ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 
Menu - reklama

JMÉNO

Pustý zámek


   Další fotografie: 2   3   4  

DALŠÍ JMÉNA Hrádek, Wűstes Schloß
TYP hrad
OBLAST

REGION

Verneřické středohoří

Velké Březno

POPIS
Terénní pozůstatky hradu neznámého jména, které se rozkládají na jednom z horských hřbetů východně nad Velkým Březnem. Počátky hradu sahají na základě archeologického datování do závěru 13. století. Osídlen byl přibližně do 80. let 14. století. Důvody, které vedly k jeho založení, nejsou známy, stejně tak není přesně známo, co přimělo obyvatele hradu k jeho opuštění. Možným vysvětlením je, že majitelé zdejšího panství přesídlili na nedaleký, nově obnovený hrad Varta. Stejně tak málo jako o historii hradu víme i o jeho původní podobě. Je zřejmé, že byl minimálně dvojdílný. První výše položený hradní oddíl byl chráněn půlkruhovým příkopem, který ještě dnes dosahuje hloubky až tří metrů. Druhá, menší a níže položená část hradu byla chráněna prudkými svahy a dvěma dodnes dochovanými šíjovými, příkopy vylámanými do skalnatého podloží. Kromě příkopů, valů a několika umělých plošin se po hradních stavbách nedochovaly žádné další stopy, ačkoliv ještě v 19. století byly na hradě údajně pozorovatelné pozůstatky zdiva. Kromě potoka tekoucího údolím východně pod hradem mohl jako vodní zdroj sloužit tehdejším obyvatelům i pramen v místě dnešní studánky v jihozápadním sousedství tohoto zaniklého sídla.

PŘÍSTUP
Pustý zámek se nalézá 1,2 km jihovýchodně od Velkého Března, na jednom z hřbetů sbíhajících z masivu Sokolího hřebenu směrem k Labi. Z Velkého Března je přístupný po zelené turistické značce stoupající směrem na Sokolí hřeben. Značená cesta stoupá z Velkého Března do zalesněného svahu. Po prudké levotočivé zatáčce se zařezává svou pravou krajnicí do svahu, kterým stoupá stále vzhůru. Za další prudkou pravotočivou zatáčkou (pod odlámanou skálou), jsou po pravé straně patrné zbytky mohutného, několik metrů hlubokého úvozu - původní cesty vedoucí na hrad. My však pokračujeme po současné cestě až do místa, kde prudkou pravotočivou zatáčkou překonává horský hřbet a po levé straně se objeví hluboká strž. Po několika desítkách metrů jsou již vpravo nad cestou patrné pozůstatky šíjových příkopů. Pokračujeme po cestě stále výše až na ploché prostranství, které je křižovatkou několika lesních cest. Zde se otočíme zpět doprava k severu a mírným zalesněným svahem přijdeme po několika metrech k hradnímu příkopu. Po jeho překonání staneme na oválné plošině, ze které můžeme sejít mírnějším svahem k šíjovému příkopu, za nímž se na úzkém skalnatém hřbetu nachází druhá část hradu. Vydáme - li se z křižovatky lesních cest západním směrem po lesní cestě ocitneme se za několik okamžiků u lesní studánky.

Popisovaný hrad je přístupný také po cestě vedoucí z Malého Března. Od nádraží se vydáme podél pole jihovýchodním směrem a skrze viadukt muzejní železnice, stoupáme po lesní cestě stále vzhůru. Asi po 250 m se cesta stáčí doleva a za pravotočivým obloukem stoupá svahem vzhůru. Přibližně 0,5 km po pravotočivém oblouku odbočíme cestou doprava, která nás dovede na zpevněnou cestu se zelenou turistickou značkou. Zde se dáme doprava a scházíme cestou až na výše popsané prostranství před hradem.

Zobrazit na: mapě.

ŽELEZNIČNÍ / AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA Velké Březno (1,5 km), Malé Březno (2 km)
Velké Březno - nádraží ČD (1,5 km), Malé Březno (2 km)
PARKOVÁNÍ východní část obce Velké Březno (1,5 km)
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY Stavební historie hradu u Velkého Března (Jiří Šedivý)
Zpráva z Exkurze "Hrady v údolí Labe I." (Eliška Nová)
Hrady na hranici. Čechy - Sasko

Máte-li zájem přispět odborným článkem, věcným komentářem či zajímavým názorem k tomuto místu, pošlete nám e-mail na info@ceskestredohori.cz
ODKAZY vložit odkaz
AUTOR Mgr. Jiří Šedivý, únor 2004


Turistika > Hrady, zámky, tvrze > Pustý zámek

Úvod
Napište nám 
Copyright
Dolní banner