ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 

JMÉNO

Švestková dráha


fotogalerie Švestková dráha

DALŠÍ JMÉNA
 • trať č. 113
 • Zwetschkenbahn
 • Powidlbahn
 • Místní dráha Obrnice – Sedlec – Čížkovice
 • Lokalbahn Obernitz – Sedlitz – Tschischkovitz
 • Brüx-Lobositzer Verbindungsbahn
 • Mostecko-Lovosická spojovací dráha
 • TYP železniční trať
  OBLAST

  REGION

  Milešovské středohoří

  Lovosice, Louny, Most

  POPIS
  Malebná železniční trať z konce 19. století, klikatící se po jižním úpatí Milešovského středohoří mezi městy Most a Lovosice. Z trati se naskýtají nádherné panoramatické výhledy na ty nejdramatičtější partie Českého středohoří (Košťálov, Házmburk, Oltářík, Křížové vršky, Srdov, Brník, Oblík, Raná, Číčov, Milá, Zlatník).

  Počátky snahy o vybudování této trati sahají do roku 1895, koncese k realizaci projektu nazvaného "Místní dráha Obrnice – Sedlec – Čížkovice" (Lokalbahn Obernitz – Sedlitz – Tschischkovitz) byla udělena v roce 1897. Náklady na výstavbu trati pokryla ze 70% Česká zemská vláda, zbylých 30% uhradili místní zájemci. Stavba trati, která nevyžadovala žádné náročné konstrukce (velké náspy, mosty), šla velmi rychle, pravidelný provoz zde byl zahájen již na konci příštího roku: 19. prosince 1898. Provoz zajišťovaly Rakouské státní dráhy (K.k.St.B.) na účet koncesionářů. Ti za tím účelem zřídili roku 1900 akciovou společnost Brüx-Lobositzer Verbindungsbahn (Mostecko-Lovosická spojovací dráha) se sídlem v Praze.

  Celková délka trati mezi Lovosicemi a Mostem dosahuje 44 km. Protože lokálka využila ve čtyřkilometrovém úseku z Lovosic do Čížkovic již existující trať vedoucí do Loun (přes Libochovice) a obdobně tomu bylo i na úseku z Mostu do Obrnic (3 km na stávající trati Most - Louny), představovala novostavba vlastní dráhy 37 km v úseku z Čížkovic do Obrnic. Nejníže položeným bodem se tak staly Čížkovice (175,6 m. n. m.), nejvýše položeným bodem byla dnes již zrušená stanice Odolice o nadmořské výšce 314,6 m. n. m. Největší sklon dosahuje 19,1 promile mezi Čížkovicemi a Třebenicemi.

  Ačkoliv tomu dnes již tak není, nacházely se v první polovině 20. století podél trati početné švestkové sady a aleje, které dráze daly její jméno. Protože v té době procházela trať jazykovou česko-německou hranicí, převážně však v prostoru německy mluvícím, vžil se pro ni krásný sudetský název "Zwetschken-" nebo "Powidl-bahn".

  Za dobu svého provozu zažila trať několik zlomových okamžiků. V souvislosti se vznikem Československa v roce 1918 se přepravcem na trati staly Československé státní dráhy. Z majetkoprávního hlediska došlo ke změně roku 1925, kdy dráhu včetně vozového parku a závazků vůči věřitelům převzal od dosavadního majitele stát. Ve 30. letech se na trati poprvé objevily osobní motorové vlaky, nákladní doprava byla nadále zajišťována parními lokomotivami. Po uzavření Mnichovské dohody v září 1938 zůstala převážná část trati v Německem obsazených Sudetech. Provoz zde tak převzaly Německé říšské dráhy. Pouze dva od sebe oddělené úseky zůstaly na území protektorátu. Jednalo se o Třebenice a Třebívlice, doprava do nich tak procházela celkem třemi hraničními přechody zřízenými v Čížkovicích, Podsedicích a Libčevsi. Po skončení 2. světové války se na dráhu znovu vrátily Československé státní dráhy, které zde zajišťovaly nepřetržitý provoz až do roku, kdy byla část trati mezi zastávkami Třebenice město a Dlažkovice zavalena sesuvem. Vlaková doprava byla dlouhodobě nahrazena autobusy a vážně se jednalo o zrušení celé trati. Až v roce 1987 byla trať opravena a železniční doprava znovu uvedena do provozu. Od 90. let ale začalo docházet k úbytku cestujících, na čemž nesl velký podíl i zcela nevhodně sestavený jízdní řád a snižování počtu spojů.

