ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách

WWW.CESKESTREDOHORI.CZ

Výroční zpráva 2011

Smyslem stránek ceskestredohori.cz je přispět k popularizaci Českého středohoří a podílet se tak trvale na ochraně tohoto jedinečně krásného kusu země. České středohoří si to nepochybně zaslouží.

Úvod


Vážení přátelé Českého středohoří, vážení návštěvníci těchto stránek,


v níže uvedeném přehledu se můžete seznámit se stručným zhodnocením roku 2011, tak jak se odehrál z pohledu internetového portálu WWW.CESKESTREDOHORI.CZ.

Rok 2011 lze bezpochyby nazvat rokem rekordů. Vedle rekordní návštěvnosti bylo vypublikováno i rekordní množství nových příspěvků. Opomenout nelze ani tu skutečnost, že po dlouhých letech prošly stránky i částečnou rekonstrukcí, čímž získaly poprvé od svého založení nový vzhled.

Obsah

V roce 2011 se počet nových příspěvků vyšplhal na rekordní hodnotu 71. Tím se počet článků oproti předešlému roku znásobil více než dva a půlkrát. Za tento nárůst jsme vděčni zejména paní Zdeně Vojtíškové, která je autorkou téměř poloviny z nich a svojí činností obohatila stránky o řadu dosud nepopsaných míst. Výčet všech příspěvků si můžete prohlédnout v níže uvedené tabulce.

Téma Rok 2011
Název Autor
Cestopisy Exkurze "Hrady v údolí Labe III." Petra Kudělová
Celkem 34 Oslava v Milešově „Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic – český obránce Vídně“ Věra Hroudová
Výprava za bledulemi do Českého středohoří Zdena Vojtíšková
Lužní les Šebín Zdena Vojtíšková
Sedlo a Hořidla Květa Roznětínská
Hradiště a Holý vrch Zdena Vojtíšková
Oblík, Srdov a Brník Květa Roznětínská
Na přírodní památku Radouň Zdena Vojtíšková
Bílé stráně v květnu Zdena Vojtíšková
Z Peruce na rozhlednu Stradonka Zdena Vojtíšková
Drama ve Středohoří Jana Haasová
Raná a Srdov Zdena Vojtíšková
Trojhora a Panna Zdena Vojtíšková
Bílé stráně v červenci 2011 Zdena Vojtíšková
Botanická exkurze na Bořeň Jiří Šedivý - Karel Nepraš
Porta Bohemica a Oparenské údolí Zdena Vojtíšková
V kraji cikád Jana Haasová
Kamýk a Plešivec Zdena Vojtíšková
Zubrnice a Buková hora Zdena Vojtíšková
Rohatec, Visálek, Vrcha a Senec Zdena Vojtíšková
Bílé stráně v září 2011 Zdena Vojtíšková
Z Peruce do Slavětína Zdena Vojtíšková
Mannsteinův kámen a Milešovka Zdena Vojtíšková
Přes Kamenný vrch a Kuklu Zdena Vojtíšková
Šibeník, Malý vrch, Křížové vršky a Kamenná slunce Zdena Vojtíšková
Přes Ostrý na Výří skály Zdena Vojtíšková
Kamýk - Malé Hradiště Zdena Vojtíšková
Jeden z podzimních výletů: Raná – Šibeník Květa Roznětínská
Podzimní toulání přes Helfenburk, Ostré a Opičí skálu Květa Roznětínská
Kvítel a Solanská hora Zdena Vojtíšková
Křemín, kostel v Zahořanech a Holý vrch u Křešic Zdena Vojtíšková
Výlet na Trojhoru Jana Haasová
Podzimní den – z Duban k bývalým lomům Květa Roznětínská
Vánoční výlet na Liščín Zdena Vojtíšková
Místa Košťálov Jiří Šedivý
Celkem 8

