Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 
Menu - reklama
JMÉNO

Hrad Šebín

Fotogalerie

FOTOGALERIE


DALŠÍ JMÉNA  

TYP hrad
zřícenina

OBLAST Dolnooharská tabule - Řipská tabule

REGION Libochovice

GPS
POLOHA
Zobrazit na mapě:
50°23'13.336"N, 13°59'10.240"E
POPIS
Stopy zaniklého hradu či tvrze ze 14. století na nevýrazné zalesněné ostrožně nad pravým břehem řeky Ohře u obce Levousy.

Podle některých názorů byl tento hrad založen již ve druhé polovině 13. století, bezpečně je však doložen až o sto let později. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1362, kdy zde sídlil příslušník drobného šlechtického rodu Jan ze Mšeného. Na počátku 15. století, konkrétně roku 1405 se hrad ocitá v držení pánů z Dubé, jejichž rodové majetky se nacházely zejména na Českolipsku. O pouhých deset let později od nich kupuje Šebín (označovaný jako tvrz) nejmocnější šlechtic zdejšího okolí, Vilém Zajíc z Házmburka. Tím se pomalu uzavírají i dějiny hradu Šebína. Pokud nebyl opuštěn hned v souvislosti se změnou majitele, jenž měl k dispozici nedaleký a mnohem výstavnější hrad Házmburk, lze jen s nepatrnou dávkou pravděpodobnosti předpokládat, že by mohl malý a nepříliš pevný šebínský hrad přetrvat bouřlivou dobu husitských válek. V dalším záznamu, datovaném rokem 1550, je již uveden jako pustý. Jméno zaniklého hradu pak přešlo na přilehlý lesní komplex táhnoucí se nad pravým břehem Ohře až k obci Poplze.Na pravém břehu řeky Ohře jihovýchodně nad obcí Levousy se rozkládá rozsáhlá plošina s polem. Původně ji však zaujímalo mohutné hradiště, o jehož existenci dosud vypovídají dochované valy a příkopy. Ze severovýchodního cípu hradiště vybíhá směrem k Ohři krátká ostrožna, která posloužila za staveniště hradu Šebína. Ta byla z jedné strany chráněna příkrým srázem spadajícím k řece, z druhé strany pak korytem potůčku, přitékajícího od studánky Na Točánku. Od plošiny s hradištěm, které bylo v době výstavby již dávno opuštěné, byl hrad oddělen dodnes dobře dochovaným šíjovým příkopem.

Z hradu samotného se téměř nic nedochovalo, jeho nejvýraznějším dokladem je narušený úsek obvodového zdiva ve srázu v závěru ostrožny. Podle starších popisů by se snad mohlo jednat o pozůstatek věže či bašty. Svým rozsahem a významem se tato lokalita řadí k objektům nacházejícím se na pomezí hradu a tvrze.

PŘÍSTUP
Výchozím bodem k návštěvě hradu Šebína je obec Levousy. Z návse se vydejte za poštovní schránkou a od ní vzhůru úzkou uličkou stoupající k chatám nad pravým břehem řeky Ohře. Na posledním rozcestí odbočte doleva, po pravé ruce budete mít areál hradiště (pole), po levé chatky ve svahu nad řekou. Takto pokračujte až k poslední chatce s lesem v pozadí. Asi třicet metrů za ní sestoupíte po lesní pěšince do hradního příkopu, za kterým se již nachází vlastní hrad Šebín. Pokud byste pokračovali po cestě vedoucí po rozhraní pole a lesa dále, dojdete k modelu mlýna, vystavěném na potůčku vytékajícím z přilehlé studánky Na Točánku. Odsud se lze vrátit do Levous polní cestou vedoucí skrze areál hradiště s dobře viditelnými pozůstatky příčných valů.
VLAK Křesín (2 km)
AUTOBUS Horka (0,75 km), Stradonice (3 km)
PARKOVÁNÍ V areálu obce Levousy (0,7 km), Horka (0,75 km)
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY
Pokud máte zájem přispět odborným či zajímavým článkem k tomuto místu, napište nám e-mail či zprávu přes formulář. V případě věcného komentáře či názoru k tomuto místu použijte prosím diskuzního fóra (viz níže).
ODKAZY Pozůstatky hradu Šebín: www.hrady.cz
Pozůstatky hradu Šebín: wikipedia.org
Hradiště Levousy: www.stredovek.com

Pokud znáte zajímavý odkaz k tomuto místu, zašlete nám e-mail či zprávu přes formulář.
AUTOR Jiří Šedivý, leden 2014
DISKUZE Diskuzi k tomuto místu zobrazíte zde
DALŠÍ CÍLE
Les Šebín

Les Šebín (0 km)


Rohatec

Rohatec (3,5 km)


Házmburk

Házmburk (8,5 km)


Košťálov

Košťálov (15 km)


Švestková dráha

Švestková dráha (12,5 km)


Syslík (u Třtěna)

Syslík (u Třtěna) (12 km)Turistika > Hrady, zámky, tvrze > Šebín - hrad

Úvod
Napište nám
Copyright
Dolní banner