Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
Vyhledat
O stránkách

WWW.CESKESTREDOHORI.CZ

Výroční zpráva 2009

Smyslem stránek www.ceskestredohori.cz je přispět k popularizaci Českého středohoří a podílet se tak trvale na ochraně tohoto jedinečně krásného kusu země. České středohoří si to nepochybně zaslouží.

Úvod

Vážení čtenáři a návštěvníci,


Předkládáme vám krátké zhodnocení roku 2009 z pohledu stránek WWW.CESKESTREDOHORI.CZ. Stejně jako v předešlých letech i v roce 2009 se podařilo udržet stoupající trend návštěvnosti, díky řadě přispěvatelů rovněž došlo k rekordnímu navýšení publikovaných článků. K největší změně došlo v sekci příroda, kde se objevilo velké množství článků týkajících se středohořské fauny. Devět článků se podařilo přeložit do německého jazyka, přibylo několik drobnějších grafických změn a současně pokračovala většina reklamních kampaní pro provozovatele ubytovacích zařízení v Českém středohoří. Rozšířila se i nabídka publikací v malém internetovém obchodě.


Obsah

V roce 2009 se stránky rozrostly o 58 nových příspěvků s tematikou vázanou k Českému středohoří. Jejich výčet si můžete prohlédnout v níže uvedené tabulce.

Téma Rok 2009
Název Autor
Cestopisy Architektura ústecké čtvrtě Klíše J. Šedivý
Celkem 8 Balbínův popis Sedla (před r. 1681) J. Šedivý
Zpráva z exkurze do Milešova J. Šedivý
Zpráva z exkurze: Hrady v údolí Labe II. E. Nová
Cesta k prameni Bobřího potoka J. Šedivý
Zpráva z botanické exkurze do Lounského středohoří J. Šedivý
Exkurze "Památné stromy na Ústecku I." Z. Kovářová
Letní středohorská romance J. Haasová
Místa Pikartská věž J. Šedivý
Celkem 8

Hrad Ostrý u Milešova J. Šedivý
Raná J. Šedivý
Švestková dráha J. Šedivý
Bunkr č. 187 (úsek Trmice) Jiří Šedivý – Josef Drobný
Bunkr č. 187a (úsek Trmice) Jiří Šedivý – Josef Drobný
Bunkr č. 188 (úsek Trmice) Jiří Šedivý – Josef Drobný
Bunkr č. 189 (úsek Trmice) Jiří Šedivý – Josef Drobný
Turistika Nejvyšší vrcholy Českého středohoří J. Šedivý
Celkem 4

Geocaching, turistika a České středohoří J. Šedivý
Virtuální naučná stezka "Bunkry v okolí Větruše" J. Šedivý
Okruh kolem Ústí - Na Vysoký Kámen Vladimír Horák
Příroda Tesaříci Českého středohoří V. Vysoký
Celkem 17

Hrobaříci Českého středohoří V. Vysoký
Střevlíci Českého středohoří V. Vysoký
Copris lunaris - Výkalník pečlivý V. Vysoký
Sisyphus schaefferi - Chrobák vrubounovitý V. Vysoký
Motýli Českého středohoří II. V. Vysoký
Savci Českého středohoří V. Vysoký
Oryctes nasicornis - Nosorožík kapucínek V. Vysoký
Lucanus cervus - Roháč obecný V. Vysoký
Obojživelníci a plazi Českého středohoří V. Vysoký
Střevlíci rodu Carabus – I. V. Vysoký
Carabus irregularis irregularis – Střevlík nepravidelný V. Vysoký
Carabus scheidleri – Střevlík scheidlerův V. Vysoký
Carabus ullrichii - Střevlík ullrichův V. Vysoký
Střevlíci rodu Carabus – II. V. Vysoký
Carabus auratus V. Vysoký
Gnorimus nobilis - Zdobenec zelenavý V. Vysoký
Umění Závory J. Haasová
Celkem 9 Radobýl J. Haasová
Košťálov J. Haasová
Milešovská pohádka Pišta a Bublák D. Binko
Bohušovická J. Haasová
Santa Maria J. Haasová
Vrkoč J. Haasová
Čedič J. Haasová
Obr a světoběžník D. Černý
Společnost Lenešický okrašlovací spolek Jiří Šedivý
Celkem 2 Slunovrat, občanské sdružení Volfartice M. Kühnelová
Ostatní Výroční zpráva 2008 J. Šedivý
Celkem 10 Publikace "Vodopády na Ústecku" J. Šedivý
Kniha "Orchideje Českého středohoří K. Nepraš
Dětská publikace "Naše kopečky" J. Šedivý
Severní Polabí J. Šedivý
Oldřich Holan: České středohoří štětcem a objektivem J. Šedivý
M. Peterka - A. Sedlmayerová: kniha "České středohoří" J. Šedivý
Soubor starých obrázků z let 1900-1940 z česko-německého pohraničí J. Šedivý
Luboš Y. Koláček: kniha "České středohoří" J. Šedivý
Ladislav Smejkal: kniha "Máchův kraj - Českolipsko" J. Šedivý
Celkem 58 příspěvků


Vedle výše uvedených příspěvků se stránky rozrostly o řadu dalších důležitých a zajímavých fotografií nebo obrázků. U některých míst bylo modernizováno jejich zpracování, přibyly např. GPS údaje, přidány byly i obrázkové galerie. Novinkou a zajímavostí je bezesporu projekt Virtuální naučné stezky "Bunkry v okolí Větruše".