Kostel Narození Panny Marie v Trmicích Jiří Šedivý
Házmburk Jiří Šedivý
Vrch Syslík (u Třtěna) Jiří Šedivý
Hora Sedlo Zdena Vojtíšková
Konojedské bochníky Zdena Vojtíšková
Dubí hora Zdena Vojtíšková
Bílé stráně Zdena Vojtíšková
Umění Zimní skica J. Haasová
Celkem 6 Srpnová Milešovka J. Haasová
Poutník Radka Váňová
Z Radobýlu Jana Švýcarová
Pěšky do Litoměřic Taťána Nováková
Poutnická Věra Bartošková
Společnost Občanské sdružení pro záchranu kostela v Trmicích Jiří Šedivý
Celkem 4 Vchynické škatule Lenka Baudlerová
Páter Franz Sitte Pavel Koukal
Malíř Českého středohoří Dan Richter Jiří Šedivý
Ostatní Almanach Umlklé struny zvuk...? Věra Bartošková
Celkem 19 Výroční zpráva 2010 J. Šedivý
Filmový projekt "Ostrou chůzí na Ostrý" J. Šedivý
Záchrana kostela a fary v Trmicích J. Šedivý
Vodopády na Ústecku, 2. doplněné vydání J. Šedivý
Mapa České středohoří západ 1:25:000 J. Šedivý
Projekt "Trasy netušených krás" Václav Houfek
Publikace "Historie kostela svatých Tří králů v Libouchci" J. Šedivý
Mapa České středohoří. (východní část) 1:50:000 J. Šedivý
Kniha "Tajemné podzemí. V. díl - Severní Čechy" J. Šedivý
Kniha "České středohoří. Studie fytogeografická" J. Šedivý
Publikace malíře Dana Richtera "Obrazy z mládí i stáří" J. Šedivý
Publikace "Kostel svatého Mikuláše v Čermné" J. Šedivý
Publikace "Opevnění z let 1937 - 1938 v úseku Střekov - Hřensko" J. Šedivý
Kniha "Kraj českého granátu na starých pohlednicích" J. Šedivý
Kniha pověstí "Zlatá Kvočna" J. Šedivý
Kniha "Na slunné straně Milešovky" Věra Bartošková - Jiří Šedivý
Obrazy z mládí i stáří. Soubor pohlednic obrazů z let 1947 - 2010 J. Šedivý
Nahlédnutí do grafického díla. Soubor 12 pohlednic J. Šedivý
Celkem 71 příspěvků


Nelze opominout ani skutečnost, že spolu s přibývajícím textovým obsahem narostla i základna fotografií a obrázků dokumentujících krásy Českého středohoří.

 

Návštěvnost

Jak bylo nastíněno hned v úvodu, návštěvnost stránek v roce 2011 opět vzrostla. Celkový počet návštěv*) se vyšplhal na číslo 138.177, což je oproti předešlému roku o 13.800 více (nárůst o 11%). Absolutní počet návštěv zaznamenaných od vzniku stránek překročil hranici 700.000 a k poslednímu dni roku 2011 se zastavil na čísle 704.399.

Průměrná denní návštěvnost za rok 2011 stoupla na hodnotu 379 návštěv za den a pomalu se tak blíží vysněné pětistovce. V porovnání s rokem 2010 tak stoupl tento počet o 38 denních návštěv. V měsíčním hodnocení zvítězil tentokrát měsíc červenec s průměrnou návštěvností 484 návštěv za den, absolutní denní rekord pak zaznamenal 14. červenec se  775 návštěvami.


Pro zajímavost přikládáme pořadí jednotlivých stránek webu podle množství přístupů:

Pořadí prvních deseti navigačních stránek v roce 2011:

pořadístránka
1.Úvodní strana
2.Turistika
3.Ubytování
4.Akce
5.Hory a skály
6.Encyklopedie
7.Webkamery
8.Hrady, zámky a tvrze
9.Odkazy
10.Obchod


pořadí prvních deseti faktografických stránek v roce 2011:

pořadístránka
1.Milešovka
2.Lovoš
3.Radobýl
4.Bořeň
5.Varhošť
6.Nejvyšší vrcholy
7. Ústí nad Labem
8.Větruše
9.Kalvárie - Ostré
10.Opárenské údolí


Hodnocení

Vedle rostoucího obsahu a návštěvnosti náleží k významným počinům vzhledová úprava stránek. Tuto skutečnost lze považovat za největší proměnu, kterou stánky prošly od okamžiku svého založení. Posoudit to můžete na níže uvedených náhledech.Podoba úvodní stránky v době založení v roce 2004.Podoba úvodní stránky v roce 2008.Podoba úvodní stránky na konci roku 2011.

