ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách

WWW.CESKESTREDOHORI.CZ

Výroční zpráva 2010

Smyslem stránek ceskestredohori.cz je přispět k popularizaci Českého středohoří a podílet se tak trvale na ochraně tohoto jedinečně krásného kusu země. České středohoří si to nepochybně zaslouží.

Úvod


Vážení přátelé Českého středohoří, vážení návštěvníci těchto stránek,


v níže uvedeném přehledu se můžete seznámit se stručným zhodnocením roku 2010, tak jak se odehrál z pohledu internetového portálu WWW.CESKESTREDOHORI.CZ. Ačkoliv se v tomto roce nepodařilo vypublikovat takové množství nových příspěvků jako v roce předchozím, na návštěvnosti stránek se to vůbec neprojevilo. A tak došlo, stejně jako v minulých letech, k opětovnému nárůstu počtu zaznamenaných návštěv. Mírně se navýšil počet inzerentů a rozšířila se i nabídka publikací v malém internetovém obchodě.


Obsah

V roce 2010 přibylo na stránkách celkem 28 nových příspěvků s tematikou vázanou k Českému středohoří. Jejich výčet si můžete prohlédnout v níže uvedené tabulce.

Téma Rok 2010
Název Autor
Cestopisy Zpráva z turistického pochodu "Ústecké pozorovatelny" J. Šedivý
Celkem 4 Zpráva z botanické exkurze "Babinské louky" J. Šedivý - Karel Nepraš
Exkurze "Památné stromy na Ústecku II." Z. Kovářová
Na Milešovce J. Haasová
Místa Kaple svatého Víta v Sinutci J. Kvapil - V. Honys
Celkem 6

Zřícenina hradu Opárno J. Šedivý
Studánka svatého Víta v Sinutci J. Kvapil - V. Honys
Studánka svatého Jakuba v Lahovicích J. Kvapil - J. Šedivý
Hrad Panna J. Šedivý
Kletečná J. Šedivý
Příroda Zdobenec skvrnitý V. Vysoký
Celkem 2

Drabčíci Českého středohoří V. Vysoký
Umění Místo, kam se ráda vracíš J. Haasová
Celkem 2 Mám svůj přelud V. Bartošková
Společnost Dan Černý - umělec Českého středohoří Jiří Šedivý
Celkem 4 Roderick Slavík zůstává v krajině V. Bartošková
Ostrov. Iniciativa pro naše kostelíky J. Kvapil
Projekt Ostrovní akademie F. Velinský
Ostatní Výroční zpráva 2009 J. Šedivý
Celkem 10 Projekt Pohádky Českého středohoří J. Šedivý
Časopis "Poutníci Českého středohoří" J. Haasová
Projekt obnovy křížku u Hostovic J. Šedivý
Voda živá aneb studánkové putování sinutecké, lahovické a libčeveské" J. Šedivý
Film "Máj" J. Šedivý
Kniha "Pohádky Českého středohoří" J. Šedivý
Procházka za kostelní historií v Arnultovicích a Lučním Chvojně. J. Šedivý
H. Patráková: Vzhůru na Dola aneb malý průvodce do historie zaniklé osady u Podsedic J. Šedivý
Připravovaná kniha Zdeny Vojtíškové Z. Vojtíšková
Celkem 28 příspěvků


Menší přírůstek nových článků oproti předešlým letům byl způsoben zejména prací na projektu Hranice 1459, na němž se podílím, a kterému jsem v roce 2010 věnoval velké množství času. Dalším důvodem je i skutečnost, že rostoucí obsah těchto stránek vyžaduje větší časové nároky na údržbu a aktualizaci publikovaných dat. Z pohledu čtenáře se tento fakt podařilo vykompenzovat publikováním časopisu "Poutníci Českého středohoří" za nímž stojí neúnavná Jana Haasová. Na úvodní straně se navíc objevila samostatná sekce s názvem "AKTUÁLNĚ", upozorňující čtenáře na nejžhavější změny na stránkách.

Samozřejmě přibyly i nové obrázky a fotografické galerie, zodpověděli jsme řadu e-mailových dotazů, které sem každoročně přicházejí.

 

Návštěvnost

Stejně jako předešlá léta, byl i rok 2010 z hlediska návštěvnosti rokem úspěšným. Celkový počet návštěv *) se vyšplhal na 124.366, což je o 12.218 více než v předešlém roce (nárůst o 11%). Absolutní počet návštěv zaznamenaných od vzniku stránek překročil půlmilionovou hranici a k poslednímu dni roku 2010 dosáhl na hodnotu 566.222.

