Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 
Menu - reklama
JMÉNO

Rohatec

Fotogalerie

FOTOGALERIE


DALŠÍ JMÉNA  

TYP hora
opuštěný lom

OBLAST Dolnooharská tabule - Hazmburská tabule

REGION Libochovice

GPS
POLOHA
Zobrazit na mapě:
50°23'53.446"N, 13°59'50.718"E
POPIS
Čedičový vrch Rohatec (264 m), či spíš jeho smutné torzo, se nachází asi 3 km západně od Libochovic mezi obcemi Dubany a Křesínem, uprostřed zemědělsky využívané krajiny. Tvoří dominantu tzv. Křesínských vrchů, ke kterým patří ještě Visálek, Viselec, Vrcha, Senec a Jiřetín. Jako většina z nich byl v minulosti silně zdevastován těžbou, postižena byla hlavně severní strana kopce. Podle dostupných záznamů tvořil kdysi s protější Vrchou jeden celek pod jménem Vrcha, název Rohatec získal až po odtěžení podle porůznu vyčnívajících skalnatých výběžků. Na jižním svahu se kdysi rozkládaly vinice a při jeho úpatí bylo při archeologických výzkumech odkryto dávné pohřebiště.

Masiv zničeného kopce je poměrně rozsáhlý, rozčleněný starými, lomovými jamami. Do šířky rozvinuté, velmi rozlehlé úpatí, zarostlé náletovými dřevinami a starými ovocnými sady, vybíhá v nepravidelných úsecích do okolních obilných lánů. Příroda časem zahladila staré jizvy a hrbolatý povrch pokryla teplomilná stepní vegetace se vzácnými druhy rostlin, z nichž je velký počet uveden v Červeném seznamu ohrožených druhů. Přestože se jedná o významnou botanickou lokalitu, není zařazen mezi chráněná území.Přicházíme-li polní cestou od Duban, hned před počátkem severního úbočí nalezneme mj. česnek kulatohlavý, svahy i vrcholky porůstá velmi hojně Řepovník vytrvalý, kozinec rakouský, silenka ušnice, sesel fenyklový, vlnice chlupatá, pcháč bělohlavý a pcháč bezlodyžný, jižní svah pod výškovým bodem kavyl vláskovitý, bodlák nicí, slanobýl draselný (ruský) a divizna brunátná. V příznivých rocích je zde možno spatřit i některý druh zárazy, např. záraza žlutá a v jedné lomové prohlubni byla dokonce nalezena i vzácná třezalka ozdobná. V západním cípu úpatí roste oman německý, severoseverozápadní příkrá stráň v červnu a červenci září nesčetnými kvítky bělozářka větevnaté, z dalších rostlin se zde vyskytuje hořeček brvitý, ledenec přímořský, voskovka menší, černohlávek velkokvětý, šalvěj hajní, šalvěj luční a šalvěj přeslenitá, chrpa latnatá a chrpa čekánek, len počistivý, máčka ladní, jehlice trnitá, oman britský, divizna velkokvětá, hvozdík kartouzek, vičenec ligrus, mařinka psí, Celík zlatobýl, zvonek rozkladitý, rýt žlutý, kozinec cizrnovitý, bedrník obecný, prorostlík srpovitý, starček přímětník a další. V křovinatých lemech úpatí upoutají pozornost mohutné a atraktivní exempláře silně invazního bolševníku velkolepého.

Další pokladnici, zejména koncem léta, nabízí sousední Vrcha. Na mírně svažitých, jihozápadně orientovaných loukách najdeme početnou hvězdnici zlatovlásek, hořeček brvitý, černohlávek velkokvětý, hlaváč šedavý aj.

Od výškového bodu na nejvyšším vrcholu Rohatce se otevírá dokonalý kruhový výhled. Západně na Křesín a kopce lounského středohoří, severozápadně, severně a severovýchodně přes Vrchu na milešovské středohoří až k Házmburku, dále na Dubany, Libochovice, vzdálený Říp, jižním směrem přes údolí Ohře na Šebín, botanicky rovněž zajímavý hlavně pro výskyt chráněné hajní i jiné květeny (bledule jarní, ladoňka vídeňská, vítod nahořklý, třemdava bílá, zimostrázek alpský, vraní oko čtyřlisté, lilie zlatohlavá, medovník meduňkolistý, kamejka modronachová aj).

PŘÍSTUP
Vydáme-li se širokou cestou od dubanského kostela severním směrem, zanedlouho odbočuje jedna polní cesta pod úpatí kopce, posléze další do sedla mezi Rohatcem a Vrchou.
VLAK Dubany (1 km), Křesín (1,2 km), Libochovice (3 km)
AUTOBUS Libochovice (3 km)
PARKOVÁNÍ Dubany
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY Podzimní den – z Duban k bývalým lomům (Květa Roznětínská)
Rohatec, Visálek, Vrcha a Senec (Zdena Vojtíšková)

Pokud máte zájem přispět odborným či zajímavým článkem k tomuto místu, napište nám e-mail či zprávu přes formulář. V případě věcného komentáře či názoru k tomuto místu použijte prosím diskuzního fóra (viz níže).
ODKAZY Detektivka s kosatcem bezlistým: ziva.avcr.cz
Do nitra sopky (geologický popis): drabek.bigbloger.lidovky.cz

Pokud znáte zajímavý odkaz k tomuto místu, zašlete nám e-mail či zprávu přes formulář.
AUTOR Zdena vojtíšková, listopad 2013
DISKUZE Diskuzi k tomuto místu zobrazíte zde
DALŠÍ CÍLE
Házmburk

Házmburk (7,5 km)


Košťálov

Košťálov (13 km)


Oltářík

Oltářík (17 km)


Švestková dráha

Švestková dráha (12 km)


Syslík (u Třtěna)

Syslík (u Třtěna) (12 km)


Oblík

Oblík (16 km)Turistika > Hory a skály - Paměť krajiny > Rohatec

Úvod
Napište nám
Copyright
Dolní banner