ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 
Menu - reklama

Zpráva z exkurze
Hrady v údolí Labe III.


Po dvou předchozích úspěšných ročnících se v sobotu 3. října 2009 konal třetí díl naučné exkurze Hrady v údolí Labe. Organizátorem akce a zároveň průvodcem byl opět Mgr. Jiří Šedivý.

Začátek cesty byl tentokrát v Těchlovicích, u kostela. Náš průvodce nám zde povyprávěl o historii pánů z Těchlovic, kteří stáli nejen u založení zdejšího kostela a tvrze, ale jak jsme se později dozvěděli i u založení hradu Vrabince. Další zastavení bylo u pozůstatků bývalého těchlovického panského dvora, postaveného pravděpodobně na místě původní tvrze. A odtud už naše nedočkavé kroky vedly na zříceninu hradu Vrabince, tyčící se jako nepřehlédnutelná dominanta nad údolím Rychnovského potoka. Tam jsme ovšem museli z Těchlovic vyšplhat asi půlkilometrovým namáhavým výstupem a navíc ještě překonat překážku v podobě elektrického ohradníku a projít stádem zvědavých pasoucích se krav. Výstup ale stál rozhodně za to, už pro ten monumentální výhled do kraje. Náš průvodce nám pak vyložil objasněné úseky z historie i stavební podoby tohoto hradu a jako téměř na všech předchozích labsko-hradních zastaveních, opět padlo především jméno pánů z Vartenberka.

Chvíli po poledni jsme pak z Těchlovic mašírovali po silnici nahoru do kopců, do asi tři kilometry vzdáleného Rytířova a odtud po lesní zpevněné cestě, v mapách nazvané Rytířovská cesta, k našemu poslednímu dnešnímu cíli. V ostré zatáčce ve svahu Bukové hory leží místo dříve zvané Rattestein, jedno z míst, kam býval dle různých pramenů umísťován středověký hrad Vraty, což prý ale bylo později dle místních archeologických nálezů vyvráceno. Takže o smyslu zdejšího historického osídlení mohl náš průvodce pouze zaspekulovat (sídlo dehtařů či prospektorů rudných ložisek). V období krajinného romantismu tu na skalním ostrohu byla zpřístupněna vyhlídka, takže ti odvážnější a zdatnější z nás se mohli po zbytcích skalního schodiště vyšplhat a rozhlédnout po kraji.

Zbývá ještě dodat, že počasí nám dopřálo krásný, teplý a slunečný den a i celkový počet 34 účastníků svědčí o vzrůstající oblibě těchto našich hradových exkurzí.

Za o.s. Středohoří sobě Petra Kudělová

Čtěte také:
Exkurze "Hrady v údolí Labe I."
Exkurze "Hrady v údolí Labe II."
Encyklopedie > Cestopisy > Zpráva z exkurze - hrady v údolí Labe III.

Úvod
Napište nám 
Copyright
Dolní banner