Průměrná denní návštěvnost za rok 2010 se vyšplhala na již velmi solidní hodnotu 341 návštěv za den, což je proti roku 2009 o 34 více. V měsíčním hodnocení zvítězil tentokrát měsíc duben s průměrnou návštěvností 401 návštěv za den, absolutní denní rekord za rok 2010 pak zaznamenal 19. březen s 623 návštěvami.


Pro zajímavost přikládáme pořadí jednotlivých stránek webu podle množství přístupů:

Pořadí prvních deseti navigačních stránek v roce 2010:

pořadístránka
1.Úvodní strana
2.Turistika
3.Ubytování
4.Encyklopedie
5.Akce
6.Hory a skály
7.Hrady, zámky a tvrze
8.Odkazy
9.Hledat
10.Živě ze středohoří


pořadí prvních deseti faktografických stránek v roce 2010:

pořadístránka
1.Milešovka
2.Lovoš
3.Varhošť
4.Radobýl
5.Nejvyšší vrcholy
6.Bořeň
7.Větruše
8.Zdymadlo-Střekov
9.Kalvárie - Ostré
10.Opárenské údolí


Hodnocení

Jak zaznělo výše, k největším pozitivům roku 2010 z pohledu těhto stránek patří bezpochyby nárůst návštěvnosti. Přibyla řada zajímavých článků, i když ne v takovém množství, jako tomu bylo v předešlých letech. Úspěšně pokračovala většina reklamních kampaní, k nimž přibyly některé nové, rozrostla se i nabídka internetového obchodu. Ve skromnější míře došlo k částečné modernizaci vzhledu stránek a to u nově zařazovaných míst. Stránky www.ceskestredohori.cz patřily podobně jako v předchozích letech k nejdůležitějším informačním zdrojům o Českém středohoří. V roce 2010 o tom svědčilo přední umístění odkazů na nejpoužívanějších internetových vyhledávačích, jako jsou www.google.cz nebo www.seznam.cz, při zadání klíčových slov týkajících se Českého středohoří (např. České středohoří, Milešovka, atd.).


Poděkování

Na závěr zbývá poděkovat všem, kteří se v roce 2010 podíleli na tvorbě, či jakkoliv jinak podpořili rozvoj portálu www.ceskestredohori.cz. Velký dík patří zejména všem autorům, kteří svými zajímavými příspěvky obohatili obsah těchto stránek. Jsou to:

 • Jana Haasová
 • Jan Kvapil
 • Václav Vysoký
 • Věra Bartošková
 • Zdena Kovářová
 • Vít Honys
 • Frederik Velinský
 • Zdena Vojtíšková
 • Karel Nepraš
 • Na tomto místě musíme zároveň vzpomenout i smutnou skutečnost, že nás v tomto roce bohužel navždy opustil velký milovník Českého středohoří a jeho zarputilý ochránce, fotograf Roderick Slavík.

  Na závěr bych chtěl poděkovat každému, kdo svou prací pomáhá chránit nebo jinak podporovat a popularizovat krajinu Českého středohoří. Všem návštěvníkům těchto stránek, všem obdivovatelům Českého středohoří přeji i nadále ty nejlepší zážitky z tohoto opomíjeného koutu divukrásné přírody a kouzelných památek.


  Jiří Šedivý, redaktor www.ceskestredohori.cz  *) Jedna návštěva je poskytovatelem webhostingu definována takto: Je-li položen požadavek na server vícekrát z jedné IP adresy, počítá se časový odstup od předchozí návštěvy. Pokud je tato hodnota větší než přednastavený tzv. visit timeout (nebo dosud z této adresy nebyl požadavek vznesen), je návštěva kvalifikována jako nová návštěva a přičítá se k celkovému počtu Visits - Návštěv i Sites - Míst. Standardní hodnota pro maximální časový rozdíl mezi dvěma návštěvami ze stejné adresy je 30 minut. Znamená to, že pokud na stránky vstoupí uživatel v 1:00 hod. odpoledne a vrátí se na ně ještě ve 3:00 hod., zaregistrují se celkem 2 návštěvy.
  O stránkách > Výroční zpráva 2010

  Úvod
  Napište nám 
  Copyright