Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách
PROJEKTY

Mapování orchidejí v Českém středohoří

autor: Mgr. Karel Nepraš, 2008

Oblastní muzeum v Litoměřicích ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti České středohoří, pracovníky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a dalšími dobrovolníky z Ústecka, Děčínska, Českolipska a Litoměřicka připravuje podklady pro výstavu a doprovodnou publikaci, která bude mapovat historické a současné rozšíření orchidejí na území Českého středohoří.

Shromažďování historických literárních údajů a dokumentace z muzejních herbářových sbírek probíhala v průběhu zimních měsíců. V této době se již začíná připravovat plán terénních exkurzí, jejichž hlavním cílem bude ověřování výskytu vybraných druhů, a to především na lokalitách, z nichž existuje malé množství údajů nebo jsou tyto údaje starého data.

Nyní nabízíme všem milovníkům těchto krásných a dnes již velmi vzácných rostlin možnost zapojit se a pomoci s realizací projektu. Možných forem spolupráce je více:

1) Pomoc při systematickém mapování orchidejí na vybraných lokalitách
Pokud máte alespoň základní znalosti místní květeny, neměl by pro vás být problém rozpoznat základní druhy vstavačovitých rostlin (Orchidaceae). S ohledem na místo bydliště, případně oblast, ve které se pohybujete se tak můžete po domluvě na některém z níže uvedených kontaktů zapojit do revizí historických i současných lokalit vybraných druhů.

2) Pomoc při mapování nejběžnějších druhů orchidejí
Pokud jste milovníkem přírody, ale nikoliv zapáleným floristou, i tak nám můžete pomoci. Stačí když na svých letošních toulkách po Českém středohoří budete mít oči otevřené a pokud narazíte na orchideje, dáte nám o tom vědět. Záznam takového nálezu by měl pro praktické využití údajů obsahovat:

 • lokalizaci (např. Milešov, 1 km severně obce, úpatí Milešovky, vpravo od turistické cesty),
 • popis biotopu (suťový les, kosená louka, lískové křoviny, doubrava apod.),
 • početnost populace (buď slovně: hojně, roztroušeně, vzácně nebo uvedením počtu nalezených rostlin: cca 200 exemplářů)
 • datum nálezu
 • jméno nálezce
Velmi vhodná je též fotodokumentace, která umožní v případě pochybností o správnosti určení dodatečnou revizi.

Níže vybíráme pět druhů, které jsou v Českém středohoří nejběžnější a se kterými se tak máte největší šanci setkat. Obecně samozřejmě platí, že ani jeden z uvedených druhů není kdovíjak běžný a tak si nelze klást nárok, že v prvním lesíku nebo na nejbližší louce se nám jej podaří nalézt. Přesto, pokud se pohybujeme v přírodě častěji a nějaké ty kilometry nachodíme, je šance nálezu některého z nich celkem vysoká.


prstnatec májový - rozšíření prstnatec májový prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

 • prstnatec je ze zde vybraných druhů patrně nejnápadnější a nejatraktivnější, charakteristický je pro něj nápadný hrozen červenofialových květů a tmavě skvrnité listy
 • kvete v květnu, roste na střídavě vlhkých až silně podmáčených loukách, na mnoha místech výrazně ustoupil, ale přesto se dosud vyskytuje na větším množství lokalit, největší pravděpodobnost nálezu je v severovýchodní části Českého středohoří na Verneřicku, Libouchecku, Benešovsku, Českokamenicku, ale též ve vyšších polohách Milešovského středohoří


  okrotice bílá - rozšíření okrotice bílá okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)

 • okrotice je prakticky nezaměnitelná rostlina charakteristická bílými přilbovitými květy, které se nikdy příliš neotvírají
 • kvete v druhé polovině května, roste v sušších listnatých lesích (doubravách, lipových lesnických výsadbách), při jejich okrajích a v křovinách, po snížení imisního zatížení v devadesátých letech se začíná objevovat opět o něco častěji než dříve a zejména v lipových výsadbách mnohdy tvoří i bohaté populace, největší pravděpodonost nálezu je v teplejších níže položených a jižnějších částech Českého středohoří na Litoměřicku, Lovosicku, Bílinsku, Ústecku


  kruštík širolistý - rozšíření krustik-sirokolisty kruštík širolistý (Epipactis helleborine)

 • poměrně nenápadný druh se zelenavými až nafialovělými květy charakteristický především stavbou květu, která se jiným rostlinám nepodobá
 • kvete od června do července, roste v lesích a křovinách různých typů, též při okrajích smrkových kultur, někdy osídluje dokonce i krajnice lesních cest a menších silnic, vyskytuje se roztroušeně na většině území Českého středohoří


  hlístník hnízdák - rozšíření hlístník hnízdák hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis)

 • jeden z mála u nás rostoucích druhů orchidejí, který nemá zelené barvivo, celá rostlina je obvykle hnědavé barvy a tak působí v lesním porostu dosti nenápadně
 • kvete od května do června, roste v stinnějších listnatých lesích a křovinách, vyskytuje se roztroušeně na většině území Českého středohoří


  bradáček vejčitý - rozšíření bradáček vejčitý bradáček vejčitý (Listera ovata)

 • kvete od května do června, roste na loukách i v lesích různých typů, častěji na vápnitém podkladu, vyskytuje se roztroušeně na většině území Českého středohoří
 • druh kvetoucí nenápadnými zelenými květy, ale nezaměnitelný a v terénu i vcelku dobře zjistitelný podle charakteristické dvojice těsně nad zemí vyrůstajících vstřícných vejčitých listů


  Konečným cílem projektu je především osvěta v oblasti ochrany přírody a popularizace Českého středohoří jako přírodního unikátu jehož význam daleko přesahuje hranice regionu. Na území Českého středohoří rostlo historicky 37 druhů orchidejí. Podle současných znalostí jich již dvanáct vyhynulo nebo je delší dobu nezvěstných a i proto tato skupina rostlin představuje důležitý ukazatel negativních zásahů do přírodního prostředí, kterým si v minulosti náš kraj prošel. Protože však alespoň některé druhy dokáží reagovat také na pozitivní změny a do přírody se pomalu navrací, představují znalosti o vývoji výskytu orchidejí důležitou učebnici vlivu člověka na prostředí kolem něj.


  Mgr. Karel Nepraš
  Oblastní muzeum v Litoměřicích
  Dlouhá 173
  412 01 Litoměřice
  carlinepras@seznam.cz
  tel.: 416 731 339, 723 850 631
  Mgr. Roman Kroufek
  Katedra primárního vzdělávání
  Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně
  kroufek@gmail.com • Encyklopedie > Projekty > Mapování orchidejí v Českém středohoří
  Úvod   Napište nám   Copyright

  Tato stránka byla naposledy aktualizována 26. 3. 2008


   České středohoří
  Kouzla krajiny 
  ceskestredohori.cz
  Klikněte prosím