ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 

JMÉNO

Zdymadlo Střekov

(2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)

DALŠÍ JMÉNA Masarykova zdymadla
Střekovská zdymadla
TYP zdymadlo
OBLAST

REGION

Verneřické středohoří

Ústí n.L.

POPIS
Vodní dílo na řece Labi pod hradem Střekovem u Ústí n.L. bylo V době svého vzniku (1936) nejmodernějším a také jedním z největších zdymadel v tehdejším Československu. Zdymadlo je technickou památkou a dodnes je plně funkční.

Bylo vybudováno v letech 1924-1936 dle návrhu architekta Františka Vahaly za účelem lepšího splavnění řeky Labe a využití vodní energie pro výrobu elektřiny. Vzdutá hladina vodní nádrže měla umožnit odběr vody pro hospodářské účely a také rekreační a sportovní využití. V neposlední řadě slouží zdymadlo také jako lávka přes Labe pro pěší.

Vodní hladinu řeky vzdouvá 111 m dlouhý jez, rozdělený třemi pilíři do čtyřech polí po 24 m. Betonové pilíře jsou 5 m široké a v dolní části obložené žulovými kvádry. V každém poli se nachází dvoudílné stavidlo zavěšené na Gallových řetězech, které je ovládáno elektromotory umístěnými v kryté manipulační lávce. Jez vzdouvá hladinu řeky do vzdálenosti 19,8 km, maximální výškový rozdíl mezi horní a dolní hladinou je 9,75 m.

Na pravém břehu přiléhá k tělesu jezu plavební zařízení, tvořené dvěma plavebními komorami. Velká plavební komora má užitné rozměry 170 x 24 m. Malá plavební komora je dvoudílná o užitné délce 173,70 m (dílčí užitné rozměry jedné části činí 82,2, m případně 81,5 m) a šířce 13 m. Pohyb vrat obou komor zajišťují hydraulické servoválce, k plnění a vyprazdňování vody z komor slouží dlouhé obtoky hrazenými tabulemi s hydraulickým pohonem.

Na levém břehu navazuje na jez vodní elektrárna se třemi Kaplanovými turbínami o celkovém výkonu 19,5 MW. Protože je však celkové vzdutí vodní hladiny o 1,2 m nižší, než bylo původně projektováno, je snížen výkon turbín na 3x5 MW. Průměrná roční výroba elektrické energie činí 80 až 100 mil. kWh. Přívod vody do elektrárny chrání česle s prahem a ocelovou nornou stěnou čištěnou pojízdným čistícím strojem.

Zdymadlo bylo od svého vzniku vybaveno rybím přechodem komůrkového typu se stupni vysokými 35 cm. Ten se však projevil jako nefunkční a tak se stavba zdymadla stala konečnou stanicí pro některé tažné ryby, jako jsou například lososi. Tento neblahý stav byl napraven až v roce 2002, kdy byl podle nejnovějších poznatků vybudován nový rybovod.

Jak bývá u staveb tohoto charakteru a rozměrů obvyklé, přináší sebou vedle svých výhod i řadu nežádoucích důsledků. Mezi pozitiva patří bezesporu splavnění řeky po většinu roku a ekologická výroba elektrické energie. Na druhou stranu došlo stavbou zdymadla ke zkanalizování původního řečiště, omezení oboustranné migrace vodních živočichů a v neposlední řadě i k estetickému narušení labského kaňonu pod hradem Střekovem.

PŘÍSTUP
Zdymadlo, které se nachází přímo pod skálou hradu Střekova, slouží zároveň jako lávka pro pěší. Přístup na ní rozhodně není bezbariérový, z obou stran je nutné zdolat poměrně vysoké schodiště. Vstup na zdymadlo je možný z obou hlavních silnic, které vedou podél labských břehů z Ústí nad Labem do Lovosic a Litoměřic. Na pravém labském břehu prochází skrze areál zdymadla cyklostezka z Ústí nad Labem do Velkých Žernosek. Z ní je možné vystoupat po schodech na lávku přes Labe. Ačkoliv je přechod zdymadla po lávce nyní zpřístupněn 24 hodin denně, průchod cyklostezky se na noc uzamyká (20:00-6:00).
Zdymadlem prochází z jednoho břehu na druhý žlutě značená turistická stezka vedoucí z hradu Střekova do Podlešína a Dubiček (na levém břehu Labe je možné pokračovat po zelené značce k Vaňovskému vodopádu, skalnímu útvaru Vrkoč nebo na Větruši).

Zobrazit na: mapě
ŽELEZNIČNÍ / AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA Ústí n.L. Střekov (1,5 km), Ústí n.L. hl.n. (3 km)

MHD Ústí nad Labem: linka č.13: zastávka Zdymadla (0,1 km), linka č.1: zastávky Pod Hradem, Ovčácká stezka (150 m)

PARKOVÁNÍ Na levém břehu, v místě kde hlavní silnici kříží železniční vlečka, se na straně k řece nachází panelové parkoviště (50 m). Další možností je parkoviště u nedalekého motorestu (150 m). Na pravém břehu proti proudu řeky se nabízí dílčí možnosti k zaparkování mezi domy v osadě Střekov (0,2 km) nebo po proudu řeky na parkovišti restaurace "Labská bašta" u železničního viaduktu (0,8 Km).
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY (V případě, že máte zájem přispět odborným článkem, věcným komentářem či zajímavým názorem k tomuto místu, napište na zde)
ODKAZY Stránky povodí Labe
Výzkumné centrum průmyslového dědictví
Zdymadlo Střekov na wikipedii

vložit odkaz
AUTOR Jiří Šedivý, červenec 2007, aktualizováno červenec 2009

Turistika > Technické památky > Zdymadlo třekov

Úvod
Napište nám 
Copyright