  I přes značný nárůst cestujících v sezóně 2006/2007 a přes řadu protestů byla z rozhodnutí Krajského úřadu v Ústí n.L. nahrazena osobní doprava na trati autobusovými spoji. Díky snaze přilehlých obcí a Konzultační dopravní společnosti naděje na zachování Švestkové dráhy stále žije. Od roku 2008 byl na této krásné středohořské dráze zahájen letní turistický provoz s cílem zajistit jej do dalších sezón v co největším rozsahu. Pokud chcete tuto snahu podpořit a nebo jen nevíte kam na výlet, neváhejte a vydejte se na projížďku za některým z cílů při Švestkové dráze.

  PŘÍSTUP
  Pravidelný osobní provoz na trati probíhá pouze o víkendech v průběhu letních prázdnin. Mimo toto období se na trati konají ještě další příležitostné jízdy. Platí zde zvláštní tarif, jízdenky se prodávají ve vlaku u průvodčího. Veškeré aktuální informace o osobním provozu na této dráze, včetně tipů na řadu výletů získáte na: www.svestkovadraha.cz.

  Cílovými body osobního provozu na Švestkové dráze jsou nádraží v Lovosicích a Mostě. Využít ale můžete i ostatních zastávek na trati. Jízdu po Švestkové dráze ocení cyklisté i pěší turisté neboť ve svém okolí nabízí řadu zajímavých turistických cílů. Patří mezi ně například:

 • Muzeum Českého granátu v Třebenicích (zastávka Třebenice)
 • hrad Košťálov (zast. Třebenice město)
 • zámek s galerií a zříceninou hradu Skalka ve Vlastislavi (zast. Třebenice město)
 • zřícenina hradu Oltářík (zast. Podsedice)
 • Muzeum Ulriky von Levetzow v Třebívlicích (zast. Třebívlice)
 • Hradišťany - 2. nejvyšší hora Českého středohoří (zast. Třebívlice)
 • skalní útvar Kuzov (zast. Třebívlice)
 • Kamenná slunce (zast. Semeč)
 • románská rotunda v Želkovicích (zast. Semeč)
 • románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele a zřícenina tvrze v Libčevsi (zast. Libčeves)
 • zřícený barokní kostel u Lahovic (zast. Libčeves)
 • vrch Kamýk, Křížové vršky (zast. Libčeves)
 • vrchy Oblík, Srdov, Brník, Číčov (zast. Sinutec)
 • vrchy Milá, Písečný vrch, Tobiášův vrch (zast. Bělušice)
 • románsko-gotický kostel kostel sv. Jakuba v Bedřichově světci (zast. Bělušice)

  a řada dalších zajímavostí jako jsou zázračné prameny, kostelíky, kaple, zámečky, malebné kopce a kopečky, zemědělská hospodářství, vinařství, ...

  Zobrazit na mapě: Lovoisce
  , Most
 • ŽELEZNIČNÍ / AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA související zastávky: Lovosice, Most, Čížkovice (příjezd od Loun, Libochovic - trať č. 114), Obrnice (příjezd od Loun a Postoloprt, tratě č. 123 a 126)

  Lovosice autobusové nádraží (20 m), Most autobusové nádraží (50 m) a další zastávky v obcích při trati

  PARKOVÁNÍ V Lovosicích se nachází v sousedství nádraží parkoviště u supermarketu Billa. V Mostě je možné parkovat přímo u nádraží, případně u supermarketu Penny. Dále je přirozeně možné využít i další parkovací plochy v obcích podél trati.
  ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY (V případě, že máte zájem přispět odborným článkem, věcným komentářem či zajímavým názorem k tomuto místu, napište na zde)
  ODKAZY Švestková dráha: www.svestkovadraha.cz


  vložit odkaz
  AUTOR Jiří Šedivý, s využitím podkladů na www.svestkovadraha.cz, červenec 2009


  Turistika > Technické památky > Švestková dráha

  Úvod
  Napište nám 
  Copyright
  Dolní banner