Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách
Menu - reklama
Zpráva o exkurzi

Květena Českého středohoří: Radobýl – Bílé stráně


V sobotu 20. května 2006 se za krásného počasí shromáždilo v 9:00 na nádraží v Žalhosticích celkem 38 účastníků botanické exkurze. Po úvodním slovu se vedení exkurze ujali dva zdatní botanici: Mgr. Roman Kroufek z ústecké univerzity a Mgr. Karel Nepraš, čerstvý botanik Litoměřického vlastivědného muzea. Po sdělení základních informací týkajících se náplně exkurze jsme vyrazili směrem k Radobýlu. Už téměř od nádraží jsme byli pečlivě informováni o všech botanických zajímavostech, které se nacházely při cestě. Výprava se časem rozdělila na dvě samostatné skupinky, soustředěné kolem každého z botaniků. Na úpatí vrchu jsme měli možnost prohlédnout si takové zajímavosti i typické druhy této oblasti jako jsou: kamejka modronachová (ohrožený druh - O), len rakouský, pipla osmahlá, památný strom jeřáb oskeruše, voskovka menší.

Na lomové terase Radobýlu, kam výprava časem vystoupala, nám byly mimo jiné ukázány vzácné květiny jako koniklec luční český (silně ohrožený druh - SO), kozinec bezlodyžný (SO), kavyl Ivanův (O), rozrazil rozprostřený (O), mateřídouška panonská, mateřídouška časná. Navíc jsme zde mohli obdivovat obnaženou skálu, dokumentující geologický vývoj vrchu a to i včetně malé pseudokrasové jeskyně. Z lomové terasy jsme pokračovali strmým stepním svahem k vrcholu. Po cestě jsme kromě botanického zážitku (divizna brunátná (O), kavyl sličný (O), řebříček štětinolistý (O), řebříček panonský) byli odměněni pohledem na poletujícího otakárka ovocného (SO) a zejména nádherným výhledem na panorama Českého středohoří.

Při odpočinku pod křížem na vrcholu hory si každý užíval krásný daleký výhled do kraje, k vidění byl například i vzdálený Ještěd. Poté jsme se vydali do Miřejovic. Ze zajímavostí byly cestou k vidění například hlaváček letní (SO), sasanka lesní (O), ostrolist poléhavý. V Miřejovicích následovala před zavřenou restaurací druhá kratší přestávka. Tu vyplnil krátkou kulturní vložkou předseda sdružení Jan Kvapil, když v praxi předvedl užaslým účastníkům exkurze fungování tzv. levitského paradoxu. Poté jsme se již vydali k závěrečnému cíli našeho putování a to k národní přírodní rezervaci Bílé stráně. Zde nás čekaly skutečné botanické skvosty jako tořič hmyzonosný (kriticky ohrožený druh), střevičník pantoflíček (SO), vstavač nachový (SO), čičorka pochvatá (SO), vítod nahořklý (SO), třemdava bílá (O), okrotice bílá (O), plamének přímý (O) a další.

Po prohlídce této unikátní lokality jsme u rybníčku přímo pod přírodní rezervací oficiálně zakončili tuto nadmíru povedenou exkurzi, kterou doprovázela po celou dobu dobrá nálada i počasí. Zde musím ještě jednou za občanské sdružení Středohoří Sobě i za všechny účastníky vyjádřit dík oběma botanikům: Mgr. Karlu Neprašovi a Mgr. Romanu Kroufkovi za ochotu a za zcela vyčerpávající a všem srozumitelný výklad. Během exkurze nás fundovaně informovali nejen o jednotlivých rostlinách ale i o širších ekologických souvislostech, díky kterým bylo možné lépe pochopit problematiku rostlinných společenstev v navštívené oblasti.

za o.s. Středohoří Sobě

Jiří Šedivý
Encyklopedie > Cestopisy > Botanická exkurze Radobýl - Bílé stráně
Úvod   Napište nám   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 6. 1. 2009


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz
Klikněte prosím