Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách
Stránky www.ceskestredohori.cz

Výroční zpráva 2004 -2005


Úvod

Vážení čtenáři a návštěvníci stránek www.ceskestredohori.cz dovolte krátké ohlédnutí za uplynulými dvěma lety. Za rokem 2004, během kterého tyto stránky vznikaly a rokem 2005, který byl prvním celým kalendářním rokem, kdy byly stránky www.ceskestredohori.cz umístěny na internetu.

Smysl stránek

Smyslem těchto stránek je přispět k popularizaci Českého středohoří a podílet se tak trvale na ochraně tohoto jedinečně krásného kusu země. České středohoří za to opravdu stojí.

Historie

22. března 2004 byla na adrese www.ceskestredohori.cz zveřejněna první upoutávka, oznamující, že 1. verze těchto stránek bude spuštěna 1. dubna téhož roku. A tak se i stalo. Od té doby se stránky postupně rozrůstaly a zvelebovaly.

Obsah

Obsahová náplň stránek se totiž proti původním představám rozrostla jen minimálně. Namísto stovek plánovaných zpracovaných míst, tipů na výlet a dalších zajímavých informací se zde zatím nachází jen velmi malý zlomek toho, co nám České středohoří nabízí. Konkrétní údaje si můžete prohlédnout v níže uvedeném přehledu.

 

Téma

Rok 2004

Rok 2005

Název

Autor

Název

autor

Karta místa

Zámek Benešov n. Pl.

J. Šedivý

Milá

Z. Jirousek

Celkem 18

14/2004

4/2005

Kalvárie (Ostré)

J. Šedivý

Kohout

Z. Jirousek

Milešovka

J. Šedivý

Varhošť

Z. Jirousek

Labské údolí

J. Šedivý

Hradiště (u Hlinné)

R. Nytl

Muzeum Ústí n.L.

J. Šedivý

 

Na Běhání

J. Šedivý

Pohradická hora

J. Šedivý

Pustý zámek

J. Šedivý

Radobýl

J. Šedivý

Trpasličí hrad

J. Šedivý

Úštěk

J. Šedivý

Vodopád u Mojžíře

J. Šedivý

Vrabinec

J. Šedivý

ZOO Ústí n.L.

J. Šedivý

Příspěvek

Stavební historie hradu Vrabince

J. Šedivý

Co lze spatřit z rozhledny Varhošť

R. Nytl

Celkem 4

2/2004

2/2005

Stavební historie hradu u Velkého Března

J. Šedivý

Stoletá (100 let výročí meteorologické observatoře na Milešovce)

J. Haasová

Výlety

Celkem 2

1/2004

1/2005

Horami na jih od Děčína

J. Šedivý

Výlet na vyhlídky v západním úbočí Varhoště

R. Nytl

Květena

Len rakouský

J. Rottenborn

   

Celkem 6

6/2004

0/2005

Drobnokvět pobřežní

J. Rottenborn

Třemdava bílá

J. Rottenborn

Tořič hmyzonosný

J. Rottenborn

Len žlutý

J. Rottenborn

Koniklec otevřený

J. Rottenborn

Osobnosti

Roderick Slavík

J. Haasová

   

Celkem 2

2/2004

0/2005

Jana Haasová

J. Haasová

Poezie

Lovoš

J. Haasová

Celkem 4

4/2004

0/2005

Středohoří

J. Haasová

Otakárci

J. Haasová

Emilu Fillovi

J. Haasová

Próza

Celkem 2

1/2004

1/2005

K.H. Mácha - Deník z roku 1835

J. Šedivý

Krajina srdce

R. Slavík

Zprávy

   

Reportáž z výletu uspořádaného k 1. výročí těchto stran

J. Šedivý

Celkem 2

0/2004

2/2005

Zpráva o exkurzi do solanské ekofarmy

J. Kvapil

Celkem

30/2004

10/2005

40     

 

Kromě údajů ve výše uvedené tabulce byla na stránkách zveřejněna ještě řada dalších drobností a informací. Jedná se zejména o pozvánky na akce, kterých bylo za rok 2004 uveřejněno přes 40, zatímco v roce 2005 jich bylo uvedeno téměř 90.

