Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách

WWW.CESKESTREDOHORI.CZ

Výroční zpráva 2008

Smyslem stránek www.ceskestredohori.cz je přispět k popularizaci Českého středohoří a podílet se tak trvale na ochraně tohoto jedinečně krásného kusu země. České středohoří si to nepochybně zaslouží.

Úvod

Vážení čtenáři a návštěvníci,


Nahlédněte do krátkého zhodnocení roku 2008 z pohledu stránek WWW.CESKESTREDOHORI.CZ. Podobně jako v předešlých letech došlo i v roce 2008 k opětovnému nárůstu návštěvnosti, stejně tak se navýšil i počet publikovaných článků. V roce 2008 zde měli také případní zájemci poprvé možnost zakoupit si publikaci nebo DVD se vztahem k Českému středohoří. Stránky doznaly, podobně jako v každém roce, několika drobných změn. Ty se nejvíce projevily v uspořádání sekce encyklopedie. Mezi novinky patří také spuštění miniverze v německém znění. V roce 2008 pokračovala většina reklamních kampaní pro provozovatele ubytovacích zařízení v Českém středohoří, přibyly zde dokonce i některé nové subjekty.


Obsah

V roce 2008 se stránky rozrostly o 50 nových příspěvků s tematikou vázanou k Českému středohoří. Jejich výčet si můžete prohlédnout v níže uvedené tabulce. Oproti celkovému stavu ke konci roku 2007 se tak obsah rozrostl téměř o 47%.

Téma Rok 2008
Název Autor
Cestopisy Boreč v zimě J. Haasová
Celkem 16 Zpráva z exkurze: Pamětihodnosti Libouchce V. Keller
V dubnu pod Lovošem J. Haasová
Zpráva o turistickém pochodu "Vodopády na Ústecku" J. Šedivý
Pod Košťálovem v květnu J. Haasová
Svatomarkovské procesí Sinutec – Chrámce, 2008 V, Keller
Borečská sonatina a velká symfonie středohorská J. Haasová
Zpráva z exkurze "Orchideje u Modré a Jílového" J. Šedivý - K. Nepraš
Zpráva z Geologické exkurze po Českém středohoří 2008 P. Kudělová
Po stopách milešovského Himantoglossa J. Šedivý - K. Nepraš
Vrbičanská sonatina J. Haasová
Balbínův popis Bořně J. Šedivý
Podmilešovské rondo J. Haasová
Balbínův popis Milešovky (před r. 1681) J. Šedivý
Exkurze "Sluneční elektrárna - kaple Ostré" P. Kudělová - P. Kuděla
Nenápadný Plaňák J. Haasová
Místa Bořeň J. Šedivý
Celkem 4

Informační středisko Ústí n.L. J. Šedivý
Levín J. Šedivý
Studánka u Pustého zámku J. Šedivý
Tip na výlet(1) Za starými hrady a řemesly do Českého středohoří J. Šedivý
Příroda Projekt "Mapování orchidejí" K. Nepraš
Celkem 4

Mravenci Českého středohoří V. Vysoký
Motýli Českého středohoří I. V. Vysoký
Kruštík ostrokvětý pravý objeven v Českém středohoří K. Nepraš - P. Batoušek
Historie Za historií Klíšského potoka V. Machová
Celkem 5 Střekov - zřícenina umělců M. Košťálová
Alchymisté z budyňského zámku J. Šedivý
Tři pověsti o Matyldě J. Šedivý
Historie názvu "České středohoří" J. Šedivý
Umění Středohoří V. Bartošková
Celkem 11 Tání V. Bartošková
Východ slunce na Milešovce" V. Bartošková
Krajina v poezii, poezie v krajině V. Bartošková
STŘEDOHORSKÁ V. Bartošková
ROZPOMÍNÁNÍ BEZTĚLCŮ V. Bartošková
Poutníkům Českého středohoří V. Bartošková
Na Házmburku V. Bartošková
Rekviem pro orchideu J. Haasová
Kamenné moře J. Haasová
Podzimní středohořská J. Haasová
Společnost Básnířka Věra Bartošková V. Bartošková
Celkem 4 Antonín Barák - malíř Českého středohoří J. Haasová
občanské sdružení "Zdravé Ústí" V. Růřička
Občanské sdružení pro záchranu hradu Blansko J. Ptáček
Ostatní Výroční zpráva 2007 J. Šedivý
Celkem 5 Projekt "Hledání ztraceného ráje" V. Svobodová
Záhady Milešovského středohoří J. Šedivý
Projekt "Záchrana zámku v Mirošovicích" J. Kittl
Ludmila Hájková - fotografická kniha "České středohoří" J. Šedivý
Celkem 50 příspěvků


Kromě výše uvedených příspěvků se na stránkách objevila řada dalších informací, fotografií nebo obrázků. Jak bylo již v úvodu naznačeno, největší změny dosáhla sekce ENCYKLOPEDIE, kde přibylo několik nových rubrik, například historické cestopisy, zvířena, pověsti a pohádky. Největší novinkou se však stalo zřízení jednoduchého internetové obchodu, díky kterému bylo distribuováno několik desítek knih a DVD.

