberné množství historických obrázků a záběrů měst Litoměřic, Lovosic, Terezína, Roudnice nad Labem, Lázní Mšené, Libochovic, Štětí, Třebenic, Úštěku... Více informací naleznete zde.

ANTIKVARIÁT - KNIHY

Název: České středohoří. Studie fytogeografická
Autor: Karel Domin
Cena: 445,-

"Středohoří, jehož krajinnou fysiognomii určují před věky stuhlé proudy láv, jest fytogeograficky snad nejzajímavější, ale zároveň i nejsložitější částí Čech. Těmito slovy uvádí věhlasný botanik a pozdější rektor Univerzity Karlovy, Karel Domin, svou botanickou studii o Českém středohoří. Tato dnes již legendární práce ze samého počátku 20. století představuje důležitý pramen k poznání vývoje rostlinných společenstev... Více informací naleznete zde.


Název: Emil Filla. Krajina Českého středohoří
Autor: Čestmír Berka
Cena: 439,-

Škoda, že jsem nebyl na světě, když ty všechny kopce chrlily lávu a dýmaly čoud a země se třásla, hromy bily a dunělo to a praskalo – jen památka na to nám zůstala a celá krajina tou připomínkou žije a na rozdíl od jiných krajin má v sobě život, drama vzpínání se k nebesům a mluví o vzdoru proti všemu, co tlačí dolů a ponižuje. Nikde není na světě tolik krásy jako tady ... Více informací naleznete zde.
Název: Historie a současnost mikroregionu Integro
Autor: Kolektiv autorů
Cena: 214,-

Velkolepě pojatá kniha mapující historii i současnost obcí sdružených do mikroregionu Integro. Jedná se o celkem o 11 obcí včetně všech místních částí z jihozápadní části Českého středohoří a přidruženou městskou část Lipska Wiederitzsch (SRN). Ta je s výše zmíněným svazkem obcí historicky spjata díky postavě Ulriky von Lewetzow,... Více informací naleznete zde.
Název: Zlatá Kvočna. Báje, pověsti a kronikářské příběhy Českého středohoří
Autor: Vladimír Hulpach
Cena: 189,-

"Jsou to příběhy bájné i skutečné, od podvečerních zkazek a písní až k zápisům kronikáře. A budeš li Středohořím putovat, nech se těmi příběhy doprovázet. Náleží sem jako skryté kořeny, z nichž krása tohoto kraje vyrůstala a dosud vyrůstá. Těmito slovy uvádí Vladimír Hulpach... Více informací naleznete zde.
Všechny tyto tituly a mnoho dalších naleznete v našem internetovém obchodě SVĚT MÍSTOPISU.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.Úvod
Napište nám
Copyright