K této úpravě došlo až na samém konci roku 2011 a nepodařilo se ji zdaleka aplikovat na všech stránkách. Nepřináší žádnou převratnou změnu, struktura stránek zůstává zachována, navigace z větší části také. Cílem bylo stránku zúžit a přinést i trochu svěžího dechu.

Další novinka pak souvisí s rozmachem vlivu tzv. sociálních sítí. Rozhodli jsme se, že nemůžeme zůstat stranou a založili jsme si v závěru roku 2011 samostatný účet na Facebooku. Ten dosahoval na konci roku 2011 necelou padesátku příznivců. V porovnání s jinými stránkami to sice mnoho není, je to však zatím jen začátek. Z prvních zkušeností vyplývá, že jedním z přínosů bude možnost informovat o novinkách na webu i ty uživatele, kteří navštěvují stránky ceskestredohori.cz jen příležitostně. Druhým přínosem je pak možnost diskutovat, psát a komunikovat v odlehčeném tónu, který by na těchto stránkách byl jen těžko představitelný.

Z ekonomického hlediska lze konstaovat, že si stránky ceskestredohori.cz dokázaly na svůj provoz díky reklamě a prodeji publikací opět vydělat. Nadále tak fungujeme bez jakékoliv podpory ze strany státních, komunálních, či jakýchkoliv jiných institucí (= nezatěžujeme státní pokladnu a tedy ani daňové poplatníky).

Stejně jako v předchozích letech platí skutečnost, že stránky www.ceskestredohori.cz patřily k nejdůležitějším informačním zdrojům o Českém středohoří. V roce 2011 o tom svědčilo přední umístění odkazů na nejpoužívanějších internetových vyhledávačích, jako jsou www.google.cz nebo www.seznam.cz, při zadání klíčových slov týkajících se Českého středohoří (např. České středohoří, Milešovka, atd.).

Co se výhledu do dalších let týká, rádi bychom pokračovali ve snaze, která byla zahájena již na konci roku 2011. Tedy pokračovat v modernizaci a posunout portál www.ceskestredohori.cz o jeden stupínek výše, tak aby svým návštěvníkům poskytoval nejen maximum informací, ale aby pro ně zároveň byl i co nejvíce uživatelsky přívětivý.


Poděkování

Na závěr děkujeme všem, kteří se v roce 2011 podíleli na tvorbě a podpoře internetového portálu www.ceskestredohori.cz. Velký dík patří zejména všem autorům, kteří svými zajímavými příspěvky obohatili obsah těchto stránek. Jsou jimi:

 • Zdena Vojtíšková
 • Květa Roznětínská
 • Jana Haasová
 • Věra Bartošková
  a další
 • Rovněž bych rád poděkoval každému, kdo svou prací pomáhá chránit nebo jinak podporovat a popularizovat krajinu Českého středohoří. Všem návštěvníkům těchto stránek, všem obdivovatelům Českého středohoří přeji i nadále ty nejlepší zážitky z tohoto opomíjeného koutu divukrásné přírody a památek.


  Jiří Šedivý, redaktor www.ceskestredohori.cz  *) Jedna návštěva je poskytovatelem webhostingu definována takto: Je-li položen požadavek na server vícekrát z jedné IP adresy, počítá se časový odstup od předchozí návštěvy. Pokud je tato hodnota větší než přednastavený tzv. visit timeout (nebo dosud z této adresy nebyl požadavek vznesen), je návštěva kvalifikována jako nová návštěva a přičítá se k celkovému počtu Visits - Návštěv i Sites - Míst. Standardní hodnota pro maximální časový rozdíl mezi dvěma návštěvami ze stejné adresy je 30 minut. Znamená to, že pokud na stránky vstoupí uživatel v 1:00 hod. odpoledne a vrátí se na ně ještě ve 3:00 hod., zaregistrují se celkem 2 návštěvy.


  O stránkách > Výroční zpráva 2011

  Úvod
  Napište nám 
  Copyright