Jako každým rokem bylo na stránkách uveřejněno několik desítek pozvánek na kulturní akce se vztahem k Českému středohoří. Stejně tak jsme se pokusili vyhovět všem e-mailovým dotazům, které docházely od našich čtenářů.

 

Návštěvnost

Stejně jako v předešlých letech, i v roce 2008 padaly rekordy v počtu návštěv*). Jejich celkový počet překonal poprvé magickou hranici 100.000 a to o více než 4 tisíce: 104.243. To je proti údajům z roku 2007 (98.615) nárůst o 5,7%. Absolutní počet návštěv zaznamenaných od vzniku stránek dosáhl k poslednímu dni roku 2008 na hodnotu 329.708.

Průměrná denní návštěvnost za rok 2008 se vyšplhala na hodnotu 286 návštěv za den, což je proti roku 2007 (270 návštěv / den) o 16 více. V měsíčním hodnocení zvítězil měsíc květen s průměrem 366 návštěv za den, absolutní denní rekord za rok 2008 drží 6. květen s 504 návštěvami.

Pro zajímavost přikládáme ještě pořadí jednotlivých stránek webu podle množství přístupů:

Pořadí prvních deseti navigačních stránek v roce 2008:

pořadístránka
1.Úvodní strana
2.Turistika
3.Ubytování
4.Akce
5.Encyklopedie
6.Hory a skály
7.Hrady, zámky a tvrze
8.Odkazy
9.Hledat
10.Reklama


pořadí prvních deseti faktografických stránek v roce 2008:

pořadístránka
1.Milešovka
2.Lovoš
3.Radobýl
4.Varhošť
5.ZOO Ústí nad Labem
6.Bořeň
7.Ústí nad Labem
8.Česká Kamenice - hrad
9.Větruše
10.Nálety na Ústí nad Labem


Hodnocení

Hodnocení tohoto roku je velmi podobné tomu předešlému. Stoupla návštěvnost, rozrostl se výrazně i obsah stránek, ale přesto zde stále chybí řada nezpracovaných turisticky velmi významných míst. To je také největší výzvou nadcházejícího roku (2009), aby byl tento neodstatek maximálně doplněn.

V roce 2008 pokračovala řada reklamních kampaní, rozběhly se i nové, byl zaveden internetový obchod. To vše pomohlo alespoň částečně vyvážit náklady na provoz těchto stránek. Technické řešení stránek došlo několika drobných změn, nikoliv však zásadních. A tak i tato oblast zůstává rozsáhlým prostorem pro další modernizaci. Přesto stále platí, že stránky patří k nejdůležitějším informačním zdrojům o Českém středohoří na internetu. O tom v roce 2008 svědčilo přední umístění odkazů na nejužívanějších vyhledávačích, jako jsou www.google.cz nebo www.seznam.cz, při zadání klíčových slov týkajících se Českého středohoří (např. České středohoří, Milešovka, atd.).


Poděkování

Na závěr zbývá poděkovat všem, kteří se v roce 2008 podíleli na tvorbě, či jakkoliv jinak podpořili rozvoj portálu www.ceskestredohori.cz. Velký dík patří zejména všem autorům, kteří svými zajímavými příspěvky obohatili obsah těchto stránek. Jsou to:

 • Jana Haasová
 • Věra Bartošková
 • Karel Nepraš
 • Václav Vysoký
 • Viktor Keller
 • Petra Kudělová
 • Jan Ptáček
 • Jan Kittl
 • Michaela Košťálová
 • Vladimír Růžička
 • Veronika Svobodová
 • Vl. Machová
 • Petr Batoušek
 • Pavel Kuděla
 • Zároveň bych chtěl poděkovat každému, kdo svou prací pomáhá chránit nebo jinak podporovat a popularizovat krásnou krajinu Českého středohoří. Všem návštěvníkům těchto stránek, všem obdivovatelům Českého středohoří přeji i nadále ty nejlepší zážitky z našeho krásného pohoří...


  Jiří Šedivý, redaktor www.ceskestredohori.cz  *) Jedna návštěva je poskytovatelem webhostingu definována takto: Je-li položen požadavek na server vícekrát z jedné IP adresy, počítá se časový odstup od předchozí návštěvy. Pokud je tato hodnota větší než přednastavený tzv. visit timeout (nebo dosud z této adresy nebyl požadavek vznesen), je návštěva kvalifikována jako nová návštěva a přičítá se k celkovému počtu Visits - Návštěv i Sites - Míst. Standardní hodnota pro maximální časový rozdíl mezi dvěma návštěvami ze stejné adresy je 30 minut. Znamená to, že pokud na stránky vstoupí uživatel v 1:00 hod. odpoledne a vrátí se na ně ještě ve 3:00 hod., zaregistrují se celkem 2 návštěvy.
  O stránkách > Výroční zpráva 2008  Úvod   Napište nám   Copyright

  Tato stránka byla naposledy aktualizována 16. 3. 2010


   České středohoří
  Kouzla krajiny 
  ceskestredohori.cz