Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 
Menu - reklama
JMÉNO

Babinské louky

Fotogalerie

FOTOGALERIE


DALŠÍ JMÉNA  

TYP Louka
Přírodní památka
Evropsky významná lokalita
součást soustavy Natura 2000

OBLAST Verneřické středohoří

REGION Ústí n.L.

GPS
POLOHA
Zobrazit na mapě:
50°35'54.146"N, 14°7'36.433"E
POPIS
Pozůstatky kdysi nádherných a proslulých "babinských orchidejových luk", význačných pro severní pásmo Středohoří, které se ještě počátkem 20. století rozkládaly mezi Tašovem, Němčím, Čeřeništěm, Babinami, Vimperkem a Proboštovem a ze kterých již mnohé vzácné druhy, např. hlavinka horská, vemeníček zelený, prstnatec bezový nebo vstavač mužský, vymizely.

Z původní rozlohy těchto podhorských luk se dnes zachovaly jen dva nepatrné fragmenty. První z nich se nachází mezi Babinským vrchem a Vrchovinou, na rozsáhlé náhorní planině, která kdysi bývala tou hlavní orchidejovou loukou, je dnes udržována pravidelným kosením pouze nevelká plocha přímo proti nejvyššímu bodu Babinského vrchu.Druhou partii, mírně svažitou louku, zčásti využívanou jako pastvinu pro dobytek a v jejíž dolní mokřadní části pramení potok Rytina, nalezneme o necelý 1 km níž, nad obcí Čeřeniště. Na výměře 40,89 ha byla 13.12.1993 vyhlášena Přírodní památkou hlavně na ochranu kriticky ohroženého zvonovce liliolistého, který se zde vyskytuje ve velmi početné populaci na jedné z pouhých pěti lokalit v ČR a z toho na jediné luční. Společně s ním jsou chráněny také další významné druhy naší květeny, které se ovšem kromě silně ohrožené tolije bahenní nalézají i na horní louce.

Veškerá péče o Přírodní památku (pravidelné sečení po odkvětu a vysemenění rostlin, oplocení proti okusu zvěří, odstraňování náletových dřevin, monitoring) je zaměřena na udržení stability populace u nás zvolna vymírajícího zvonovce liliolistého.

Obě louky si stále uchovávají značnou druhovou pestrost a jejich podoba se během roku mění. Časně zjara zde kvete bledule jarní, sasanka hajní, prvosenka vyšší a jarní, řeřišnice luční, blatouch bahenní, začátkem května a později počíná nástup dalších druhů. Kromě těch běžných lučních, jako je třeba svízel syřišťový, chrpa luční, kohoutek luční, tužebník obecný, pryskyřník prudký, zvonek rozkladitý aj. zde roste také kosatec sibiřský, prstnatec májový, upolín nejvyšší, vrba rozmarýnolistá, ojediněle vzácný a silně ohrožený kruštík bahenní, dále prstnatec Fuchsův, rdesno hadí kořen, řebříček bertrám, hadí mord nízký, kozlík dvoudomý, hladýš pruský, koromáč olešníkovitý, vítod obecný, olešník kmínolistý, různé druhy pcháčů - např. bahenní, potoční, zelinný, šedý a mezidruhoví kříženci, tužebník jilmový, bukvice lékařská, svízel severní, čertkus luční, srpice barvířská, krvavec toten, děhel lesní, zvonek širokolistý, kokrhel menší, hrachor luční, kakost bahenní, jarmanka větší, oměj pestrý, mochna bílá, vrbina obecná, suchopýr úzkolistý, rozmanité traviny s bezkolencem modrým, sítina rozkladítá, klubkatá a článkovaná, vlhkomilné ostřice - prosová, bledavá, rusá, zaječí, srstnatá apod. a mnoho dalších rostlin. Koncem léta s blížícím se příchodem podzimu upoutá růžová záplava hojných ocúnů. Některé rostliny opakují, i když v menším rozsahu, kvetení, např. upolíny, bukvice, hadí mord aj.

Použité zdroje: České středohoří. Studie fytogeografická, orchidejeceskehostredohori.blog.cz a www.nature.cz

PŘÍSTUP
Na PP nejkratší z obce Čeřeniště, kudy též prochází a křižuje se několik turistických tras, žlutá od Varhošťě do Tašova a k modré ze Sebuzína do Němčí se v Čeřeništi připojuje červená od Lbína. Nebo ze silnice mezi Čeřeništěm a Tašovem Ovčárnou, která vede kolem horní louky.
VLAK Sebuzín (5,5 km)
AUTOBUS Čeřeniště (necelých 100 m), Tašov Ovčárna (1,5 km)
PARKOVÁNÍ U Čeřeniště, na křižovatce Tašov Ovčárna, pod Babinským vrchem
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY Babinské louky, Dlouhý vrch a Vrchovina (Zdena Vojtíšková)
Babinské louky a Špičák (Zdena Vojtíšková)
Botanická exkurze "Babinské louky" (J. Šedivý - K. Nepraš)

Pokud máte zájem přispět odborným či zajímavým článkem k tomuto místu, napište nám e-mail či zprávu přes formulář. V případě věcného komentáře či názoru k tomuto místu použijte prosím diskuzního fóra (viz níže).
ODKAZY Orchideje Českého středohoří: orchidejeceskehostredohori.blog.cz
Evropsky významné lokality: www.nature.cz

Pokud znáte zajímavý odkaz k tomuto místu, zašlete nám e-mail či zprávu přes formulář.
AUTOR Zdena Vojtíšková, leden 2014
DISKUZE Diskuzi k tomuto místu zobrazíte zde
TIPY A CÍLE V OKOLÍ
Dlouhý vrch u Litoměřic

Dlouhý vrch u Litoměřic (0,5 km)


Špičák u Babin

Špičák u Babin (1,3 km)


Spálený vrch

Spálený vrch (1,6 km)


Rýdečský vrch

Rýdečský vrch (2 km)


Varhošť

Varhošť (2,1 km)


Holý vrch

Holý vrch (3 km)


Hradiště

Hradiště (3,6 km)


Kamýk u Hlinné

Kamýk u Hlinné (3,8 km)


Labské údolí

Labské údolí (4,5 km)


Panna

Panna (5,6 km)


Trojhora

Trojhora (5,7 km)


Plešivec

Plešivec (6 km)Turistika > Přírodní rezervace > Babinské louky

Úvod
Napište nám
Copyright
Dolní banner