ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 
Menu - reklama

JMÉNO

Ústí nad Labem - hrad

(2)  

DALŠÍ JMÉNA hrad Ústí
ústecký hrad
TYP hrad (zaniklý)
hradiště (zaniklé)
OBLAST

REGION

České středohoří - Verneřické středohoří

Ústí nad Labem

POPIS
Původní přemyslovské hradiště a následný vrcholně středověký královský hrad, který se nacházel v centru města Ústí nad Labem v prostoru kolem dnešního kostela svatého Vojtěcha. Jeho existenci připomíná dnes obyvatelům a návštěvníkům města již jen název ulice "Hradiště" (něm. "Burgstadtel").

Jen málokdo si uvědomuje, že když prochází po frekventovaném místě kolem kostela sv. Vojtěcha, nachází se přímo nad archeologickými pozůstatky raně středověkého hradiště. Úlohou tohoto hradiště, založeného nad soutokem řek Labe a Bíliny bylo vedení státní správy v této části přemyslovského státu a dohled nad labskou obchodní stezkou. V jeho sousedství se postupně rozvíjelo sídliště řemeslníků a obchodníků, které dalo později za vznik celému městu.

Někdy v průběhu 13. století, patrně v souvislosti se založením královského města Ústí (před rokem 1249), bylo toto staré hradiště nahrazeno novým typem sídla, kamenným královským hradem. I když se o tomto hradu dochovala pouze jediná zmínka, datovaná k roku 1283, dozvídáme se o jeho existenci i z archeologických zjištění. Mocenský význam ústeckého hradu značně utrpěl v souvislosti se založením nedalekého královského hradu Střekova v první čtvrtině 14. století. Přesto pravděpodobně přetrval ústecký hrad jako druhořadý objekt až do 15. století. Definitivní zkázu mu přineslo dobytí města Ústí Husity v roce 1426. Po této události již nebyla žádná vůle k obnovení hradu a jeho areál byl přičleněn k městu.

O podobě ústeckého hradu, který se nacházel v prostoru mezi kostelem Nanebevzetí Panny Marie a kostelem sv. Vojtěcha, není mnoho známo: Archeologicky byl doposud zjištěn pouze 20 m široký příkop, který chránil původní hradiště. Ten byl ve 30. letech 13. století jednorázově zasypán a na jeho místě vystavěna obvodová zeď. Jen hypoteticky lze předpokládat, že byl podobný dalším hradům, které byly součástí areálů českých královských měst.

PŘÍSTUP
Areál hradu a hradiště se nacházel v okolí dnešního kostela sv. Vojtěcha v centru města Ústí nad Labem. Žádné viditelné pozůstatky se nedochovaly.

Zobrazit na: mapě.

ŽELEZNIČNÍ / AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA Ústí n.L.-hl. nádraží (70 m)
zastávky MHD na Mírovém náměstí (50 m), Ústí n.L. autobusové nádraží (350 m)
PARKOVÁNÍ Menší parkoviště se nachází přímo proti kostelu sv. Vojtěcha, další parkovací místa budou v brzkém budoucnu zřízena v podzemním parkovišti pod obchodním centrem Fórum.
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY Hrady na hranici. Čechy - Sasko

(V případě, že máte zájem přispět odborným článkem, věcným komentářem či zajímavým názorem k tomuto místu, napište na zde)
ODKAZY vložit odkaz
AUTOR Mgr. Jiří Šedivý, březen 2007


Turistika > (Hrady, zámky, tvrze) (Paměť krajiny) > Ústí - hrad

Úvod
Napište nám 
Copyright
Dolní banner