Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách
Stránky www.ceskestredohori.cz

Výroční zpráva 2006

Úvod

Smyslem stránek www.ceskestredohori.cz je přispět k popularizaci Českého středohoří a podílet se tak trvale na ochraně tohoto jedinečně krásného kusu země. České středohoří si to nepochybně zaslouží.


Vážení čtenáři a návštěvníci stránek zde máte možnost nahlédnout do krátkého zhodnocení roku 2006, jak probíhal z pohledu stránek www.ceskestredohori.cz.

Rok 2006 byl zejména rokem rekordní návštěvnosti: průměrná denní návštěvnost narostla proti předešlému roku o téměř 60%. Dalším významným mezníkem roku 2006 se stala skutečnost, že na stránkách proběhly první komerční reklamní kampaně.

Obsah

V roce 2006 přibylo na stránkách celkem 25 nových příspěvků, jejich výčet si můžete prohlédnout v níže uvedené tabulce. Obsah stránek se tak rozrostl o 63% proti celkovému stavu na konci roku 2005.

Téma

Rok 2006

Název

Autor

Karta místa

hrad Střekov

J. Šedivý

 

Celkem 7

 

Mineralogické muzeum v Homoli

J. Šedivý

mohyla u Želének

J. Šedivý

Muzeum opevnění - Hostovice

J. Drobný

Opárenské údolí

Z. Jirousek

Větruše

J. Šedivý

Zabrušany - hradiště

J. Šedivý

Příspěvek

Prosebná procesí do polí na sv. Marka v Kozlech

J. Kvapil

Celkem 3

Stavební historie hradu Střekov

J. Šedivý

Výhled z Bořně jako úloha z matematiky

J. Drobný

Květena

Záraza nachová česká

K. Nepraš

Celkem 5

Záraza nachová pravá

K. Nepraš

Záraza namodralá

K. Nepraš

Záraza šupinatá

K. Nepraš

Záraza vyšší

K. Nepraš

Poezie

Adonis vernalis

J. Haasová

Celkem 3

Hořenecká

J. Haasová

Jaro u Ohárky

J. Haasová

Zprávy

Křížový deníček

J. Kvapil

Celkem 7

Posvěcení obnoveného kříže

J. Kvapil

výroční zpráva 2004-2005

J. Šedivý

Zpráva o botanické exkurzi Radobýl-Bílé stráně

J. Šedivý

Zpráva o exkurzi: Linie lehkého opevnění u Bíliny

J. Šedivý

Zpráva o exkurzi: zaniklé vsi na Bukové hoře

J. Šedivý - J. Kvapil

Zpráva z exkurze: Zapomenuté památky na Teplicku

E. Nová

Celkem

25 příspěvků


Stejně jako v minulých letech bylo na stránkách uveřejněno několik desítek pozvánek na kulturní akce. Zároveň jsme se pokusili vyhovět všem e-mailovým dotazům, které přišly opět ve větším množství od našich čtenářů.

 

Návštěvnost

Návštěvnost v roce 2006 trhala skutečné rekordy. Celkový počet návštěv*) za rok 2006 dosáhl čísla 70.404, což je o téměř 14 tisíc návštěvníků více než za první dva roky existence stránek (2004-2005) dohromady. Absolutní počet návštěvníků se tak od vzniku stránek vyšplhal k poslednímu dni roku 2006 na číslo 126.850.

Průměrná denní návštěva za rok 2006 dosáhla hodnoty 193 návštěv za den, což je proti návštěvnosti za rok 2005 (121 návštěv / den) nárůst o téměř 60%. V měsíčním hodnocení zvítězil měsíc duben s 267 návštěvami za den, denní rekord za rok 2006 drží 20. březen s 385 návštěvami.

Pro zajímavost přikládáme ještě pořadí jednotlivých stránek webu podle množství přístupů:

pořadí prvních deseti navigačních stránek v roce 2006:

pořadístránka
1.Úvodní strana
2.Přehled akcí
3.Turistika
4.Ubytování
5.Krajina (encyklopedie)
6.Vyhledat
7.Hory a skály
8.Reklama - ubytování
9.Krása Českého středohoří
10.Hrady, zámky a tvrze


pořadí prvních deseti faktografických stránek v roce 2006:

pořadístránka
1.Milešovka
2.ZOO Ústí nad Labem
3.Radobýl
4.Varhošť
5.Úštěk
6.Obrazy Jany Haasové
7.Vrabinec
8.Zámek Benešov n. Ploučnicí
9.Větruše
10.Koniklec otevřený

Hodnocení

Je třeba poznamenat, že stránkám by v roce 2006 slušelo větší množství dat, ať již jde o zpracovaná místa, výlety, tematické články a příspěvky nebo v neposlední řadě o základní informace charakterizující oblast Českého středohoří. Navýšení faktografických údajů je stále výzvou do budoucna. Rovněž by bylo vhodné navázat na rok 2006 v postupném vylepšování technického řešení a fungování stránek. Přes všechny tyto drobné problémy je důležité uvést, že stránky stále patří k nejdůležitějším informačním zdrojům o Českém středohoří na internetu. To lze odvodit z předního umístění odkazů na nejužívanějších vyhledávačích jako jsou www.google.cz nebo www.seznam.cz při zadání klíčových slov týkajících se Českého středohoří (např. České středohoří, Milešovka, atd.).

Jedním z dokladů o významu stránek www.ceskestredohori.cz je skutečnost, že se odkazy na tyto stránky objevují i v novinových článcích pojednávajích o turistice a cestování.

Jak bylo již uvedeno výše, na stránkách proběhly v roce 2006 i první dvě reklamní kampaně a to pro ubytovací zařízení Penzion Wanda a Hotel Memorial. Díky tétoskutečnosti se podařilo alespoň částečně snížit náklady na provoz těchto stránek.

Poděkování

Na závěr zbývá opět poděkovat všem, kteří se v roce 2006 podíleli na tvorbě či jakkoliv jinak podpořili stránky www.ceskestredohori.cz. Zejména pak děkuji níže uvedeným:

Jsou to:


 • Karel Nepraš
 • Jana Haasová
 • Jan Kvapil
 • Jana Haasová
 • Josef Drobný
 • Eliška Nová
 • Zbyněk Jirousek
 • A všem, co chodíte na tyto stránky, nebo "jen" do Českého středohoří, všem co děláte cokoliv pro podporu tohoto krásného pohoří přeji, aby to naše středohoří bylo stále tak malebné a kouzelné.


  Jiří Šedivý

  www.ceskestredohori.cz  *) Jedna návštěva je poskytovatelem webhostingu definována takto: Je-li položen požadavek na server vícekrát z jedné IP adresy, počítá se časový odstup od předchozí návštěvy. Pokud je tato hodnota větší než přednastavený tzv. visit timeout (nebo dosud z této adresy nebyl požadavek vznesen), je návštěva kvalifikována jako nová návštěva a přičítá se k celkovému počtu Visits - Návštěv i Sites - Míst. Standardní hodnota pro maximální časový rozdíl mezi dvěma návštěvami ze stejné adresy je 30 minut. Znamená to, že pokud na stránky vstoupí uživatel v 1:00 hod. odpoledne a vrátí se na ně ještě ve 3:00 hod., zaregistrují se celkem 2 návštěvy.
  O stránkách > Výroční zpráva 2006  Úvod   Napište nám   Copyright

  Tato stránka byla naposledy aktualizována 22.2.2008


   České středohoří
  Kouzla krajiny 
  ceskestredohori.cz
  Klikněte prosím