Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 
Menu - reklama
JMÉNO

Litýš

Fotogalerie

FOTOGALERIE


DALŠÍ JMÉNA Litýšek
Litaysch
Litejšská hora

TYP hrad
zřícenina
hora

OBLAST Verneřické

REGION úštěk

GPS
POLOHA
Zobrazit na mapě:
50°35'28.330"N, 14°14'35.995"E
POPIS
Zříceniny hradu z doby husitské na vrcholu zalesněné znělcové kupy (435 m), vypínající se při západním úpatí hory Sedlo nad osadou Nová Vesnička u Kotelic.

Ačkoliv nás písemné prameny o založení hradu přímo neinformují, zdá se být zcela zřejmé, že k tomu došlo v důsledku intenzivních bojů za hustiských válek ve 20. letech 15. století. Hora, na níž byl hrad vystavěn, náležela původně k panství řádu německých rytířů, sídlících v nedalekých Býčkovicích. Tohoto majetku se však v samotném počátku husitské revoluce zmocnil katolický šlechtic Zikmund z Vartenberka sídlící na děčísnkém hradě. Sitauci mu však v roce 1421 notně zkomplikoval obávaný husitský hejtman Jan Žižka z Trocnova, který nejenže přitáhl se svým vojskem do zdejšího kraje, ale dokonce si tu vystavěl svůj jediný sídelní hrad Kalich. Zikmund z Vartenberka se pokusil o neutralizaci Kalicha výstavbou hradu Panna, tato snaha však skončila naprostým debaklem, neboť husité Pannu roku 1423 dobyli a obsadili svou posádkou. Protože se Zikmundovi z Vartenberka nepodařilo husitské posádky přimět k odchodu, vystavěl v jejich blízkosti hrad Litýš. Ten je písemnými prameny poprvé zmiňován roku 1432, kdy zde působil jako hejtman jistý Mikuláš ze Lhoty. Po husitských válkách připadl hrad Litýš jako dědictví pánům Šternberka, v roce 1454 se však znovu navrátil Vartenberkům. Od roku 1459 byl v držení Jana z Čečelic na Tetčiněvsi, sňatkem jeho dcery s Kryštofem z Vartemberka se však opětovně navrátil do vlastnictví Vartenberků. Ve třicátých letech 16. století, přibližně po sto letech existence hradu, přesídlil jeho majitel, Kryštof z Vartemberka, do Býčkovic na nově zbudovanou a pohodlně dostupnou tvrz. Někdy v té době hrad údajně vyhořel, roku 1544 je pak v písemných pramenech poprvé označen jako pustý.Stavitel využil pro stavbu hradu vrchol znělcové kupy s četnými skalními výchozy. Skalního masivu bylo využito jako přirozené přírodní překážky a zároveň jako zdroje stavebního materiálu. Půdorys hradu je vejčitého tavru. Hradní jádro se rozpadá do dvou nestejně velkých výškových úrovní. Tu menší představuje temeno skály v severovýchodním cípu lokality s uměle vytvořenou prohlubní ve tvaru pětiúhelníku. Obecně bývá usuzováno, že se právě zde nacházela válcová obraná věž, žádné její pozůstatky se však nedochovaly. Větší, níže položená část, zaujímá zbývající plochu hradního jádra. Bývala obehnána kamennou hradbou, jejíž zbytky jsou částečně dochovány. Vnitřní sevřenou zástavbu zde tvořily obytné a provozní budovy. Dnes je tu nejvýraznějším objektem prohlubeň po bývalé hradní cisterně na dešťovou vodu.

Dobře patrné jsou i pozůstatky příkopu s valem, jenž hradní jádro ze tří stran obíhal. Ne náhodou byl tento obranný prvek oproti jihozápadní straně zdvojen. Svah zde byl nejmírněší a odsud přicházela k hradu i jediná přístupová komunikace. Dle nejnovějších zjištění předcházela tomuto vnějšímu opevnění ještě jedna linie obrany, dochovaná dnes v podobě terénních hran a nerovností. Mělo se jednat o palisádou propojené sypané zemní bašty, určené k postřelování předpolí hradu a přístupové cesty, odkud hrozilo největší nebezpečí. Díky tomuto systému je tak hrad považován za velmi zajímavou ukázku fortifikačního stavitelství, které se již pokoušelo reagovat na drtivý nástup palných zbraní v průběhu husitských válek.

PŘÍSTUP
Na hrad Litýš vede červeně značená odbočka z turistické trasy spojující Ploskovice a Třebušín se sedlem mezi Malým a Velkým Sedlem, pokračující dále až do Úštěka. Od rozcestí stoupáte vzhůru na hrad lesní pěšinou, sledující původní průběh přístupové cesty. Pro návštěvu Litýše zvažte i vhodný termín. V letním období Vám ji rozhodně znepříjemní bujné koberce kopřiv, pokrývající většinu hradního jádra.
VLAK Liběšice (5,5 km)
AUTOBUS Kotelice (1,5 km), Dolní Týnec (2 km)

PARKOVÁNÍ Možnost parkování na odbočce červené turistické značky k hradu Litýš ze silničky Kotelice Jeleč.
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY Výlet na Litýš (Zdena Vojtíšková)

Pokud máte zájem přispět odborným či zajímavým článkem k tomuto místu, napište nám e-mail či zprávu přes formulář. V případě věcného komentáře či názoru k tomuto místu použijte prosím diskuzního fóra (viz níže).
ODKAZY Historie a popis hradu na: hrady-ceskeho-stredohori.cz
Historie a popis hradu na: www.castles.cz
Základní informace o hradu: Svět hradů.cz

Pokud znáte zajímavý odkaz k tomuto místu, zašlete nám e-mail či zprávu přes formulář.
AUTOR Jiří Šedivý, září 2013
DISKUZE Diskuzi k tomuto místu zobrazíte zde

Turistika > Hrady, zámky, tvrze - Hory a skály > Litýš

Úvod
Napište nám
Copyright
Dolní banner