Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách
Vysvětlivky

Návštěva - visit

Pokud je položen požadavek na server vícekrát z jedné IP adresy, počítá se časový odstup od předchozí návštěvy. Pokud je tato hodnota větší než přednastavený tzv. visit timeout (nebo dosud z této adresy nebyl požadavek vznesen), je návštěva kvalifikována jako Nová návštěva a přičítá se k celkovému počtu Visits - Návštěv. Standardní hodnota pro maximální časový rozdíl mezi dvěmi návštěvami ze stejné adresy je 30 minut. Znamená to, že pokud na stránky vstoupí uživatel v 1:00 hod. odpoledne a vrátí se na ně ještě ve 3:00 hod., zaregistrují se celkem 2 návštěvy. Vzhledem k omezeným možnostem HTTP protokolu, rotaci logů a dalším faktorům, je ale třeba toto číslo chápat jako velmi dobrý odhad.

Pořadí nejnavštěvovanějších stránek

Pořadí jednotlivých stránek je sestavováno na základě dat poskytnutých statistickým programem Webalizer. Tento program sestaví každý měsíc pořadí prvních třiceti stránek webu podle množství přístupů. Roční pořadí stránek sestavujeme na základě dvanácti měsíčních výsledků zaznamenaných během daného roku. Celkové pořadí v návštěvnosti jednotlivých stránek od založení webu www.ceskestredohori.cz sestavujeme součtem z jednotlivých ročních výsledků.


Úvod   Napište nám   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 7.5. 2008


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz
Klikněte prosím