ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 
 
Menu - reklama

JMÉNO

Radobýl

FOTOGALERIE

DALŠÍ JMÉNA Rodebeule

TYP hora
přírodní rezervace
geologická zajímavost
památné místo
OBLAST Milešovské středohoří

REGION Litoměřice

GPS
POLOHA
Zobrazit na mapě:
50°31'48.464"N, 14°5'36.425"E
POPIS
Osamoceně stojící kužel nad tokem řeky Labe u Litoměřic je hlavní krajinnou dominantou zmíněného města a přilehlého okolí. Na vrcholu je umístěn mohutný železný kříž, historicky je pak tato hora pevně spjata s posledními dny básníka Karla Hynka Máchy.

Vrchol částečně zalesněné hory o nadmořské výšce 399 m nabízí krásný kruhový rozhled do okolí. Málo kdo si dnes ale uvědomí, že nechybělo mnoho a tento úžasný monumentální kopec již nemusel vůbec existovat. Před postupujícím kamenolomem, zakusujícím se již takřka do vrcholu, byl zachráněn téměř v hodině dvanácté. První forma přírodní ochrany se mu dostala v letech 1966 a 1969, přírodní památkou byl pak vrch Radobýl vyhlášen roku 1992. Z botanického hlediska je velmi cenný jihozápadní a západní svah hory pokrytý travnatou vegetací skalní stepi s řadou vzácných a chráněných rostlin (např. divizna brunátná, kozinec bezlodyžný, kozinec vičencovitý, bělozářka liliovitá). Ze zoologického hlediska se jedná o nejcennější výskyt teplo a suchomilné fauny na pravém břehu Labe v Českém středohoří. Zjištěno zde bylo témř 900 druhů motýlů, přičemž některé druhy zde byly zjištěny poprvé v Čechách. Vyskytuje se zde i endemit Českého středohoří a to saranče Stenobothrus eurasius bohemicus.

Geologickou zajímavostí je pak skladba čedičové skalní stěny bývalého lomu se sloupcovitou odlučností. V ní lze dokonce rozeznat dva po sobě jdoucí sopečné výlevy magmatu. V jižním svahu směrem k Žalhosticím docházelo a dochází k sesuvům. Jinou geologickou zajímavostí je pak puklina s 10 m dlouhou pseudokrasovou jeskyní.

Z nálezů pravěké keramiky z mladší doby bronzové bývá usuzováno, že se na Radobýlu mohlo nacházet kultovní místo či signalizační stanice. Od středověku byla hora a přilehlé svahy využívána jako vinice, pozůstatky této činnosti jsou tu dodnes patrné. Kříž na vrcholu je doložen již v 17. století. Roku 1862 byl starší dřevěný kříž nahrazen železným, dnešní kříž pochází z obnovy v roce 1992. Nelze opomenout že, s horou je pevně svázáno jméno největšího českého básníka - Karla Hynka Máchy. Právě návštěva Radobýlu 27.10. 1836 se básníkovi stala osudným. Toho dne, kdy zde tvořil poslední báseň svého života, vypukl v blízkosti Litoměřic požár. Mácha neváhal a utíkal pomoci požár hasit. Následkem dlouhého běhu, vysilující práce a uřícení si přivodil nachlazení. To bylo přinejmenším jednou z příčin nemoci, jíž o pár dní později, dne 6. listopadu 1836, podlehl. S horou Radobýl je také často spojována tajná podzemní nacistická továrna Richard. Ta se však nacházela o něco dále ve svahu mezi Radobýlem a horou Bídnicí.

PŘÍSTUP
K Radobýlu vede žlutá turistická značka spojující Žalhostice a Litoměřice. Od Litoměřic stoupá tato trasa po silničce vedoucí do Michalovic. Krátce před horizontem opouští žlutá značka silnici a dává se po cestě vlevo, kterou se ubírá směrem k Radobýlu. Na samotný vrchol odbočuje ze žluté značky vlevo vyšlapaná pěšina. Při návštěvě je však třeba dbát maximální opatrnosti, neboť těsně pod vrcholem se do hory zařezává nechráněná vysoká sklaní stěna bývalého lomu.
VLAK Žalhostice (2km), Velké Žernoseky (2,5 km), Litoměřice Cihelna (2,8 km)
AUTOBUS Michalovice (1,7 km), Žalhostice (2km)
PARKOVÁNÍ Při odbočce žluté značky ze silnice Litoměřice - Michalovice (1 km)
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY Zpráva o botanické exkurzi: Radobýl – Bílé stráně
Radobýl (K. H. Máchovi) - báseň Jany Haasové
Z Radobýlu - báseň Jany Švýcarové

V případě, že máte zájem přispět odborným článkem, věcným komentářem či zajímavým názorem k tomuto místu, napište nám e-mail na info@ceskestredohori.cz
ODKAZY Radobýl v televizním dokumentárním pořadu Toulavá kamera: toulavakamera.ceskatelevize.cz
Panoramatické výhledy z vrcholu a lomu na stránkách virtualtravel.cz
Magické-hory věnovaný Radobýlu za doprovodu V. Cílka a K. Fialové: www.ceskatelevize.cz

vložit odkaz
AUTOR Jiří Šedivý, aktualizováno: květen 2012
DISKUZE Diskuzi k tomuto místu zobrazíte zde

Turistika > Hory a skály - Přírodní rezervace - Památná místa > Radobýl

Úvod
Napište nám 
Copyright
Dolní banner