Jako každým rokem bylo na stránkách uveřejněno několik desítek pozvánek na kulturní akce se vztahem k Českému středohoří. Stejně tak jsme se pokusili vyhovět většině e-mailových dotazů, které od vás docházely.

 

Návštěvnost

Přestože to zpočátku roku nevypadalo, došlo díky zvýšenému zájmu ve druhé polovině roku k opětovnému nárůstu návštěvnosti. Celkový počet za rok 2009 tak činí 112.148 návštěv*), což znamená proti předešlému roku nárůst o 7,6%. Absolutní počet návštěv zaznamenaných od vzniku stránek dosáhl k poslednímu dni roku 2009 hodnoty 441.856.

Průměrná denní návštěvnost za rok 2009 přesáhla třístovkovou hranici a dosáhla na hodnotu 307 návštěv za den, což je proti roku 2008 (286 návštěv / den) o 21 více. V měsíčním hodnocení zvítězil opět, i když jen těsně, měsíc květen s průměrem 343 návštěv za den, absolutní denní rekord za rok 2009 drží 15. říjen se 428 návštěvami.


Pro zajímavost přikládáme ještě pořadí jednotlivých stránek webu podle množství přístupů:

Pořadí prvních deseti navigačních stránek v roce 2009:

pořadístránka
1.Úvodní strana
2.Turistika
3.Akce
4.Ubytování
5.Encyklopedie
6.Hory a skály
7.Hrady, zámky a tvrze
8.Odkazy
9.Hledat
10.Přírodní rezervace


pořadí prvních deseti faktografických stránek v roce 2009:

pořadístránka
1.Milešovka
2.Bořeň
3.Varhošť
4.Radobýl
5.Lovoš
6.Větruše
7.ZOO Ústí nad Labem
8.Nejvyšší vrcholy
9.Milešovka - meteorologická observatoř
10.Milá


Hodnocení

Hodnocení tohoto roku je podobné rokům předešlým. Stoupla návštěvnost, výrazně se opět rozrostl obsah stránek, ale stále chybí řada nezpracovaných, turisticky velmi atraktivních míst.

V roce 2009 pokračovala většina reklamních kampaní, rozběhly se i nové a výrazně se zvýšila nabídka internetového obchodu, čímž se celkem slušně daří držet náklady na provoz těchto stránek. Z hlediska technického řešení došlo k několika drobným změnám, nikoliv však zásadním. A tak i tato oblast zůstává rozsáhlým prostorem pro další modernizaci. Přesto stále platí, že stránky patří k nejdůležitějším informačním zdrojům o Českém středohoří na internetu. O tom v roce 2009 opět svědčilo přední umístění odkazů na nejužívanějších vyhledávačích, jako jsou www.google.cz nebo www.seznam.cz, při zadání klíčových slov týkajících se Českého středohoří (např. České středohoří, Milešovka, atd.).


Poděkování

Na závěr zbývá poděkovat všem, kteří se v roce 2009 podíleli na tvorbě, či jakkoliv jinak podpořili rozvoj portálu www.ceskestredohori.cz. Velký dík patří zejména všem autorům, kteří svými zajímavými příspěvky obohatili obsah těchto stránek. Jsou to:

 • Václav Vysoký
 • Susanne Gertoberens
 • Jana Haasová
 • Josef Drobný
 • Dan Černý
 • Karel Nepraš
 • Vladimír Horák
 • Eliška Nová
 • Zdena Kovářová
 • Daniel Binko
 • Martina Kühnelová
 • Zároveň bych chtěl poděkovat každému, kdo svou prací pomáhá chránit nebo jinak podporovat a popularizovat krásnou krajinu Českého středohoří. Všem návštěvníkům těchto stránek, všem obdivovatelům Českého středohoří přeji i nadále ty nejlepší zážitky z našeho krásného pohoří...


  Jiří Šedivý, redaktor www.ceskestredohori.cz  *) Jedna návštěva je poskytovatelem webhostingu definována takto: Je-li položen požadavek na server vícekrát z jedné IP adresy, počítá se časový odstup od předchozí návštěvy. Pokud je tato hodnota větší než přednastavený tzv. visit timeout (nebo dosud z této adresy nebyl požadavek vznesen), je návštěva kvalifikována jako nová návštěva a přičítá se k celkovému počtu Visits - Návštěv i Sites - Míst. Standardní hodnota pro maximální časový rozdíl mezi dvěma návštěvami ze stejné adresy je 30 minut. Znamená to, že pokud na stránky vstoupí uživatel v 1:00 hod. odpoledne a vrátí se na ně ještě ve 3:00 hod., zaregistrují se celkem 2 návštěvy.
  O stránkách > Výroční zpráva 2009  Úvod   Napište nám   Copyright

  Tato stránka byla naposledy aktualizována 16. 3. 2010


   České středohoří
  Kouzla krajiny 
  ceskestredohori.cz