ceskestredohori.cz
turistický
informační portál

Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 

JMÉNO

Bílé stráně

FOTOGALERIE

DALŠÍ JMÉNA  

TYP stráň
národní přírodní památka

OBLAST Verneřické středohoří

REGION Litoměřice

GPS
POLOHA
Zobrazit na mapě:
50°33'35.232"N, 14°7'59.738"E
POPIS
Bílá stráň, protáhlé, dvouvrcholové návrší nepravidelného tvaru s nadmořskou výškou 354 m, se rozkládá mezi Litoměřicemi, Žitenicemi a Skalicí. Jedna z užších stran je zakončena Mostnou horou s rozhlednou, opačná strana se svažuje do úzkého údolí, nad kterým se vypíná do výšky 590 m Křížová hora.

Část svahu vyššího vrcholu, naproti skalnímu útvaru Kočka u Žitenic, tvoří erodovaná příkrá stráň, kde se nachází množství zajímavých rostlin, např. kamejka modronachová, devaterník velkokvětý tmavý, krvavec menší, úročník bolhoj, kakost krvavý, rozrazil ožankovitý aj. Mnohem významnější je však strana protilehlá, západní s mírným natočením k severu. Výhřevný, opukový svah strmě spadající k Pokratickému potoku, místy s erozí a drobnými sesuvy obnaženým skalním podložím, na dálku bíle zářícím, který dal lokalitě jméno Bílé stráně, patří z hlediska výskytu vzácných a chráněných rostlin, zejména vstavačovitých, k nejcennějším v severních Čechách. Lokalita byla na rozloze 3,24 ha vyhlášená 30.3.1954 Chráněným územím, jedna její část byla chráněna již od r.1929. Patří k evropsky významným lokalitám Soustavy NATURA 2000. V přípravě je rozšíření chráněného úuemí na výměru 12,6 ha.

Celá stráň je zajímavě členitá, shora lemovaná pásmem keřů (líska, svída krvavá, jeřáb muk, zimolez kozí list), pod kterými se daří spoustě rostlin, na jaře zde najdeme okrotici bílou, vstavač nachový, kokořík vonný aj. Travnaté svahy kombinované s lesními porosty vytvářejí vhodné prostředí pro rostliny náročné a vzácné, jako je např. střevíčník pantoflíček, tořič muchonosný, pětiprstka žežulník, plamének přímý, třemdava bílá, len žlutý a tenkolistý, bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý, sasanka lesní, koulenka prodloužená, medovník meduňkolistý, lilie zlatohlávek.

Podél potoka, pod stromovím tvořeným převážně jasany, roste jarmanka větší, pryskyřník kosmatý, kostival hlíznatý, zvonečník klasnatý a řada dalších rostlin.

S postupným střídáním ročních období přichází i čas jiných rostlin, v červenci je stráň zaplněná bělozářkou větevnatou, objeví se květy čilimníku černajícího, černohlávku velkokvětého, hvězdnice chlumní, hlaváče šedavého, ožanky kalamandry, jehlice trnité, dobromysli obecné, celíku zlatobýlu, hladýše širolistého, ojediněle se nalezne i hořec křížatý. V září jsou stráně i přilehlé okolí posety zdravínkem jarním, světlíkem lékařským, pcháčem bezlodyžným, smldníkem jelením aj. V nejnižších partiích se najde pcháč bělohlavý a několik ocúnů podzimních. Některé květy přetrvávají až do pozdního podzimu, např. hořeček brvitý, čičorka pochvatá, hlaváč šedavý.

V roce 1989 zde proběhl základní inventarizační průzkum, při němž bylo zjištěno celkem 475 druhů vyšších rostlin, nově zde byly objeven kruštík růžkatý a pryšec prutnatý.

V sezóně kvetení se po pěšinkách, jimiž je stráň podélně, šikmo i kolmo protkaná, prochází velký počet návštěvníků, včetně zahraničních, všichni s fotoaparáty.

Lokalita je významná i zoologicky, zastoupení tu má teplomilný hmyz, např. dřepčík, luskokaz, nosatec a vzácní měkkýši, celkem zde bylo nalezeno 57 druhů. S rozmanitostí rostlinných druhů souvisí i zjištění jednoho tisíce druhů motýlů, z nichž významný je např. modrásek kozincový. Z 60ti druhů obratlovců např.ropucha zelená, slavík obecný, cvrčilka slavková nebo strakapoud malý. Celé území je pravidelně udržováno podle plánu péče kosením a likvidací semenáčů jasanu a borovice černé.

Z nejhořejších partií jsou krásné výhledy do okolí, jihozápadně na Házmburk, Litoměřice, Radobýl, Bídnici v pozadí s Košťálovem a panoramatem vzdálenějších kopců, napravo na Plešivec, Kamýk a Hradiště.

Vzhledem k těsné blízkosti Litoměřic je místo, zejména dolní část podle potoka, využíváno jako rekreační, bývají zde i dětské tábory.

Použité prameny: wikipedie, CHKO České středohoří - průvodce po maloplošných chráněných územích

PŘÍSTUP
Místo je dobře přístupné ze všech stran, po neznačených polních cestách, nebo podél potoka po červené značce Litoměřice - Skalice - Lbín.
VLAK Litoměřice horní nádraží (3 km), Litoměřice město (4,2 km)
AUTOBUS Litoměřice, Pokratice, kaplička (1,7 km), Žitenice (2 km)
PARKOVÁNÍ Litoměřice (1 km), Skalice (1 km), Žitenice (1,5km)
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY Bílé stráně v květnu 2011
Bílé stráně v červenci 2011
Bílé stráně v září 2011
Botanická exkurze Radobýl - Bílé stráně

V případě, že máte zájem přispět odborným článkem, věcným komentářem či zajímavým názorem k tomuto místu, napište nám e-mail na info@ceskestredohori.cz
ODKAZY Krásně zpracovaný videodokument: www.youtube.com
Popis národní přírodní památky: botany.cz
Popis národní přírodní památky: cs.wikipedia.org
Malý web věnovaný přímo Bílým stráním: jjbilestrane.ic.cz
Popis národní přírodní památky: www.cittadella.cz

vložit odkaz
AUTOR Zdena Vojtíšková, prosinec 2011

Turistika > - Přírodní rezervace > Bílé stráně

Tato stránka byla naposledy aktualizována 13. 12. 2011

Úvod
Napište nám 
Copyright