Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 
Menu - reklama
JMÉNO

Úštěk

Fotogalerie

FOTOGALERIE


DALŠÍ JMÉNA Auscha

TYP město
městská památková rezervace

OBLAST Ralská pahorkatina

REGION Úštěk

GPS
POLOHA
Zobrazit na mapě:
50°35'10.315"N, 14°20'36.330"E
POPIS
Malebné a starobylé městečko patří bezesporu k nejkrásnějším městům na severu Čech. Pro svůj dochovaný historický ráz s řadou architektonických památek byl Úštěk prohlášen městskou památkovou rezervací. Díky svému kouzlu se stal i kulisou několika filmů (např. Kolja, Rebelové). Současně je oblíbenou rekreační oblastí, za což vděčí nejen vyhlášenému rybníku Chmelař, ale i krásnému okolí. K dobré tradici Úštěka rovněž náleží pořádání kulturně historických akcí a trhů.

Nejstarší věrohodné písemné zprávy dokládající existenci Úštěka jsou datovány do roku 1361. V uvedeném roce byl jeho držitelem Petr z Michalovic, roku 1383 ho získali Berkové z Dubé. Pravděpodobně již ve 14. získal Úštěk městská práva. V dobách husitské revoluce byl opěrným bodem husitů a to zejména po roce 1426, kdy se jeho majitelem stal husitský hejtman Václav Carda z Petrovic. Tato skutečnost vedla k tomu, že byl Úštěk roku 1428 dobyt a vypálen vojskem Zikmunda Děčínského z Vartenberka. V roce 1475 přešel Úštěk do majetku šlechtického rodu Sezimů z Ústí. Na přelomu 16. a 17. století, kdy bylo v okolí města již plně rozvinuté chmelařství, dosahoval Úštěk takřka velikosti Mělníka nebo Ústí nad Labem. Po spletitých majetkových vztazích na přelomu 16. a 17. století připadl Úštěk roku 1628 do majetku řádu tovaryšstva Ježíšova, známého spíše pod jménem "jezuité". Ti drželi město až do zrušení tohoto řádu v roce 1773. V roce 1849 se Úštěk stal sídlem okresního soudu. Průmyslový rozvoj města po polovině 19. století postupně stagnoval a to ve prospěch hnědouhelné oblasti pod Krušnými horami. Díky těmto okolnostem si tak Úštěk zachoval svůj jedinečný historický ráz až do dnešní doby.

Příjemné ubytování v poklidném hotelu Racek v Úštěku.
Více informací získáte na: www.racekhotel.cz

Zajímavostí samotnou je místo, které si stavitelé k založení města vybrali. Jedná se o úzký pískovcový hřbet, po němž prochází hlavní a téměř i jediná silnice. Ta se v místě náměstí rozšiřuje, na začátku a na konci města byla silnice opatřena městskou branou. Podélné strany města chránila pískovcová skála zakončená městskou hradbou. Z tohto opevnění jsou dodnes patrné dílčí úseky obvodové zdi a torzo bývalé Litoměřické brány s příkopem. Nejlépe dochována do dnešních dnů zůstala tzv. Pikartská věž, která v současnosti slouží s přilehlou soustavou působivých pískovcových sklepů za expozici muzea Čertů. Součástí města a jeho opevnění byl také hrad, založený zde na počátku 15. století. V roce 1677 byl upraven na jezuitskou rezidenci, po roce 1799 byl využíván jako pivovar. V současnosti prochází tento objekt náročnou rekonstrukcí.

Dominantou města je kostel sv. Petra a Pavla, který se nachází v nejvyšším bodě náměstí. Vystavěn byl v letech 1765-1772 patrně na místě staršího kostela. Jeho největší chloubou je oltářní obraz vytvořený slavným barokním malířem Karlem Škrétou. Velmi významné jsou i dochované ukázky středověkých městských domů. U řady z nich se dochovala původní dispozice včetně loubí, okenních ostění, portálů a sklepení. Za zmínku stojí pozdně gotický dům čp. 18 na západním předměstí se dvěma dochovanými štíty, přezdívaný jako "gotické dvojče". Proslulá je také kolonie stísněných domů a dřevěných přístavků z poloviny 19. století, vybudovaných na samotné skalní hraně. Pro svou polohu jsou nazývány jako "ptačí domky" (viditelné z Kamenné ulice). Za shlédnutí rozhodně stojí také nově restaurovaná synagoga, hřbitovní kaple Nejsvětější Trojice, statek č.p. 163/1 - bývalý jezuitský dvůr, barokní fara a řada dalších meších památek.

PŘÍSTUP
Úštěk leží při hlavní silnici mezi Litoměřicemi a Českou Lípou a na železniční trase, spojující stejná města. Město, jímž prochází několik značených cest, je východiskem k turistickým výletům například na barokní Kalvárii Ostré, na úchvatnou zříceninu bývalého arcibiskupského hradu Helfenburk nebo na fascinující horu Sedlo.
VLAK Úštěk
AUTOBUS Úštěk
PARKOVÁNÍ V areálu města, parkoviště u nádraží, u rybníku Chmelař
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY Zpráva o exkurzi "Sluneční elektrárna Habuš v Úštěku - kaple Ostré"

Pokud máte zájem přispět odborným či zajímavým článkem k tomuto místu, napište nám e-mail či zprávu přes formulář. V případě věcného komentáře či názoru k tomuto místu použijte prosím diskuzního fóra (viz níže).
ODKAZY Oficiální stránky města Úštěk: www.mesto-ustek.cz

Pokud znáte zajímavý odkaz k tomuto místu, zašlete nám e-mail či zprávu přes formulář.
AUTOR Jiří Šedivý, aktualizováno únor 2012
DISKUZE Diskuzi k tomuto místu zobrazíte zde

Turistika > Města a obce > Úštěk

Úvod
Napište nám
Copyright