Zprostředkování informací

E-mailovou poštou přišlo velké množství pozdravů, dotazů, zajímavých informací a podnětných připomínek. Na tomto místě musíme využít příležitosti a “objektivně” poznamenat, že naprostá většina obdržených zpráv byla psána v dobrém duchu a pro tyto stránky byla v zásadě jen a jen příznivá. Pokud to jen šlo, byla snaha samozřejmě na všechny z nich odpovědět. Každopádně za všechny doručené zprávy mockrát děkujeme

 

Návštěvnost

Svou přítomností poctilo tyto stránky, více návštěvníků než jsme očekávali. Nejlepší představu o vývoji návštěvnosti získáte shlédnutím níže uvedené tabulky. Z řady statistických dat, které nám poskytovatel webhostingu nabízí, vybíráme charakteristiku “počet návštěv” *), která by měla nejlépe dokumentovat, kolik lidí tyto stránky navštívilo

 

*) 1 návštěva je definována takto: Je-li položen požadavek na server vícekrát z jedné IP adresy, počítá se časový odstup od předchozí návštěvy. Pokud je tato hodnota větší než přednastavený tzv. visit timeout (nebo dosud z této adresy nebyl požadavek vznesen), je návštěva kvalifikována jako Nová návštěva a přičítá se k celkovému počtu Visits - Návštěv i Sites - Míst. Standardní hodnota pro maximální časový rozdíl mezi dvěma návštěvami ze stejné adresy je 30 minut. Znamená to, že pokud na stránky vstoupí uživatel v 1:00 hod. odpoledne a vrátí se na ně ještě ve 3:00 hod., zaregistrují se celkem 2 návštěvy.

Zatímco v roce 2004 činila měsíční rekordní hodnota 1865 návštěv (listopad, t.j. 62 návštěvníků denně), dosáhlo v roce 2005 měsíční maximum na hodnotu 4271 (říjen, 137 návštěvníků za den). Pomineme-li první tři měsíce roku 2004, kdy se na stránkách www.ceskestredohori.cz ještě nic nenacházelo, činila průměrná denní návštěva v uvedeném roce 44 návštěv denně, zatímco za rok 2005 činila průměrná návštěvnost již 120 návštěv za den. To znamená, že za rok 2005 stoupla průměrná denní návštěvnost na necelý trojnásobek oproti roku 2004. Na závěr statistického hodnocení zbývá poznamenat, že se celkový počet návštěv těchto stránek, zaznamenaný od jejich vzniku k poslednímu dni roku 2005, ustálil na čísle 56 446. Pro zajímavost lze ještě dodat, že stránky navštěvovali lidé z celého světa, mimo jiné v květnu a červenci 2005 brouzdal po stránkách návštěvník až z dalekých Vánočních ostrovů, v listopadu téhož roku to byl například návštěvník z exotického Tuvalu.

Úspěchem

bezesporu je, že i přes řadu výše uvedených nedostatků, tyto stránky po dvou letech stále existují, že postupem času vzrostl počet jejich návštěvníků a že se bezpochyby staly jedním z nejdůležitějších internetových zdrojů informací o Českém středohoří. Tak to alespoň vyplývá (po zadání klíčového slova, např. “České středohoří”) z umístění odkazů ve vyhledávačích jako jsou např. Seznam nebo Google.

Budoucnost

Do dalších let by se stránky www.ceskestredohori.cz měly rozrůst zejména po obsahové stránce. Věříme, že se obsah v brzkém budoucnu podaří doplnit, zejména zpracováním dalších turistických míst. Rovněž věříme, že přibudou nové tipy na výlety a zajímavé články o historii a přírodě této oblasti. Další důležitou záležitostí, která na stránkách dosud chybí je celková charakteristika Českého středohoří (rozloha, geologie, podnebí, atd.). Zkrátka vzato, obsah stránek by se měl rychleji rozrůstat. Bylo by hezké, kdyby se v roce 2006 celkový počet článků oproti stávajícímu stavu rozrostl na dvojnásobek, tedy ze čtyřiceti na osmdesát.To by se snad mohlo podařit, uvidíme...

Závěrem

tohoto povídání o prvních dvou letech existence stránekwww.ceskestredohori.czzbývá již jen jediné. A jak se říká, to nejlepší na konec: Poděkovat všem, kteří se na tvorbě těchto stran přímo či nepřímo podílely, či stále podílejí. Jmenovitě pak děkujeme všem, kteří v letech 2004-2005 přispěli stránkám www.ceskestredohori.cz krásnými a zajímavými texty.

Jsou to:

Jana Haasová
Jan Rottenborn
Radim Nytl
Zbyněk Jirousek
Jan Kvapil
Roderick Slavík

Vám všem, kteří nám držíte palce, podporujete nás, píšete nám a nebo máte “jen” rádi České středohoří přeji, aby to naše středohoří bylo stále tak krásné.

Jiří Šedivý

www.ceskestredohori.cz

 
O stránkách > Výroční zpráva 2004-2005
Úvod   Napište nám   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 20.2.2008


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz
Klikněte prosím