ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 

JMÉNO

Konojedské bochníky

FOTOGALERIE

DALŠÍ JMÉNA Dubí hora (název přírodní památky)


TYP geologická zajímavost
přírodní památka

OBLAST Verneřické středohoří

REGION Úštěk

GPS
POLOHA
Zobrazit na mapě:
50°37'36.308"N, 14°21'27.816"E
POPIS
Bývalý lom v severozápadním úbočí nižšího vrcholu Dubí hory nad obcí Konojedy, v němž byl odkryt mohutný, ztuhlý lávový proud. Díky sloupcovitému až bochníkovitému rozpadu analcimického a nefelinického tefritu, jevu u českých vulkanitů neobvyklému a jedinečnému, byla tato lokalita 21. 10. 1966 vyhlášena národní přírodní památkou s oficiálním názvem "Dubí hora".

Otevřené, půlkruhové prostranství bývalého lomu je rámováno 6-8 m vysokými sloupci tefritu o síle až 1 m, u některých se zahnutými a zúženými nejhořejšími částmi a s mocným kuželovým obalem z tefritového tufu. O tom, čím je toto zakřivení a zúžení způsobeno, se teorie rozcházejí. Jedna uvádí jako důvod morfologii terénu, na který se lávový proud vylil, jiná hovoří o tuhnutí povrchu taveniny při současném pohybu neztuhlé hmoty uvnitř proudu. Všechny sloupce jsou vzhledem k odlučnosti horniny poměrně pravidelně příčně rozpukány, čímž došlo k rozdělení na jednotlivé hranoly, zvětráváním zaoblené, takže působí dojmem na sebe naskládaných bochníků. Některé bochníky jsou odlišně pokročilým větráním uvolněné a vypadlé, na mnoha místech je odloupaná i svrchní kůra. Nalevo a uprostřed areálu se před stěnami nalézají různě vysoké stupně, pozůstatky odtěžených pilířů, v jednom místě vytvářejí jakési schodiště, po kterém se dá vystoupit na nevysokou, krátkou, hranolovitou skalní římsu. I barva horniny na lomových stěnách se různí, stěna nalevo, situovaná k západu, je možná působením slunečního záření zabarvená do hněda, nižší severovýchodní je šedá, se skalními štěrbinami zarostlými mechy a drobnými rostlinami.

Celý lom se dá horem obejít, vede tudy několik vyšlapaných pěšinek, buď přímo nad strmým okrajem, nebo dál směrem k lesíku nahoře. Za dobrého počasí a zejména v zimních a jarních měsících, kdy ještě nejsou olistěné stromy kolem lomu, se odsud otevírá pěkný výhled na obec se zámkem a přilehlé okolní kopce.

V ochranném pásmu národní přírodní památky o rozloze 0,09 ha byly nalezeny vstavač osmahlý a mochna skalní, řazené ke kriticky ohroženým druhům. Místo je využíváno pro osvětové účely, je cílem odborných exkurzí, jako významný vulkanologický a studijní objekt. Nárazově je prováděno čištění lomové stěny od náletových dřevin a ostraňování spadaných odlomků.

PŘÍSTUP
Cesta k památce není turisticky značena, na správný směr však navádí několik ukazatelů. Výchozím bodem je náves s autobusovou zastávkou v obci Konojedy. Odsud se vydejte podle ukazatelů k polní cestě, která vede po obvodu zdi zchátralého barokní zámku. Na rozcestí, kde se stále nachází poškozená a zrezavělá pojistková skřínka, je zapotřebí odbočit doleva k lomu.
VLAK Dubičná (3 km)
AUTOBUS Konojedy (0,5 km)
PARKOVÁNÍ v Konojedech na návsi (0,5 km)
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY Zpráva z exkurze "Za Geologií Českého středohoří 2008"

V případě, že máte zájem přispět odborným článkem, věcným komentářem či zajímavým názorem k tomuto místu, napište nám e-mail na info@ceskestredohori.cz
ODKAZY Odborný popis lokality: lokality.geology.cz
Popis místa na: www.cittadella.cz

vložit odkaz
AUTOR Zdena Vojtíšková, listopad 2011

Turistika > - Přírodní rezervace > Konojedské bochníky

Tato stránka byla naposledy aktualizována 7. 12. 2011

Úvod
Napište nám 
Copyright