Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách

PROJEKTY

Obnova křížku u Hostovic

Nedaleko Ústí nad Labem ve svazích Českého středohoří nad údolím řeky Bíliny se nalézá ves Hostovice. V lukách nad touto vsí se nachází i jediná sakrální památka této obce, která přežila druhou polovinu 20. století. Jedná se o kovový kříž, umístěný na kamenném soklu. Ani ten však neunikl vandalismu, v 50. letech minulého století byla kovová část rozlámána, z pískovcového soklu byly uraženy ozdobné prvky v nárožích a ze zarůstající meze tak donedávna vystupovalo pouze beztvaré torzo.

Stav před opravou

Z iniciativy některých místních občanů se v roce 2008 této památky ujalo občanské sdružení Středohoří sobě. Na základě dotace získané od Nadace Via, dobrovolných příspěvků místních občanů, členů a příznivců uvedeného sdružení, podpoře a vstřícnosti dalších subjektů a jednotlivců se v roce 2009 podařilo zrestaurovat kamennou část a opatřit ji kopií původního kříže, jehož zbytky se podařilo při úpravě přilehlého terénu nalézt. V prosinci téhož roku krátce před Vánoci proběhla u křížku malá slavnost, během které byl křížek požehnán. Současnou podobu můžete vidět na přiložené fotografii nebo se sem vydejte osobně. Křížek naleznete přímo na červeně značené turistické cestě vedoucí z Ústí nad Labem na Milešovku, asi 1,5 km za Větruší.

Práce při obnově Práce při obnově Práce při obnově Slavnost

I když je stěžejní část práce hotova, zbývá ještě upravit nejbližší okolí. Přestože je tato práce dobře zvládnutelná svépomocí, potřebovali bychom výpomoc s jednou záležitostí. Původně byl totiž křížek chráněn dřevěným plůtkem osazeným do čtyř pískovcových sloupků. Z nich se však do dnešní doby neporušený dochoval jen jeden, druhý, zlomený jsem si nechali opravit. Přesto nám však ještě dva sloupky chybí a musíme si je nechat vyrobit. Vzhledem k velké finanční náročnosti bychom potřebovali získat vhodný materiál, tedy dva pískovcové sloupky přibližně o rozměru 140 x 21 x 21 cm. Kdyby se našel někdo, kdo by nám mohl takovýto materiál věnovat nebo nabídnout za symbolickou cenu, byli bychom za to velmi vděční.

Současný stav Současný stav

Zároveň bychom velmi uvítali jakékoliv informace a vyobrazení týkající se této malé památky. Dosud se nám totiž kromě některých svědectví z druhé ruky nepodařilo historii křížku příliš objasnit (zejména okolnosti založení). Nedisponujeme ani žádnou starší fotografií.

Za poskytnutý materiál či jakékoliv informace předem děkujeme. Zároveň na tomto místě děkujeme i všem, kteří se na obnově křížku jakkoliv podíleli.


Aktuální informace o stavu obnovy křížku jsou k dispozici na stránkách o.s. Středohoří sobě: Středohoří sobě


Připravil: Jiří ŠedivýEncyklopedie > Projekty > Obnova křížku u Hostovic
Úvod   Napište nám   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 3. 4. 2010


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz