Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách

PROJEKTY

Záchrana kostela a fary v Trmicích

kostel Narození Panny Marie na Václavském náměstí v Trmicích Před několika lety zahájilo vedení Římskokatolické farnosti Trmice podnikatelské aktivity v oblasti hospodaření s farními lesy. Podnikání následně rozšířilo i o koupi pily. Cílem celého záměru bylo získávat prostředky např. na opravy kostelů, jichž je ve správě farního obvodu celkem 6 a na krytí dalších nutných výdajů spojených s provozem farnosti. Bohužel celý podnikatelský projekt skončil vysokými dluhy ve výši kolem 35 milionů korun. Situace dospěla tak daleko, že v polovině roku 2010 podal největší věřitel návrh na insolvenci Římskokatolické farnosti Trmice. Zanedlouho byl vyhlášen úpadek. Soudem byl ustanoven insolvenční správce, který následně se začal připravovat rozprodej veškerého majetku farnosti.

V tuto dobu, tedy na začátku roku 2011, spěje připravovaný prodej pomalu ke svému naplnění. Insolvenční správce nechal ocenit veškerý majetek a jsou připravovány jednotlivé aukce, začínají se hlásit první zájemci o rozprodávané věci.

Před hotovou věc tak byli postaveni i trmičtí věřící, kteří neměli o narůstajích dluzích žádné tušení a celou věc nemohli vůbec ovlivnit. Protože se nechtějí smířit s tím, že by kostel Narození Panny Marie na Václavském náměstí v Trmicích a faru s kaplí sv. Jana Boska koupili v dražbě zcela neznámí lidé či firmy se zcela neznámými úmysly, rozhodli se pokusit tento stav zvrátit. Za tím účelem založili občanské sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích – „Fiat voluntas tua“.

Prvořadým cílem tohoto sdružení je vykoupit v rámci insolvenčního řízení kostel Narození Panny Marie v Trmicích a v případě příznivé situace i faru s přilehlým areálem. Tím by tyto objekty zůstaly zachovány nejen pro pravidelné scházení věřících, ale též jako duchovní centrum a jako jedna z nejvýznamnějších kulturních památek na území města Trmice.

Pro dosažení tohoto cíle chce sdružení využít všech legálních možností, jako např. jednat s úřady statní správy a místní samosprávy, oslovovat podnikatele, církevní instituce, místní rodáky doma i za hranicemi České republiky, s úmyslem získat podporu pro tento záměr. V neposlední řadě sbírá finanční prostředky na koupi uvedených objektů, včetně pořádání akcí, jejichž výtěžek bude věnován tomuto účelu.

Bližší a aktuální informace o tomto záměru naleznete na internetových stránkách:
www.kosteltrmice.czEncyklopedie > Projekty > Záchrana kostela a fary v Trmicích
Úvod   Napište nám   Copyright

Tato stránka byla naposledy aktualizována 3. 4. 2011


 České středohoří
Kouzla krajiny 
ceskestredohori.cz