Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 
Menu - reklama
JMÉNO

Gottesberk

Fotogalerie

FOTOGALERIE


DALŠÍ JMÉNA Gottesberg
Boží vrch
Zwergel Berg

TYP zaniklý poutní areál
vrch

OBLAST Verneřické středohoří

REGION Benešov n. Pl.

GPS
POLOHA
Zobrazit na mapě:
50°40'7.253"N, 14°17'16.162"E
POPIS
Nepříliš nápadný zalesněný pahorek nedaleko Verneřic s nadmořskou výškou 556 m a nezvyklým názvem Gottesberk (Boží vrch), na němž se v minulosti nacházel slavný poutní areál s kostelíkem, křížovou cestou a několika dalšími budovami.

Původně zněl název tohoto místa Trpasličí vrch (Zwergel Berg) a trpaslíci byli i častým námětem pověstí, které se k němu vázaly. Své současné jméno obdržel v letech 1732/1733, kdy byl dřevěný kříž na jeho vrcholu z iniciativy jezuitského řádu, jemuž patřila zdejší farnost, nahrazen výstavbou tří zděných kaplí. Kaple byly navzájem provázány společným průčelím a celý tento sakrální komplex zasvěcen Nejsvětější Trojici a také sv. Prokopovi jako jednomu z patronů české země. Uvedenému zasvěcení pak náležitě odpovídala i vnitřní výbava, jejíž nejdůležitější součástí byl hlavní oltář, dva boční oltáře, vyřezávaná kazatelna, obrazy a sochy světců.

Zájem zbožných poutníků, kteří mohli od roku 1734 při návštěvě kaple získat i odpustky, byl nebývale velký. Zdejší pamětní kniha dokládá dokonce 217 tzv. zázračných vyslyšení, tedy naplněných proseb (zejména za uzdravení), s nimiž sem poutníci přicházeli. Proto bylo hned následujícího roku přistoupeno k přebudování trojité kaple na poutní kostelík, jehož podoba vydržela ve své podstatě až do druhé poloviny 20. století. Ústředním prvkem této stavby se stala válcová kaple zaklenutá kupolí. Ta byla obehnána kol dokola kruhovým ochozem s malou obdélníkovou kaplí a širokou předsíní, jejíž vnější stěna tvořila hlavní průčelí celého kostela.Stavbu kostela, jenž byl díky své poloze významnou, ze širého okolí viditelnou krajinnou dominantou, záhy doplnila budova poustevny, domku pro kaplana a hostince. Z důvodu sílícího zájmu poutníků zde byl zřízen i přístřešek pro nemajetné poutníky. V roce 1737 byla ve východním svahu vršku vybudována křížová cesta čítající sedm zastavení. Jejich počet byl brzy doplněn na celkových 14, což ve své době představovalo téměř nadčasové řešení.

Doba slávy však netrvala věčně. Po josefinských reformách v závěru 18. století zájem o toto poutní místo výrazně opadal. Kostel byl sice nadále v provozu, nicméně ¨již v 19. století byla odstraněna výše zmíněná, historicky velmi unikátní křížová cesta. Poslední větší rekonstrukce kostela proběhla roku 1886, o 20 let později zachvátil dvě budovy na Gottesberku požár. Kostel s hospodou zůstaly této pohromy naštěstí ještě ušetřeny. Ovšem vysídlení německých starousedlíků po roce 1945 a nástup komunismu roku 1948 již předznamenaly definitivní zánik tohoto areálu. Přestože byl kostel díky svému významu prohlášen kulturní památkou, zájem o něj projevovali zejména zloději a vandalové. Jedinou iniciativu, kterou v tomto směru podnikl verneřický národní výbor, byla žádost o jeho demolici, podaná poprvé roku 1968. K jejímu naplnění došlo o několik let později, v roce 1975 byl barokní poutní areál "z bezpečnostních a estetických důvodů" odstřelen, povrchové zbytky byly následně zcela srovnány se zemí. Podobně smutný osud potkal i další sakrální památky v blízkém okolí, konkrétně se jednalo o kostely ve Valkeřicích, Merbolticích a v nedalekém Rychnově.

Dnes jsou na Gottesberku patrné pouze základy několika málo zdí přilehlých budov a studny (! pozor). Ze stavební sutě, která zde zůstala, vyniká nejvíce pozůstatek sochy Krista na Olivetské hoře z 19. století a také torza několika kamenných pískovcových článků. Dobře patrná je i trasa původní přístupové (dnes již neprůchodné) cesty, lemované stromořadím, která stoupá od silnice spojující Verneřice s přilehlou obcí Příbram.

Další podrobné informace o historii tohoto místa získáte v brožurce: Prošková - Kvapil: Gottesberg. Boží vrch u Verneřic

PŘÍSTUP
Z verneřického náměstí se vydejme jeho severozápadním koutem ven Hřbitovní ulicí. Na konci obce se odbočíme doleva na panelku vedoucí do luk za městem. Projdeme podél zbytků božích muk (vlevo mezi lipami), odkud se otevírá pohled na zalesněný pahorek Gottesberku. Cestou je ještě nutné projít okolo nevzhledného oploceného areálu, odkud nás již cesta loukami navede k cíli.
VLAK Těchlovice (12,5 km), Malé Březno (13 km), Kravaře (12,5 km), Dubičná (13,5 km), Františkov (13,5 km)
Zubrnice (11,5 km, pozor v tomto případě jen příležitostný provoz tzv. Zubrnické muzeální železnici)
AUTOBUS Verneřice (2,2 km)
PARKOVÁNÍ Ve Verneřicích na náměstí (2,2 km), případně při komplexu chátrajícího statku na okraji Verneřic při silnici vedoucí na Příbram (0,9 km, odsud vede cesta k výše uvedenému oplocenému areálu pod Gottesberkem).
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY
Pokud máte zájem přispět odborným či zajímavým článkem k tomuto místu, napište nám e-mail či zprávu přes formulář. V případě věcného komentáře či názoru k tomuto místu použijte prosím diskuzního fóra (viz níže).
ODKAZY Popis a velmi bohatá fotogalerie kostela před zničením: www.znicenekostely.cz
Popis a obrázky na webu: www.zanikleobce.cz

Pokud znáte zajímavý odkaz k tomuto místu, zašlete nám e-mail či zprávu přes formulář.
AUTOR Jiří Šedivý, červen 2013
DISKUZE Diskuzi k tomuto místu zobrazíte zde

Turistika > Církevní památky - Paměť krajiny - Hory a skály > Gottesberk

Úvod
Napište nám
Copyright
Dolní banner