Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách

Turistické trasy

Za starými hrady a řemesly do Českého středohoří

autor Jiří Šedivý, 2008

Jen málo kde v naší zemi se tak harmonicky prolínají přírodní krásy s historickými výtvory lidské činnosti, jako je tomu v Českém středohoří. Jedním z dokladů tohoto tvrzení jsou četné pozůstatky středověkých hradů, umístěné na vrcholcích strmých kopců sopečného původu. Odsud hrdě shlíží na bohatou kulturní krajinu, ne nadarmo nazývanou "zahradou Čech".

Přijměte prosím pozvánku na výlet do tohoto kraje, kde není nouze o překrásné výhledy, romantická místa, ani nevšední zážitky. Zavítáme na dvě hradní zříceniny, navštívíme královnu Českého středohoří - Milešovku a nabídneme vám jedinečnou možnost vyzkoušet si některé z tradičních uměleckých řemesel.

Inspirací k tomuto výletu se stala nádherná fotografie M. Úlehly. Jak napovídá zdivo v jejím popředí, byla pořízena ze zříceniny hradu Košťálova. Ten se tyčí na mohutné skalnaté hoře nad městečkem Třebenice a je jedním ze symbolů Českého středohoří. Založen byl ve 14. století. V roce 1372 se na Košťálově odehrála zvláštní událost. Do hradu uhodil blesk a sjel do světnice, ve které se zrovna nacházel purkrabí se svou manželkou. Nic jim neudělal, pouze spálil dlouhé špičky jejich střevíců. Lidé si pak tuto událost vysvětlovali jako Boží trest za přepych, kterému se panstvo oddávalo. V roce 1422 oblehli hrad Husité, zkázu mu však nepřivodili. Hrad byl obýván ještě dlouhá léta, opuštěn byl pro svou těžkou dostupnost až v polovině 16. století.

Druhým hradem, který je na fotografii zachycen, je hrad Ostrý u Milešova. Zaujímá vrchol zalesněného kopce s temnou siluetou na popředí zasněžené hory. Podle historických poznatků patří spíš k těm mladším hradům na českém území. Postaven byl až na sklonku husitských válek Václavem Kaplířem ze Sulevic. Díky své poloze na vrcholu strmé hory byl tak dobře chráněn před dělostřelbou, která se právě v období husitských bouří dočkala velkého rozmachu. Opuštěn byl podobně jako Košťálov v 16 století. Poloha na vrcholu obtížně přístupného kopce, která byla v době založení hradu nespornou výhodou, stala se později přítěží. Majitel hradu proto přesídlil na novou tvrz vystavěnou v nedaleké vsi Bílý Újezd.

Sněhem vybarvený vrchol na pozadí, který s oběma výše zmíněnými hrady leží v jedné ose, je nejvyšší hora - "Královna" Českého středohoří - Milešovka. Rozepisovat se zde o jejích zajímavostech by zabralo mnoho místa, proto jen ve stručnosti uvádíme základní údaje: nadmořská výška činí 836,6 m, je přírodní rezervací, největrnějším místem České republiky, nachází se zde nejstarší meteorologická horská observatoř v Čechách s vyhlídkovým ochozem pro turisty, k dispozici je zde i rychlé občerstvení...

Neméně zajímavým tipem na výlet je i vesnička Sutom, která je na fotografii rovněž zachycena. V přímém sousedství barokního kostela sv. Petra a Pavla z roku 1724 leží bývalá fara (na fotografii vlevo od kostela). V ní se dnes nachází dílna manželů Otradovcových se širokou nabídkou řemeslných kurzů. Vyzkoušet si zde můžete pod odborným dohledem například rýžování granátu, výrobu šperku, práci hrnčíře nebo vazače knih. Protože jsou některé kurzy vícedenní, je součástí dílny rovněž apartmán. Jeho služeb můžete využít nejen pro účely řemeslného sebezdokonalování ale i pro toulky do blízkého okolí, které je doslova přeplněné přírodními zajímavostmi i historickými památkami (např. Muzeum Českého granátu v Třebenicích, unikátní vrch Boreč, Muzeum Č. středohoří se zříceninou hradu ve Skalce u Vlastislavi, zřícenina husitského hradu Oltáříku, Lipská hora, Holý vrch, Plešivec, Lovoš, Opárenské údolí...). Více informací o řemeslné dílně a možnostech ubytování naleznete na adrese www.ubytovanisutom.eu.Turistika > Turistické trasy > Za starými hrady a řemesly do Českého středohoří
Úvod   Napište nám   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 13. 7. 2011


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz