Panorama Českého středohoří
ceskestredohori.cz
turistický
informační portál
Úvodní strana
Turistika
Encyklopedie
Ubytování a rekreace
Přehled akcí
Obchod / e-shop
Služby
Odkazy
O stránkách
Vyhledat
 
Menu - reklama
JMÉNO

Kamenná slunce

Fotogalerie

FOTOGALERIE


DALŠÍ JMÉNA  

TYP národní přírodní památka
návrší
lom

OBLAST Milešovské středohoří

REGION Louny

GPS
POLOHA
Zobrazit na mapě:
50°26'2.029"N, 13°53'9.973"E
POPIS
Národní přírodní památka a geologická lokalita světového významu se skrývá v mělkém údolí nad levým břehem Hnojnického potoka asi 1 km jihovýchodně od obce Hnojnice. Jedná se o nevýrazné návrší částečně narušené lomovou stěnou, v níž jsou patrné přírodní kresby sluncí vzniklé v důsledku dávné sopečné činnosti.

Místo bylo v minulosti využíváno jako lom pro těžbu ostřiva určeného k výrobě cihel v dnes již zaniklé cihelně, nacházející se odsud západním směrem. Krátce poté, co zde byla geologem doktorem Malkovským zjištěna přítomnost kamenných sluncí, přistoupilo se k zastavení těžby a místo bylo vyhlášeno chráněným územím o rozloze 0,82 hektaru. Roku 1992 pak byla tato lokalita "povýšena" mezi národní přírodní památky České republiky. Z důvodu ochrany je území využíváno pouze pro vědecké a osvětové účely. Protože je místo snadno přístupné a často navštěvované, stávají se křehké součásti lomové stěny předmětem zájmu nenechavců. Důsledkem této činnosti a přirozené eroze jsou dnes jádra některých sluncí tvořena jen prázdným otvorem. Čištění a údržbu bývalé lomové stěny provádí státní ochrana přírody v několikaletých intervalech.Kamenná slunce se skládají z tmavého zaobleného jádra, obklopeného paprsčitě rozpraskanou horninou. Velikost jader dosahuje až ke 30 cm, s paprsky se pak rozměr těch největších sluncí blíží jednomu metru. K vidění je zde okolo patnácti větších sluncí, počet malých sluníček jde do desítek exemplářů. A jak tento úkaz vznikl? Podle geologů zde v době před více než dvaceti milióny lety došlo k explozi žhavého magmatu, která prolomila výše položenou vrstvu vápenitých usazenin. Tím vzniklo na zemském povrchu jakési trychtýřovité hrdlo zaplněné magmatem s příměsí jílovitých hornin původního nadloží. Zatavené kusy jílu se pak staly přirozeným centrem chladnutí pro své nejbližší okolí tvořené horkým magmatem. Magma se v důsledku tuhnutí a smršťování okolo jílových jader paprskovitě rozpraskalo, čímž vznikl krásný úkaz připomínající kresbu slunce. Stejný jev, ale s podstatně méně výraznými exempláři, nalezneme i v menší lomové stěně na sousedním, asi 70 m vzdáleném pahorku. Další lokalitou, kde lze tento, ovšem nikoliv tak dokonale vyvinutý úkaz, pozorovat, jsou tzv. Kamenná slunce u obce Staré pospaná J. Macháčkem v roce 1991.

Zdejší lokalita je rozhodně zajímavá i z hlediska živé přírody. Z rostlin zde nalezneme např. len rakouský, kozinec rakouský, kozinec bezlodyžný, užanku lékařskou, bělotrn kulatohlavý, kavyl Ivanův, kavyl sličný, vlnici chlupatou, čistec přímý, silenku ušnici atd.

Ze zástupců říše zvířat bývá nejčastěji uváděna fauna teplo a suchomilných bezobratlých. K nim náleží např. kobylka Tettigonia caudata, vzácní střevlíci Notiophilus laticollis a Masoreus wetterhallii, motýl modrásek východní a soumračník proskurníkový. V okolních křovinách zase hnízdí slavík obecný. Nutno ovšem poznamenat, že pro uvedené rostliny a živočichy skýtá příhodnější podmínky již výše zmíněný a podstatně méně navštěvovaný přilehlý pahorek položený asi 70 m západním směrem.

Opominout nelze ani zajímavý výhled z tohoto místa. Zatímco hrad Házmburk, vyčnívá jen těsně nad obzorem, nabízí se odsud pěkný výhled na Chožovskou horu, Oblík, Srdov a Brník, Křížové vršky, Milou, Dlouhou horu, Číčov a Křížový vrch u Libčevse. Popojdeme li pak po cestě ještě o něco výše, nabídne se nám i nečekaný výhled do centrální části Milešovského středohoří.

PŘÍSTUP
Lokalita je dobře patrná a snadno dostupná ze silnice spojující obce Libčeves a Koštice. Asi 1 km za obcí Hnojnice ve směru na Koštice odbočíte po polní cestě do leva, kde za mělkým údolím potoka vyčnívají dva nenápadné vršky narušené nevelkou lomovou stěnou.
VLAK Hnojnice (2,7 km, pozor jen příležitostný provoz tzv. Švestkové dráhy, Koštice (6,5 km)
AUTOBUS Hnojnice (1,3 km)
PARKOVÁNÍ Při silnici Libčeves - Hnojnice - Koštice (0,2 km)
ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY Geologická exkurze v Českém středohoří 2007 (Jan Kvapil)
Křížové vršky, Písečný vrch a Kamenná slunce (Zdena Vojtíšková)
Šibeník, Malý vrch, Křížové vršky a Kamenná slunce (Zdena Vojtíšková)

Pokud máte zájem přispět odborným či zajímavým článkem k tomuto místu, napište nám e-mail či zprávu přes formulář. V případě věcného komentáře či názoru k tomuto místu použijte prosím diskuzního fóra (viz níže).
ODKAZY Popis lokality na: www.cittadella.cz
Popis lokality na: www.turistika.cz
Odborný geologický popis na:

Pokud znáte zajímavý odkaz k tomuto místu, zašlete nám e-mail či zprávu přes
formulář.
AUTOR Jiří Šedivý, listopad 2014
DISKUZE Diskuzi k tomuto místu zobrazíte zde
TIPY A CÍLE V OKOLÍ
Švestková dráha

Švestková dráha (2,7 km)


Syslík (u Třtěna)

Syslík (u Třtěna) (3,8 km)


Studánka svatého Jakuba v Lahovicích

Studánka svatého Jakuba v Lahovicích (4,1 km)


Les Šebín

Les Šebín (8,5 km)


Šebín - hrad

Šebín - hrad (8,5 km)


Rohatec

Rohatec (8,5 km)


Kamenná slunce u obce Staré

Kamenná slunce u obce Staré (8,6 km)


Kaple svatého Víta v Sinutci

Kaple svatého Víta v Sinutci (9,0 km)


Studánka svatého Víta v Sinutci

Studánka svatého Víta v Sinutci (9,2 km)


Oblík

Oblík (9,5 km)


Oltářík

Oltářík (10,5 km)


Tobiášův vrch

Tobiášův vrch (11,3 km)Turistika > Přírodní rezervace - Pro děti > Kamenná slunce

Úvod
Napište nám
Copyright
Dolní banner