Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 
Menu - reklama
JMÉNO

Vlastislav - hradiště

Fotogalerie

FOTOGALERIE


DALŠÍ JMÉNA Na Šancích

TYP hradiště

OBLAST Milešovské středohoří

REGION LovosiceGPS
POLOHA
Zobrazit na mapě
50°29'55.734"N, 13°57'12.419"E
N 50°29.92890', E 13°57.20698'
POPIS
Archeologicky zkoumané slovanské hradiště u obce Vlastislav patří díky známé pověsti o Lucké válce k místům spojovaným s nejstarší českou národní mytologií.

Také proto se hradiště stalo v 50. letech 20. století předmětem rozsáhlého archeologického výzkumu Z. Váni. Zjištěno zde bylo osídlení z pozdní doby kamenné (eneolit), zaznamenány byly i dvě mohyly ze střední doby bronzové. Stěžejní význam však náleží do období raného středověku.

Bájný příběh o Lucké válce zaznamenal již kronikář Kosmas v nejstarší české kronice. Podle této pověsti založil lucký kníže Vlastislav (tehdejší Lucko odpovídá dnešnímu Žatecku) mezi vrchy Medvězí (Lipská hora) a Připek (Košťálov?) nové hradiště a nazval jej svým jménem. Vystavěno mělo být na pomezí krajů Bílinského a Litoměřického, aby odsud mohli Lučané škodit obyvatelům obou krajů za to, že stáli na straně jejich protivníka, přemyslovského knížete Neklana. Když pak výbojný kníže Vlastislav padl v památné bitvě na Turském poli, byla jeho zem vítězným vojskem Čechů bez odporu zpustošena.Podle výsledků výše zmíněného archeologického průzkumu byla výstavba i zánik raně středověkého hradiště datována do 9. století, tedy přibližně do doby, kdy se měla pověst odehrát. Ovšem podle novějších názorů tomu tak není, ve skutečnosti měla být účelem hradiště ochrana strategicky důležitých cest procházejících přes České středohoří směrem k severu. První stavební fáze je sice datována do počátku 9. století, k významnému rozšíření a poté i k jeho definitivnímu zničení pak mělo dojít až v polovině 10. století, snad za bojů knížete Boleslava I. s císařem Otou I.

Trojdílné hradiště se nachází na svažujícím se ostrohu nad levým břehem potoka Modly severně od obce, kde zabírá pole o rozloze 3,2 ha. Tíha obrany byla založena na třech příčných obloukovitých valech, první vnější val chránil hradiště od okolního terénu, další dva pak od sebe oddělovaly jeho jednotlivé části. Oba vnitřní valy byly postupem času rozorány, nejlépe dochován tak zůstal ten vnější, dosahující místy výšky 2 metrů. Archeologický výzkum prokázal, že byl tento val tvořen 5 m širokou dřevohlinitou hradbou, obloženou kamennou plentou. Chráněn byl navíc vnějším, 9 m širokým příkopem, doložena zde byla i mohutná vstupní brána.

Z hradiště se nabízí zajímavý výhled na přilehlé vrcholy Českého středohoří, zvláště pak zaujme pohled na areál hradu a zámku v blízké Skalce. V údolí potoka Modly při západním úpatí hradiště se nachází bývalé poutní místo s barokní kaplí sv. Jana Nepomuckého, vystavěné na místě, kde vyvěral zázračný pramen. Pomístní název tohoto dnes zapomenutého zákoutí zní "Na Modle", snad jako upomínka původní pohanské tradice.

PŘÍSTUP
Areál bývalého hradiště je v současnosti zemědělsky využíván jako pole a je volně přístupný. Akropole hradiště je nejsnáze přístupná přímo z obce Vlastislav. V centrální části vsi po pravé straně ulice vedoucí směrem na Mrsklesy se nachází kaplička, od ní se vydáte vyasfaltovanou uličkou vzhůru mezi domy až přijdete na okraj výše zmíněného pole. I když to tak nevypadá, ocitli jste se na nejlépe chráněném místě hradiště. Val na opačném konci hradiště je zase přístupný polní cestou, která odbočuje ze silnice do Milešova v ostré zákrutě za obcí Skalka. Po 200 metrech z ní odbočíte prudce doleva, po dalších 200 metrech stanete u paty valu. Třetí způsob nabízí cesta vedoucí údolím potoka Modly k areálu vodárny a ke kapli sv. Jana Nepomuckého. Z této cesty se lze vyškrábat svahem k severozápadnímu cípu hradiště, situovaného nad levým břehem potoka.
VLAK Třebenice město (4 km) pozor jen příležitostný provoz tzv. Švestkové dráhy
AUTOBUS Vlastislav (0,2 km)
PARKOVÁNÍ v obci Vlastislav (0,1 km)
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY Kruhové výhledy u Vlastislavi (Ladislav Buka)

Pokud máte zájem přispět odborným či zajímavým článkem k tomuto místu, napište nám e-mail či zprávu přes formulář. V případě věcného komentáře či názoru k tomuto místu použijte prosím diskuzního fóra (viz níže).
ODKAZY Historie a popis hradiště na webu: www.archeologickyatlas.cz

Pokud znáte zajímavý odkaz k tomuto místu, zašlete nám e-mail či zprávu přes formulář.
AUTOR Jiří Šedivý, 24. října 2015
DISKUZE Diskuzi k tomuto místu zobrazíte zde
TIPY A CÍLE V OKOLÍ
Hrad a zámek Skalka

Hrad a zámek Skalka (0 km)


Oltářík

Oltářík (4 km)


Košťálov

Košťálov (4 km)


Boreč

Boreč (4 km)


Ostrý u Milešova

Ostrý u Milešova (4 km)


Mannsteinův kámen

Mannsteinův kámen (5 km)


Kvítel

Kvítel (7 km)


Milešovka

Milešovka (7 km)


Kamenná slunce u obce Staré

Kamenná slunce u obce Staré (8 km)


Opárno - hrad

Opárno - hrad (8 km)


Lovoš

Lovoš (8 km)


Rašeliniště Březina

Rašeliniště Březina (9 km)


Uvedené hodnoty představují pěší vzdálenost
Poznámky: *Př: Platí pouze v případě, že je v provozu přívoz

Turistika > - Hrady, zámky, tvrze - Památná místa > Vlastislav - hradiště

Úvod
Napište nám
Copyright
Dolní banner