Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
JMÉNO

Šebín

Fotogalerie

FOTOGALERIE


DALŠÍ JMÉNA  

TYP les
součást Přírodního parku Dolní Poohří

OBLAST Dolnooharská tabule - Řipská tabule

REGION Libochovice

GPS
POLOHA
Zobrazit na mapě:
50°23'24.615"N, 14°0'41.971"E
POPIS
Z náhorní plošiny kolem Evaně na pravém břehu Ohře spadá dolů k řece zalesněná, místy suťovitá stráň, orientovaná k severu. Její jednotlivé části nesou různá pojmenování, ale všeobecně se pro celý lesní komplex vžilo pojmenování Šebín podle stejnojmenného hrádku, který se v něm nachází. Tento komplex bohužel nepatří mezi zvláště chráněná území, tvoří však součást Přírodního parku Dolní Poohří, který vznikl v r. 2001 kolem meandrujícího řečiště Ohře a zaujímá rozlohu přibližně 40 km čtverečních.

Úsek Šebína, ohraničený obcemi Poplze a Levousy, měří na délku asi 4 km, podklad svahu je tvořen převážně slínovci a prachovci. Horní partii porůstá smíšený les, zatímco část dolní je typickým lužním lesem se zástupci předjarní a jarní květeny včetně ohrožených a chráněných druhů. Proslulé jsou zejména bohaté a rozsáhlé porosty bledule jarní, jejíž bílé koberce protkává modrými kvítky kromě jaterník podléšky, také ladoňka vídeňská - jedná se o jednu z mála lokalit u nás, kde se tyto druhy nacházejí ve větším množství. K vidění jsou i další hajní květy, sasanka hajní a sasanka pryskyřníkovitá, křivatec žlutý, bažanka vytrvalá, plicník tmavý, dymnivka dutá, prvosenka jarní, v keřovém patře početný lýkovec jedovatý a dřín jarní.Později, od května, rozkvétá zejména v horních partiích třemdava bílá, vítod nahořklý, Zimostrázek alpský, zběhovec ženevský, voskovka menší, velmi hojná lilie zlatohlavá, kopytník evropský, kamejka modronachová, konvalinka vonná, medovník meduňkolistý, vraní oko čtyřlisté, kokořík vonný a mnohokvětý, na vlhčích místech v dolní části pryskyřník kosmatý a upolín nejvyšší, v keřovém patře např. kalina tušalaj aj.

V lese vyvěrá několik pramenišť, u nejzápadnějšího, pod osadou Horka, kde je jinak souvislý povrch zbrázděn několika roklemi, byla na úpatí svahu vybudována studánka s lavičkami a odpočivadly, pár metrů pod ní roztáčí úzký potůček kolo modelu vodního mlýna (místo zvané Na Točánku). Nedaleko je možné spatřit i zbytky hradu Šebín, pravděpodobně z konce 13. století, ještě západněji, nad Levousy, pozůstatky slovanského hradiště zvaného Šance. Podél řeky a částečně i v lese se nachází velká chatová zástavba.

Z občasných průseků, nebo přímo ze břehu Ohře, se naskýtají výhledy na Házmburk a protější Křesínské kopce s pozadím milešovského středohoří.

PŘÍSTUP
Asi nejsnazší po modré značce vedoucí z Poplze (Libochovice), za osadou Horka odbočit neznačenou cestou doprava směrem k Ohři. Dál dle vlastní orientace a mapy. Další přístup neznačenými cestami z Křesína a Levous.
VLAK Libochovice (1,5 km), Křesín (asi 1 km)
AUTOBUS Poplze (asi 1 km), Křesín (asi 1 km), Horka (asi 200 - 300 m)
PARKOVÁNÍ Poplze, Křesín
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY Lužní les Šebín (Zdena Vojtíšková)
Ještě jednou v Šebíně (Zdena Vojtíšková)

Pokud máte zájem přispět odborným či zajímavým článkem k tomuto místu, napište nám e-mail či zprávu přes formulář. V případě věcného komentáře či názoru k tomuto místu použijte prosím diskuzního fóra (viz níže).
ODKAZY
Pokud znáte zajímavý odkaz k tomuto místu, zašlete nám e-mail či zprávu přes formulář.
AUTOR Zdena Vojtíšková, prosinec 2013
DISKUZE Diskuzi k tomuto místu zobrazíte zde
DALŠÍ CÍLE
Rohatec

Rohatec (4 km)


Házmburk

Házmburk (8 km)


Košťálov

Košťálov (15 km)


Švestková dráha

Švestková dráha (12,5 km)


Syslík (u Třtěna)

Syslík (u Třtěna) (12 km)


Oblík

Oblík (17,5 km)Turistika > Přírodní rezervace a zajímavosti > Šebín

Úvod
Napište nám
Copyright
Dolní banner